На головну сторінку   Всі книги

ПЕРЕДМОВА ДО ДРУГОГО ВИДАННЯ

Первинний намір опублікувати другу частину роботи невдовзі після виходу першої не осуществилось8. Ряд обставин перешкодив це зробити, і вийшло так, що раніше опублікування другої частини знадобилося повторне видання першої.

Вже невдовзі після виходу в світло книги я зрозумів, що загальна постановка питання, як вона дана в книзі, вимагає деяких пояснень.

Ці пояснення, які я вважаю необхідним тут в декілька зміненому вигляді вопроизвести, були мною дані в доповіді-авторефераті, прочитаному на заседенії Економічній секції Комакадемії 9 лютого 1929 р. Вони-то і є змістом «Введення».

Перше видання моєї книги зазнало досить докладного і ретельного розбору. Ряд рецензій, журнальних статей був присвячений моїй книзі. Немало листів я отримав від читачів моєї книги з різних місць нашого Союзу. Нарешті, особливо суворої, докладної, часом хоч і причепливої, але зате змістовній критиці зазнала моя книга в аспірантських семінарах, заняттями яких я керував. Далеко не всі вказівки здавалися мені правильними, але це широке спілкування з читачем спонукало мене внести ряд змін і виправлень в текст книги і розвинути ряд положень. Особливо я повинен відмітити вказівки, які давалися в семінарах Інституту червоної професури, що працювали під моїм керівництвом.

Друге видання виходить з рядом виправлень і змін. Написана наново розділ «Фіктивний капітал». У першому виданні до книги була прикладена стаття «Кредит в системі радянського господарства». У справжньому виданні я такого додатку не даю. Проблема грошей і кредиту, взагалі проблема радянських фінансів, вимагає спеціальної докладної розробки.

9 листопада 1930 р. 4. Пропозиція товару і його крива: Пропозицію можна визначити як шкалу, що показує різні:  4. Пропозиція товару і його крива: Пропозицію можна визначити як шкалу, що показує різні кількості продукту, які виробник бажає і здатний зробити і запропонувати до продажу на ринку по кожній конкретній ціні з ряду можливих цін протягом певного часу.
2. Пропозиція. Суть, загальна функція. Закон пропозиції. Чинники,:  2. Пропозиція. Суть, загальна функція. Закон пропозиції. Чинники, що впливають на пропозицію. Індивідуальна і ринкова пропозиція: На відміну від попиту, пропозиція виражає іншу сторону ринкових відносин - поведінка продавця, т. е. процес купівлі-продажу розглядається з позиції продавця і передусім виробника. Пропозиція на ринку (S)[32] - це кількість товару,
6.5 ПРОПОЗИЦІЯ І ПОПИТ: РИНКОВА РІВНОВАГА: Для того, щоб встановити, як визначається конкурентна ринкова:  6.5 ПРОПОЗИЦІЯ І ПОПИТ: РИНКОВА РІВНОВАГА: Для того, щоб встановити, як визначається конкурентна ринкова ціна, треба об'єднати аналіз попиту з аналізом пропозиції, вийти на взаємодію рішень домохо- зяйств про купівлю продукту і рішень виробників про його продаж. Досі ми
14. Пропозиція абсолютно конкурентної фірми в короткостроковому і:  14. Пропозиція абсолютно конкурентної фірми в короткостроковому і довгостроковому періодах: Ефективність конкурентних ринків. Особливості пропозиції конкурентної фірми і галузі вивчаються в короткостроковому і довгостроковому періодах. У короткостроковому періоді потужності підприємства не міняються, і у фірм, функціонуючих в галузі, недостатньо
Пропозиція чинників виробництва: На конкурентних ринках ціни чинників виробництва формуються під:  Пропозиція чинників виробництва: На конкурентних ринках ціни чинників виробництва формуються під впливом як попиту, так і пропозиції. Пропозиція чинників виробництва - це то їх кількість, яка може бути представлене на ринках по існуючих в даний момент цінах. На
6.2. Пропозиція грошей Пропозиція грошей з боку банківської системи:  6.2. Пропозиція грошей Пропозиція грошей з боку банківської системи: Пропозиція грошей в ринковій економіці регулюється банківською системою (мал. 6.4). Зростання пропозиції при незмінних цінах досягається за допомогою проведення операцій на відкритому ринку, політики обов'язкових резервів і облікової політики,
Пропозиція: Тепер, коли ми з'ясували, під впливом яких чинників і яким:  Пропозиція: Тепер, коли ми з'ясували, під впливом яких чинників і яким чином змінюється кількість товарів, на які пред'явлений попит, виникає питання, від чого залежить пропозиція товарів на ринку, що спонукає продавців пропонувати до продажу ті