На головну сторінку   Всі книги

Додатка

Додаток 1

Зміна процентної ставки за 2009 - 2012р.

2009 р. 2010 р. 2011 I-12

Міжбанківська ставка1 7,8 3,1 4 4,8

Прибутковість ГКО2 - - - -

Прибутковість ОБР3 8,6 4,3 3,6 -

Депозитна ставка4 8,6 6 4,4 5,5

Депозитна ставка4, крім депозитів "до запитання" 10,4 6,8 5,4 6,6

Ставка по кредитах5 15,3 10,8 8,5

Міжбанківська ставка - середньозважена ставка MIACR по 1-денним

міжбанківським кредитам у карбованцях.

2 Прибутковість ГКО - середньозважена по обсягах і термінам у звертанні

доходностьгко з терміном погашення не більш 90 днів

3 Прибутковість ОБР - середньозважена по обсягах і термінам у звертанні

прибутковість.

4 Депозитна ставка - середньозважена ставка по карбованцевих депозитах

фізичних осіб у кредитних організаціях терміном до 1 року.

5 Ставка по кредитах - середньозважена ставка по карбованцевих кредитах

нефінансовим організаціям терміном до 1 року.

Річні і квартальні ставки розраховуються як среднеарифметические з

місячних даних. Примітки до результатів проведеної оцінки: Зроблене коректування балансової вартості залишків позикової:  Примітки до результатів проведеної оцінки: Зроблене коректування балансової вартості залишків позикової заборгованості у бік зниження на 94%. Основою коректування була експертна оцінка заборгованості конкретних комерційних банків перед ВАТ «Інкомбанк». Експерти полічили реальної
Примітки::  Примітки: - *(1) Маркс До., Енгельс Ф. Соч. 2-е
ПРИМІТКИ: 1 Записка про суспільний пристрій і бите племен, що населяє:  ПРИМІТКИ: 1 Записка про суспільний пристрій і бите племен, що населяє східний берег Чорного моря,-ЦГИА Вантаж ССР. Ф. 416. Оп. 3. Д. 323. Л. 11 про. 2 Покровський М. Н. Діпломатія і війни царської Росії в XIX сто летії. М., 1923. С. 199-200. 3
Примітки: 1 Rubin S. Private Foreign Investment and legal and economic:  Примітки: 1 Rubin S. Private Foreign Investment and legal and economic realities.- Baltimore, 1956. P. 82; Див.: Баскин Ю. Я., Фельдман Д. І. Міжнародне право: проблеми методології.- М., 1971.- С. 8.2 См.: Баскин Ю. Я., Фельдман Д. І. Указ. соч.- С. 8.3
8. Примітки.: Короткі відповіді на структуровані питання представлені в:  8. Примітки.: Короткі відповіді на структуровані питання представлені в матеріалах лекції і глосарія. 1) Критерії відповіді:- Правильність відповідей на структуровані питання визначаються повнотою і коректністю формулювань, відображених в матеріалах лекції і
Примітка.: Відповідні рахунки відкриваються БО на основі службової записки:  Примітка.: Відповідні рахунки відкриваються БО на основі службової записки КЦ в розрізі відділень ГО. Філіали відкривають вказані рахунки на своєму балансі самостійно. У результаті в автоматизованій банківській системі формуються проводки:1) у випадку
Додатки для аналізу операційна і виробничої діяльності:  Додатки для аналізу операційна і виробничої діяльності: (Operations/Production Analysis) призначені для аналізу і оптимізації процесів виробництва і/або постачання продукції і послуг (наприклад, планування попиту, оптимізація роботи персоналу).