Головна   Всі книги

Практичні заняття

1. Методи оцінки вартості капіталу. Виробничий і фінансовий важелі.

2. Визначення операційного важеля, запасу фінансової міцності, порога рентабельності.

3. Основні етапи процесу формування інвестиційної стратегії підприємства ПРАКТИКА РІШЕННЯ СПРАВ: Ha практиці судді Московської держави в повній мірі користувалися:  ПРАКТИКА РІШЕННЯ СПРАВ: Ha практиці судді Московської держави в повній мірі користувалися делегованою ним владою для рішення справ так, як їм підказувало власну правосвідомість в рамках закона1. Хорошим прикладом є діяльність суддів на Белоозере, оскільки
4. 4. Практика проведення державного антикризового:  4. 4. Практика проведення державного антикризового регулювання в країнах перехідної економіки: Економічна політика, що Проводиться урядом дає позитивні результати, як в фінансовій сфері, так і в сфері виробництва. Однак про реальне подолання всіх негативних тенденцій говорити ще рано. Становлення ринковою економіки в
Практика побудови індексів ефективних курсів Федеральна резервна:  Практика побудови індексів ефективних курсів Федеральна резервна система США: Одним з перших кроків в напрямі пошуку комплексного показника вартості валюти був зроблений Радою керуючих ФРС США безпосередньо по підсумках укладення Смітсоновського угоди в грудні 1971 р. про девальвацію долара і перегляд курсів
Практика банківської діяльності: У переважному положенні знаходиться система комерційних банків,:  Практика банківської діяльності: У переважному положенні знаходиться система комерційних банків, орієнтованих на певну групу високодоходних паливно-сировинних галузей замість кредитної підтримки інших галузей і секторів економіки, що не сприяє комплексному
Практичне заняття 15: Приклад 1. Оцініть вартість фінансових ресурсів при різних методах:  Практичне заняття 15: Приклад 1. Оцініть вартість фінансових ресурсів при різних методах здійснення розрахунків, якщо підприємство розглядає можливість придбання обладнання за рахунок банківського кредиту і лізингу. Вартість обладнання, умови кредитування і
Практичне заняття 9: Складіть фінансовий план підприємства на рік за початковими даними,:  Практичне заняття 9: Складіть фінансовий план підприємства на рік за початковими даними, приведеним в таблиці 1. Для складання фінансового плану необхідно: · визначити кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства і показати його розподіл; · визначити
Практичне заняття 2: Теми для доповідей до питань «Фінансова система і її ланки»,:  Практичне заняття 2: Теми для доповідей до питань «Фінансова система і її ланки», «Фінансова політика Росії в сучасних умовах». 1. Ринок цінних паперів в РФ. 2. Світова фінансова криза. 3. Страхування в РФ. 4. Страхові фонди, їх форми. 5. Міжнародні