На головну сторінку   Всі книги

Розрахунок питомого потенціалу зростання

Результати порівняння показують, що перший варіант портфеля забезпечує більш ефективне вкладення коштів на одиницю часу.

Задачі для самостійного рішення

Задача 1. Облігація з фіксованим купоном придбана 31 березня 1998 р., дата її погашення - 31 грудня 2000 р.

Виплата купонів проводиться один раз в рік (31 грудня) з розрахунку 12% номінала, сума номінала 1000 крб. Ставка альтернативної прибутковості рівна 16%. Потрібно знайти курсову вартість облігації по відношенню до чистої ціни і накопичений купонний дохід (вважати, що в році 360 днів, т. е. 30 днів в місяці).

Задача 2. На повторних торгах 17 травня 2000 р. курс ОФЗ-ПД № 25016 RMFS5 становив 100,7%, а курс ГКО № 21139 RMFS9 - 99,65%. Для інвестиційного портфеля комерційного банку потрібно вибрати державну облігацію, що володіє максимальною прибутковістю до погашення. Дані для рішення задачі представлені в табл. 6.13.

Додатково треба розрахувати дюрацию і коефіцієнт Ма- коли для кожної облігації.

Параметри облігацій:

ГКО 21139: номінал 1000 крб.; погашення 31 травня 2000 р.;

Дані для розрахунку

ОФЗ 25016: номінал 1000 крб.

Таблиця 6.13 Дата аукціону або виплати купона Номер купонного періоду Купонний період, днів Величина купона, % рік Оголошений

купон

10.06.97

10.06.98 1 365 20 200

10.06.99 2 365 20 200

10.06.00 3 366 20 200,55

Задача 3. Треба розрахувати витрати банку по формуванню портфеля цінних паперів (без урахування комісій), в який входять: 5000 шт. державних облігацій ОФЗ-ПД № 25023; 10 дисконтних векселів РАО «Газпром»; 200 000 державних облігацій ОФЗ- ФД № 27004; 1000 державних облігацій ГКО № 21139RMFS9.

Курс перерахованих цінних паперів на повторному ринку 17 травня 2000 р. рівний: ОФЗ-ПД № 25023 - 90%; вексель РАО «Газпром» - 90%; ОФЗ-ФД № 27004 - 75%; ГКО № 21139 - 99%.

Параметри цінних паперів:

ОФЗ-ПД № 25023 - номінал 1000 крб.; поточний купонний період 182 дні; 119 до найближчої купонної виплати; розмір поточного купона 14%;

векселі РАО «Газпром» - номінал - 500 000 крб.; 123 дні до погашення;

ОФЗ-ФД№ 27004 - номінал 10 крб.; поточний купонний період 91 день; 35 днів до найближчої купонної виплати; розмір поточного купона 25%.

ГКО № 21139RMFS9 - номінал 1000 крб.; 14 днів до погашення.

Задача 4. Потрібно розрахувати прибутковість портфеля (на основі простої процентної ставки), що складається з цінних паперів наступних видів: векселі РАО «Газпром» - 20 шт.; ОФЗ-ПД № 25014 - 3000 шт.; ОФЗ-ФД № 27007 300 000 шт.

На повторних торгах 17 травня 2000 р. курс цих облігацій склав відповідно 92; 90 і 80.

Параметри облігацій:

векселі РАО «Газпром» - номінал 500 000 крб.; 123 дні до погашення;

ОФЗ-ПД № 25014 - номінал 1000 крб.; 302 дні до найближчої купонної виплати.

ОФЗ-ФД№ 27007 - номінал 10 крб.; 84 дні до найближчої купонної виплати.

Дані по облігаціях № 25014

Додаткові дані по облігаціях № 25014 представлені в табл. 6.14, а по облігаціях № 27007 - в табл. 6.15.

