На головну сторінку   Всі книги

Порядок встановлення валютного курсу, або котировання валют

Це означає відношення валюти даної країни, вираженої у валютах інших країн, наприклад, 1 долл. = 15 крб. До перебудови в Росії використовувався порядок встановлення валютного курсу, виходячи із золотого змісту різних валют.

Однак, оскільки в цей час ні в одній країні золотий зміст грошової одиниці не фіксується, зараз використовується спосіб котировання, що враховує коливання купівельної здатності національних валют, а також попит і пропозицію тієї або інакшої валюти на валютних ринках. Найбільш популярний спосіб котировання заснований на «кошику» валют, при якому національна валюта зіставляється з рядом інших національних валют, вхідних в «кошик». Порядок випуску і реєстрації акцій комерційними банками:  Порядок випуску і реєстрації акцій комерційними банками: Комерційні банки випускають акції з метою формування власного капіталу в формі статутного капіталу, якщо вони створюються у вигляді акціонерного товариства і в подальшому при збільшенні статутного капіталу. Всі випуски цінних паперів незалежно від
Порядок випуску облігацій комерційними банками: З метою залучення додаткових грошових коштів для:  Порядок випуску облігацій комерційними банками: З метою залучення додаткових грошових коштів для здійснення активних операцій комерційні банки можуть випускати облігації. Обов'язковою умовою випуску облігацій є повна оплата всіх випущених банком акцій (я акціонерного
Порядок виконання судового доручення: Виконання судового доручення виготовляється в судовому засіданні по:  Порядок виконання судового доручення: Виконання судового доручення виготовляється в судовому засіданні за правилами, встановленими ГПК. Обличчя, що беруть участь в справі, сповіщаються про час і місце засідання, однак їх нез'явлення не є перешкодою до виконання доручення. Протоколи і все
3.2. Порядок виконання роботи: 1. Виконується розрахунок річної витрати матеріалів в натуральному і:  3.2. Порядок виконання роботи: 1. Виконується розрахунок річної витрати матеріалів в натуральному і грошовому вираженні на поточний і майбутній рік за формою табл. 10, причому річна витрата майбутнього року визначається пропорціонально збільшенню обсягу виробництва (див. роботу №2). Розрахунок
Порядок виплати відшкодування по внесках: Після надання в Агентство необхідних документів вкладнику:  Порядок виплати відшкодування по внесках: Після надання в Агентство необхідних документів вкладнику повинні видати виписку з реєстру зобов'язань банку перед вкладниками з вказівкою розміру відшкодування по його внесках. Також зведення про місце, час, форму і порядок прийому заяв
(1) Порядок видачі, погашення і обліку бюджетних позик.:  (1) Порядок видачі, погашення і обліку бюджетних позик.: Призначення саме короткострокових позик. Причина їх використання - при складанні бюджетів виникає касовий розрив між доходами і витратами всередині року, це означає, що по року бюджети збалансовані, а по кварталах в окремі періоди часу
Порядок відшкодування шкоди в зв'язку зі смертю годувальника:  Порядок відшкодування шкоди в зв'язку зі смертю годувальника: Якщо внаслідок трудового каліцтва працівник вмирає, то згідно із законом право на відшкодування шкоди отримують його утриманці. До них відносяться: непрацездатні громадяни, що перебувають на утриманні вмерлого або його смерті, що мали до дня право на отримання від