На головну сторінку   Всі книги

Передумови появи і еволюція електронних грошей

Активна еволюція грошових форм спостерігається протягом останніх сорока років.

З 1960 по 2000-е рр. грошово-кредитна сфера пережила два етапи електронизації. Перший етап (1960-1980 рр.) перебував в перекладі на електронну основу оптових платежів.

Він характеризувався появою клірингових розрахункових систем, автоматизованих розрахункових палат, а також широким використанням систем електронних трансфертів. Перший етап електронизації дозволив раціоналізувати систему управління платежами, знизити кредитні і розрахункові ризики на рівні оптових платежів, стимулювати появу нових фінансових продуктів, різноманітити кошти доступу до них. Широке використання систем електронних трансфертів стало базою для впровадження в обіг роздрібних електронних платіжних коштів, таких, як кредитні і дебетові карти. Внаслідок цього вдалося дещо знизити використання паперових платіжних коштів в роздрібних розрахунках (табл. 3.1).

Таблиця 3.1

Об'єм трансакцій, що здійснюються електронним шляхом, в економічно

розвинених странах1

Країни

Число трансакцій на одного жителя

Електронні платежі (% від всього кол-ва)

Паперова

форма Електронна

форма

Швейцарія 2 65 97

Голландія 19 128 87

Бельгія 16 85 84

Данія 24 100 81

1 Payment Systems in the Group of Ten Countries. Basel: Bank for International Settlements, 1993.

Закінчення табл. 3.1

Країни Число трансакцій на одного жителя

Електронні платежі (% від всього кол-ва)

Паперова

форма Електронна

форма

Японія 9 31 78

Швеція 24 68 74

Німеччина 36 103 74

Фінляндія 40 81 67

Великобританія 57 58 50

Франція 86 71 45

Норвегія 58 40 41

Канада 76 53 41

Італія 23 6 20

США 234 59 20

Традиційні електронні роздрібні кошти платежу надали споживачам можливість більш ефективно розпоряджатися своїми рахунками в кредитних установах (знизити витрати звертання, підвищити зручність і безпеку розрахунків). Однак вони не змогли замінити ні готівку, ні чеки в грошовому обігу розвинених країн. Причина цього криється в надзвичайно низькій трансакционной вартості здійснення розрахунків з використанням готівки і чеків. Крім того, готівка володіє рядом позитивних з точки зору платника властивостей: по-перше, можливістю безумовного і необмеженого розпорядження своїми коштами: по-друге, можливістю більшою в порівнянні з системами електронних розрахунків оперативністю; по-третє, що особливо важливо, забезпеченням анонімності платежів.

Розвиток електронної торгівлі, загострення конкурентної боротьби за грошові ресурси між різними фінансовими інститутами, потреба в зниженні трансакционних витрат поточних платежів, а також пошук нових платіжних коштів, що володіють анонімністю і не вимагаючих посередництва фінансових інститутів при безпосередньому здійсненні платежів, зажадали розробки принципово нових електронних роздрібних платіжних інструментів. Поява систем електронного доступу до рахунків в середині 1990-х рр. і поява електронних грошей у другій половині 1990-х рр. символізують початок другого етапу електронизації.

У табл. 3.2 показана класифікація нових електронних платіжних систем. Як видно з таблиці, в найбільш загальному випадку вони включають в себе системи електронного доступу до поточних рахунків і системи електронних грошей. Системи електронного доступу використовують різні електронні кошти комунікацій, такі, як персональні комп'ютери, мобільні телефони, «інтелектуальні» банкомати і інші для отримання доступу до традиційних платіжних послуг з використанням закритих банківських або відкритих телекомунікаційних мереж, зокрема Інтернету.

Можна виділити декілька основних систем електронного доступу: розрахунки дебетовими картами в Інтернет з використанням різних протоколів безпеки; розрахунки з використанням електронних чеків; розрахунки з використанням систем онлайнового банкинга, що забезпечують прямий доступ до банківських рахунків клієнтів (див. табл. 3.2).

Таблиця 3.2

Класифікація нових електронних платіжних систем Системи електронного доступу (Access based systems)

Системи електронних грошей (E-money systems: «card-based» або «software-based»!

Дебетові карти в Інтернет (debit cards)

Електронні чеки І інш., (eChecks)

Онлайновий банкинг (banking 1

Універсальні

Багатоцільові

Емітовані

кредитними

інститутами Емітовані

некредитними

інститутами

Системи електронного доступу до рахунків оперують депозитними грошима клієнтів, розміщеними на поточних рахунках в кредитних організаціях. Таким чином, системи переказів грошей стають все більше за електронифи- цированними, але гроші як і раніше залишаються депозитними. Інакша ситуація спостерігається з новими платіжними системами на основі електронних грошей. У випадку з електронними грошима мова швидше йде про нову форму грошей, яка не пов'язана з поточними рахунками в кредитних установах, знаходиться в безпосередньому розпорядженні клієнта і може трансформуватися або в депозитні, або в готівку.