Таблиця 6.14 Дата аукціону або виплати купона Номер купонного періоду Купонний період, днів Величина купона, % в рік

1 2 3 4

15.03.97

Закінчення табл. 6.14 1 2 3 4

15.03.98 1 365 10

15.03.99 2 365 10

15.03.00 3 366 10

15.03.01 4 365 10

15.03.02 5 365 10

Таблиця 6.15

Дані по облігаціях № 27007 Дата аукціону або виплати купона Номер купонного періоду Купонний період, днів Величина купона, в % рік

19.08.98

12.05.99 1 266 30

11.08.99 2 91 30

10.11.99 3 91 25

09.02.00 4 91 25

10.05.00 5 91 25

09.08.00 6 91 25

08.11.00 7 91 20

07.02.01 8 91 20

09.05.01 9 91 20

08.08.01 10 91 20

07.11.01 11 91 15

06.02.02 12 91 15

08.05.02 13 91 15

07.08.02 14 91 15

06.11.02 15 91 10

05.02.03 16 91 10

Задача 5. Визначите дюрацию портфеля (в роках) що має в своєму складі наступні папери: ОФЗ-ПД № 26001 - 1000 шт.; ОФЗ-ПД № 26002 - 2000 шт.; ОФЗ-ПД № 26003 - 3000 шт.; дисконтні векселя Ощадбанку - 10 шт.; дисконтні векселі «Газпром» - 10 шт. Їх курс за станом на 15 березня 2000 р. склав: ОФЗ-ПД № 26001 - 55%; ОФЗ-ПД № 26002 - 45%; ОФЗ-ПД № 26003 - 38%; дисконтні векселя Ощадбанку - 90%; дисконтні векселі РАО «Газпром» - 70%.

Параметри цінних паперів:

ОФЗ-ПД № 26001 - номінал 1000 крб.; прибутковість до погашення 48,58%;

ОФЗ-ПД № 26002 - номінал 1000 крб.; прибутковість 51,41%;

ОФЗ-ПД № 26003 - номінал 1000 крб.; прибутковість 54,25%;

дисконтні векселя Ощадбанку - номінал 500 000 крб.; погашення через 182 дні; ефективна прибутковість 23,53%.

дисконтні векселі РАО «Газпром» - номінал 500 000 крб.; погашення через 365 днів; прибутковість 42, 86%.

Дані по облігаціях № 26003

Дані по облігаціях № 26002

Дані по облігаціях № 26001

Додаткові дані по облігаціях № 26001 представлені в табл.

6.16, по облігаціях № 26002 - в табл. 6.17, по облігаціях № 26003 - в табл. 6.18.

Таблиця 6.16 Дата аукціону або виплати купона Номер купонного періоду Купонний період, днів Оголошений купон Величина купона, % в рік

15.03.97

15.03.98 1 365 100 10

15.03.99 2 365 100 10

15.03.00 3 366 102,07 10

15.03.01 4 365 100 10

15.03.02 5 365 100 10

15.03.03 6 365 100 10

Таблиця 6.17 Дата аукціону або виплати купона Номер купонного періоду Купонний період, днів Оголошений купон Величина купона, % в рік

15.03.97

15.03.98 1 365 100 10

15.03.99 2 365 100 10

15.03.00 3 366 102,07 10

15.03.01 4 365 100 10

15.03.02 5 365 100 10

15.03.03 6 365 100 10

15.03.04 7 366 102,07 10

Таблиця 6.18 Дата аукціону або виплати купона Номер купонного періоду Купонний період, днів Оголошений купон Величина купона, % в рік

1 2 3 4 5

15.03.97

Закінчення табл. 6.18 1 2 3 4 5

15.03.98 1 365 100 10

15.03.99 2 365 100 10

15.03.00 3 366 102,07 10

15.03.01 4 365 100 10

15.03.02 5 365 100 10

15.03.03 6 365 100 10

15.03.04 7 366 102,07 10

15.03.05 8 365 100 10

Задача 6. Комерційний банк повинен здійснити через три роки платіж на 10 000 000 крб. На ринку є два вигляду цінних паперів: дисконтні векселі РАО «Газпром» номіналом 50 000 крб. і терміном погашення через один рік; облігації федеральної позики з постійною купонною ставкою 20%, терміном погашення п'ять років і номінальною вартістю 1000 крб.

Потрібно побудувати портфель, що гарантує банку повернення 10 000 000 крб. через три роки при умові, що поточна процентна ставка рівна 40%. Визначте структуру портфеля в штуках відповідних цінних паперів.

