Головна   Всі книги

20. 4. Проблеми зовнішньої заборгованості Росії

РФ є правопреемницей СРСР по його зарубіжних активах і пасивах. СРСР залучав середньостроковий і довгостроковий іноземний капітал переважно в формі експортних кредитів і банківських позик. У цей час основними кредиторами Росії стали міжнародні фінансові організації, які при наданні кредитів вимагають проведення стабілізаційної програми, передусім скорочення бюджетного дефіциту і інфляції.

Росія є боржником і одночасна кредитором. Російська Федерація взяла на себе зобов'язання по обслуговуванню зовнішнього боргу СРСР. Зовнішня заборгованість країни в перехідний період різко зросла. Якщо в 1985 р. вона становила 28, 3 млрд. долл, то в 1990 р. збільшилася до 59, 8 млрд. долл., в 1993 р.- до 80 млрд. долл., а за станом на початок 1996 р. перевищила 130 млрд. долл. США.

За оцінками експертів Міжнародного банку реконструкції і розвитку, Російська Федерація в 1995 р. поміщалася шосту в світі по розмірах зовнішньої заборгованості після Бразілії, Мексіки, Китаю, Індії і Індонезії.

Основна частина зовнішнього боргу доводиться на заборгованість СРСР. Росія в період з 1991 по 1996 рр. отримала кредити від МВФ в розмірі більше за 11 млрд. долл., від МБРР - 5 млрд. долл, від Європейського банку реконструкції і розвитку - 2, 5 млрд. долл., від країн ОЕСР під гарантії їх урядів - 19 млрд. долл. США.

Зовнішній борг Росії поділяється на:

заборгованість Росії по відношенню до іноземних урядів і боргові зобов'язання, гарантована урядами зарубіжних

країн;

зовнішній борг іноземним комерційним банкам. Боргові зобов'язання Росії іноземним банкам є об'єктом вільного купівлі-продажу на світовому міжбанківському ринку; 1

заборгованість зовнішньоторгівельних об'єднань по централізованому імпортному постачанні, що утворилася до 1991 р. Відповідно до Постанови Ради Міністрів Росії така заборгованість буде оформлятися у вигляді векселів, гарантованих Урядом.

СРСР мав репутацію надійного боржника, і заборгованість гасилася суворо по графіку. У 1992 р. графік перестав дотримуватися. Росія повинна була виділити на обслуговування зовнішнього боргу 19, 5 млрд. долл., а реально платежі становили 2, 6 млрд. долл. Така ж ситуація повторилася в 1993, 1994 і 1995 рр.

Переговори по урегулюванню офіційної заборгованості Росія проводить в рамках Паріжського і Лондонського клубів.

Паризький клуб - це група головних держав - кредиторів світу. Якщо яка-небудь країна-боржник, що зазнає труднощі в сбалансированії платіжного балансу, починає проводити програму оздоровлення економіки з допомогою МВФ, Паризький клуб вносить свій внесок в розв'язання фінансових проблем країни-боржника. Для цього спільно з даною країною виробляється угода, що дозволяє перенести терміни виплати її зовнішньої заборгованості. У результаті з'являється можливість подолати пасивність платіжного балансу, не відмовляючись при цьому від необхідного імпорту і виплачуючи поступово свої борги. Величина боргу Росії з відсотками країнам - кредиторам Паріжського клубу становить 40 млрд. долл. США.

На початку квітня 1993 р. Росія підписала першу угоду з Паріжським клубом, по якому країна дістала право не виплачувати по радянських боргах в 1993 р. 15 млрд. долл., обмежившись лише виплатою 2 млрд. долл. процентних платежів.

У кінці квітня 1996 р. в Парижі була підписана нова угода про довгострокову реструктуризацію російського боргу кредиторами Паріжського клубу.

Відповідно до підписаного документа погашення боргу Росією починається в 2002 р. і повинно завершитися в 2020 р. Таким чином, Росія отримала шестирічний пільговий період, протягом якого вона звільнена від оплати цього боргу. Це дає можливість приступити до погашення зовнішнього боргу кредиторам Паріжського клубу після виходу Росії з економічної кризи, коли в країні почнеться реальний підйом економіки. Підписання договору дало також Росії можливість самої стати членом цього клубу, що полегшить країні отримання боргів з країн- неплатників, оскільки члени Клубу проводять солідарну політику по відношенню до боржників.

Лондонський клуб об'єднує 600 банків. У нього входять кредитори, які надали СРСР позики без гарантій своїх урядів.

З ним також була досягнута домовленість про довгострокову реструктуризацію російського зовнішнього боргу на загальну суму 32 млрд. долл. США (в тому числі 25 млрд. долл. основної суми боргу і 7 млрд. долл. неоплачених відсотків по ньому). Цей борг був переоформлений на наступні 25 років з наданням п'ятирічного пільгового періоду.