Оскільки в цей час спостерігається інверсія причинно- слідчих зв'язків, т. е. порушення зв'язків між технологічними і економічними інноваціями (економічні нововведення випереджають технологічні), поточну еволюцію електронних коштів платежу не треба вважати закінченим явищем. У цей час найвищою стадією розвитку грошової форми є електронні гроші, типи платіжних систем на основі яких, так само як і їх властивості, знаходяться в безперервному розвитку.

З моменту появи електронних грошей на початку 1990-х рр. вони здійснили істотну еволюцію. Ініціаторами випуску електронних грошей стали приватні роздрібні компанії, такі як американська мережа магазинів 7-Eleven. Згодом до емісії електронних грошей приступили технологічні компанії, такі як голландська компанія Digicash, а також банки, що створила такі системи, як Mondex, Proton і інш.

Протягом 1996-2000 рр. в світі здійснювалося понад двохсот проектів створення нових платіжних систем на основі електронних грошей. Більшість з них носила експериментальний і локальний характер. Серед електронних платіжних систем на основі смарт-карти найбільш відомими є електронні гаманці: Mondex, Proton, VISA Cash, GeldKarte і інш. У табл. 3.3 представлені найбільші платіжні системи електронних грошей в 1997-2000 рр.

Таблиця 3.3

Крупнешие платіжні схеми електронних грошей (1997-2000 рр.) Розробник/власник платіжної схеми Назва фінансового іюодукта Чнсло карток (користувачів!

VISA/VISA

Mondex/MasterCard

Banksys/AmEx і VISA

ZKA/GeldKarte (асоціація німецьких банків)

DigiCash/ECash VISA Cash VISA COPAC VISA Smart Debit VISA Smart Credit Mondex

Proton

GeldKarte

Ecash більше за 8 млн шт.

біля 20 млн шт.

Немає даних (клієнти найбільших банків Австралії, Гонконга, Канади, Великобританії)

Біля 30 млн шт. (більше за 4 млн в Бельгії) Більше за 50 млн шт. (90% користувачів в Німеччині)

Клієнти 30 банків і фінансових компаній (Mark Twain Bank), Deutsche Bank і інш.

Крім широко поширених систем електронних грошей, в світі діє декілька десятків компаній і банків, що пропонують свої електронні системи платежів на основі смарт-карт (Chipknip в Голландії, МіпІРау в Італії, Avant в Фінляндії, Danmont в Данії, і т. д.). Серед електронних платіжних систем на основі «мережевих грошей», що отримали широку популярність, потрібно відмітити ECash, CyberCoin, NetCash і інш. У Росії до таких систем відносяться PayCash і WebMoney. Підприємницький капітал: - кошти, прямо або що непрямо вкладаються у виробництво з метою:  Підприємницький капітал: - кошти, прямо або непрямо отримання, що вкладаються у виробництво з метою прибули. Як підприємницький капітал частіше за все використовується приватний капітал, хоч або сама держава, або належні державі підприємства також
15. Підприємницька діяльність: її суть, зміст,:  15. Підприємницька діяльність: її суть, зміст, специфіка.: Підприємець color=black face=Times New Roman > - це менеджер-новатор, який веде власну справу, як індивідуальне, так і колективне, маючи в ньому свою частку власності або використовуючи позиковий капітал. Специфічні риси П/Д (принципи):
Підприємницька діяльність охоплює всі сфери життя суспільства.:  Підприємницька діяльність охоплює всі сфери життя суспільства.: Матеріальне виробництво ми виділяємо в особливий і основний вигляд по тій причині, що це початкова стадія господарської діяльності, тут створюються блага для задоволення первинних потреб людей. Тим часом з розвитком і вдосконаленням
Підприємець: Для того щоб приватні особи погодилися своїми внесками брати участь в:  Підприємець: Для того щоб приватні особи погодилися своїми внесками брати участь в створенні фірми, необхідно представити їм привабливий і надійний план її організації і діяльності, - те, що тепер прийнято називати бізнес-планом. Предметом плану повинна
1.1. Передумови і значення появи грошей: Гроші - економічна категорія, в якій виявляються і при:  1.1. Передумови і значення появи грошей: Гроші - економічна категорія, в якій виявляються і за участю якої будуються суспільні відносини: гроші виступають як самостійна форма мінової вартості, засобу звертання. платежу і накопичення. У сучасних умовах в
1. Передумови виникнення ювенальной юриспруденції:  1. Передумови виникнення ювенальной юриспруденції: Як вже давно відомо, до цього часу, не існує правового, закріпленого в законодавстві, поняття ювенальная юриспруденція і ювенальная юстиція. Тому вивчення історії розвитку даних юридичних понять розглядається рядом
Передумови виникнення грошової форми вартості. Суспільна роль:  Передумови виникнення грошової форми вартості. Суспільна роль грошового товару. Історичне закріплення ролі грошового товару за металами (золото, срібло): Нестачі бартерної системи: відсутня єдина міра вартості; немає єдиного засобу звертання і платежу; відсутній єдиний засіб накопичення купівельної здатності. Через ці недоліки люди вдаються до різних посередників для спрощення