Задача 7. Є портфель А, що перебуває на 70% з ОФЗ-ПД № 25023 і на 30% з облігацій ОФЗ-ФД № 27007. Потрібно розрахувати ризик портфеля на основі даних про фактичну прибутковість кожної облігації, розраховану по місяцях 1999 р. (табл. 6.19).

Таблиця 6.19 Дані про прибутковість облігацій (по місяцях) Вигляд

облігації 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й 10-й 11-й 12-й

ОФЗ-ПД

ОФЗ-ФД 60,3

65,5 58,7

67,3 59,1

68,5 62,3

63,1 61,4

62,7 57,8

63,2 56,1

61,7 55.3

59.4 54.2

58.3 55,7

57,6 53,1

58,7 54,7

55,9

Коефіцієнт кореляції прийняти рівним 0,709605.

Є портфель Би, що перебуває на 25% з векселів РАО «Газпром» і на 75% з векселів Ощадбанку. Потрібно розрахувати ризик портфеля на основі даних про фактичну прибутковість кожного векселя, розраховану по місяцях 1999 р.

Таблиця 6.20 Дані про прибутковість векселів (по місяцях) Емітент

векселя 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Газпром 40,2 40,5 39 40,2 38,3 40,1 38,1 37,9 38,2 39 37,5 37,3

Ощадбанк 35,1 34,3 36 35,5 34,2 33,7 33,9 32,1 31,9 32 31,3 31,5

Коефіцієнт кореляції прийняти рівним 0,69329 Порівняєте обидва портфелі по мірі ризику на основі коефіцієнта варіації. з 5с. Розрахунки для стандартного опціону продавця: 1. Для стандартного опціону продавця, або ошшона-пут, функції виплат:  з 5с. Розрахунки для стандартного опціону продавця: 1. Для стандартного опціону продавця, або ошшона-пут, функції виплат мають наступний вид:/"И=/9(* хЄЕ, (1) гдеО1. Аналогічно з позначеннями з попереднього параграфа, будемо полагатьVnN(у)= sup
з 2. Розрахунки через систему електронних платежів: У 1992-1993 рр. розрахунки між банківськими установами проводилися з:  з 2. Розрахунки через систему електронних платежів: У 1992-1993 рр. розрахунки між банківськими установами проводилися за допомогою паперових платіжних документів протягом трьох тижнів, а в деяких випадках - місяця і більш. Кожний день відстрочки створення системи обертався значними збитками для
Розрахунки через коррахунки, відкриті в інших банках: Взаємовідносини між кредитними організаціями (філіали) при:  Розрахунки через коррахунки, відкриті в інших банках: Взаємовідносини між кредитними організаціями (філіали) при здійсненні розрахункових операцій по кореспондентських рахунках регулюються законодавством і договором кореспондентського рахунку (далі - договір рахунку), укладеним між
Розрахунки чеками.: Чек - це цінний папір, вмісний нічим не зумовлене:  Розрахунки чеками.: Чек - це цінний папір, вмісний нічим не зумовлене розпорядження чекодавця баку зробити платіж вказаної в йому суми чекодержателю. Чекодавцем є обличчя (юридичне або фізичне), що має грошові кошти в банку, якими він
Розрахунки Чеками: Чек - цінний папір, вмісний нічим не зумовлене розпорядження:  Розрахунки Чеками: Чек - цінний папір, вмісний нічим не зумовлене розпорядження чекодавця банку зробити платіж вказаної в йому суми чекодержателю. Чекодавець - юридична особа, що має грошові кошти в банку, якими воно має право розпоряджатися шляхом
Розрахунки чеками.: Розрахунки чеками ще не набули в Росії широкого поширення. Їх:  Розрахунки чеками.: Розрахунки чеками ще не набули в Росії широкого поширення. Їх частка в сукупному платіжному обороті по регіонах Росії коливається від 0,1 до 15%, а середня оборотність чеків становить 35 днів. Використання чеків в розрахунках передбачає
з 2. Розрахунки з банками-нерезидентами: Укринбанк встановлює кореспондентські відносини не тільки з:  з 2. Розрахунки з банками-нерезидентами: Укринбанк встановлює кореспондентські відносини не тільки з банками-резидентами України, але і із зарубіжними банками. При здійсненні розрахунків з банками-нерезидентами Укрінбанк відкриває рахунки типу «Лоро» і «Ностро». Рахунки «Лоро» відкриваються