Досягнуті угоди з міжнародними організаціями дозволяють зберегти річні об'єми платежів по погашенню основного боргу в 1997 - 2005 рр. в межах 1% ВВП.

У березні 1996 р. МВФ ухвалив рішення про надання Росії протягом трьох років розширеного кредиту в розмірі 10, 2 млрд. долл. США, перші транші якого Росією вже отримані. Виділення кредиту почалося в березні 1996 р. шляхом переліку кожний місяць 340 млн. долл.

Важлива проблема Росії складається в тому, щоб добитися припинення осідання в зарубіжних банках значної частини виручки від експорту продукції і повернення цих капіталів на батьківщину. За даними зарубіжного друку, за межею осідає від 15 до 17 млрд. долл. щорічно.

Таким чином, розв'язання проблеми платежів по зовнішньому боргу багато в чому залежить від відновлення довір'я до національної грошової одиниці і створення умов для внутрішнього інвестування. І якщо економічна і грошова стабілізація будуть проходити активно, то і складності з виплатою зовнішніх боргів будуть преодолени.

Більш, ніж в кредитах, Росія потребує інвестицій, оскільки саме інвестиції створюють економічну активність і реальне багатство.

- Росія виступає не тільки в ролі боржника, але і як кредитор. Борг колишніх соціалістичних і держав Росії, що розвиваються становить 140 млрд. долл. США. Основна частина зовнішнього боргу доводиться на Кубу, Монголію, В'єтнам, Індію, Сірію, Ірак, Лівію. У 1992 р. Росія повинна була отримати по операціях в рахунок погашення заборгованості 14, 2 млрд. долл., а фактичні надходження становили 2 млрд. долл. Велика частина боргу гаситься традиційними для цих країн товарами, тоді як Росія розраховується зі своїми кредиторами у вільно конвертованій валюті. Такі борги оформлені в рублях і доларах США і не котируються на світових ринках, оскільки в договорах вказувалося, що будь-які дії по цих боргах повинні бути об'єктом попередньої державної домовленості. До середини 1990-х років здійснений продаж лише одиничних боргових зобов'язань. Поступово повертають борги Алжір, Аргентина, частково В'єтнам. Індія гасить свій борг шляхом постачання в Росію чаю, бавовни, виробів ширпотреба. Міцність докапіталістичних суспільних договорів:  Міцність докапіталістичних суспільних договорів: Чи Можна вважати суспільні договори, що переважають нині в країнах, що розвиваються, досить міцним підмурівком для створення офіційного права? Без сумніву. Існують гори фактів, що свідчать, що коли державним чиновникам
Інші можливості кар'єри в сфері маркетингу: Ми не включили в наш перелік опис багатьох інших сфер:  Інші можливості кар'єри в сфері маркетингу: Ми не включили в наш перелік опис багатьох інших сфер діяльності, що стосуються безпосередню маркетингу, таких, як стимулювання збуту, оптова торгівля, керівництво створенням упаковки, ціноутворенням і кредитними операціями. ПРО
6. Інші умови: 6.1. Ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження об'єкта:  6. Інші умови: 6.1. Ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження об'єкта пайового будівництва до його передачі Учаснику пайового будівництва несе Забудовник. 6.2. У разі смерті Учасника пайового будівництва його права і обов'язку по теперішньому часу
Інші витрати: - витрати по продажу, вибуттю і іншому списанню основних коштів,:  Інші витрати: - витрати по продажу, вибуттю і іншому списанню основних коштів, інакших активів, відмінних від грошових коштів (крім іноземної валюти); товарів, продукції; витрати в зв'язку з участю в статутних капіталах інших організацій; наданням за
Інші операції банків: Комісійні операції- різні доручення своїх клієнтів за їх рахунок:  Інші операції банків: Комісійні операції- різні доручення своїх клієнтів за їх рахунок (наприклад переказ грошей, в тому числі і за рубіж). Акредитивна операція- доручення від клієнта зробити платежі третій особі, в тому числі і на певних умовах, прийняти до
Інші інвестиції: - це залишкова категорія, яка не попадає під визначення:  Інші інвестиції: - це залишкова категорія, яка не попадає під визначення прямих і портфельних інвестицій. З інших інвестицій виділяються:- торгові кредити (так відноситься попередня оплата за імпорт або експорт і надання кредитів для імпорту
Інші доходи (надходження): - доходи (надходження) від продажу основних коштів, інакших активів,:  Інші доходи (надходження): - доходи (надходження) від продажу основних коштів, інакших активів, відмінного від грошових коштів, крім іноземної валюти; продукції, товарів; суми отриманих відсотків за надання в користування грошових коштів; від участі в статутних