Головна   Всі книги

3. Практична частина курсової роботи

Практична частина курсової роботи направлена на виробіток у студентів практичних навиків по складанню системи бюджетів підприємства і опрацюванню окремих питань по управлінню фінансами на підприємстві.

Далі в справжніх методичних вказівках розглядаються:

- теоретичні питання по фінансовому плануванню, бюджетированию і управлінню фінансами підприємства, які повинні бути вивчені студентами;

- приклад складання генерального бюджету підприємства, розрахунку операційного і фінансового важелів і визначення можливостей їх використання в управлінні фінансами підприємства.

Потім пропонуються завдання студентам для самостійного виконання. Об'єм практичної частини - 5-10 сторінок. Якщо в курсовій роботі відсутня практична частина, робота знімається із захисту і повертається студенту на доробку. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ: № п/п Номер розділу дисципліни Найменування практичних занять 1.:  ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ: № п/п Номер розділу дисципліни Найменування практичних занять 1. Розділ 6. Ціна і структура капіталу Методи оцінки вартості капіталу. Виробничий і фінансовий важелі. 2. Розділ 9. Управління поточними витратами Визначення операційного
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ: Питання для самопроверки Якими показниками характеризується:  ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ: Питання для самопроверки Якими показниками характеризується фінансове становище підприємства? Дайте визначення понять «оборотні кошти», «основні фонди», «рентабельність продажу», «фінансовий важіль». Як розраховуються показники,
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ: Питання для самопроверки Що таке ціна? Назвіть різні види:  ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ: Питання для самопроверки Що таке ціна? Назвіть різні види цін в залежності від галузей, що обслуговуються ними і сфер економіки? Які існують види цін в залежності від їх свободи від державного
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ: Питання для самопроверки 1. Дайте визначення поняття:  ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ: Питання для самопроверки 1. Дайте визначення поняття продуктивності труда? У чому суть і задачі нормування труда? Які форми і методи оплати труда застосовуються на практиці? Що розуміється під безробіттям? Види безробіття. Співвідношення
ПРАКТИЧНІ ЗАДАЧІ СТВОРЕННЯ ВІДДІЛУ МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ:  ПРАКТИЧНІ ЗАДАЧІ СТВОРЕННЯ ВІДДІЛУ МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ: Директор підприємства Телекон доручив завідуючому комерційним відділом підготувати пропозиції по перебудові організаційної структури підприємства, орієнтувавши її на маркетинг. Обговоривши різні пропозиції із завідуючим відділом кадрів підприємства,
з 2. Практичні задачі по оподаткуванню прибули організацій і її:  з 2. Практичні задачі по оподаткуванню прибули організацій і її розподілу: Задача 5.1. Розрахунок суми прибутку організації в промисловості для цілей оподаткування Визначити суму річного прибутку організації по видах (валового прибутку, прибутку від звичайних видів діяльності, чистого прибутку), а також суму податку на прибуток
7.3. Практичні цінові політики: Конкурентоздатність оцінюється по інтегральних показниках:  7.3. Практичні цінові політики: Конкурентоздатність оцінюється по інтегральних показниках технічних 1тп, економічних 1еп, і організаційних параметрів в коефіцієнті конкурентоздатності нового товараК=1тп/1еп. Як інтегральний економічний показник може