Головна   Всі книги

Розрахунок величини чистих активів АТ (ст. 35, п.3, 4, 5)

Чисті активи - це, по суті, уточнений реальний власний капітал підприємства.

Вартість активів, сформованих за рахунок інвестованого в них власного капіталу, являє собою «чисті активи підприємства».

Відповідно до наказу від 29 січня 2003 р. Міністерства фінансів Російської Федерації № 10-н і Федеральної комісії з ринку цінних паперів № 03-61-пз «Про затвердження порядку оцінки вартості чистих активів акціонерних товариств» під вартістю чистих активів розуміється величина, визначувана шляхом віднімання з суми активів, що приймаються до розрахунку, суми пасивів, що приймаються до розрахунку. Розрахунок складається за даними бухгалтерської звітності (форма № 1).

До складу активів, що приймаються до розрахунку, включаються:

- внеоборотние активи, що відображаються в розділі I бухгалтерського балансу (нематеріальні активи, основні кошти, незавершене будівництво, прибуткові вкладення в матеріальні цінності, довгострокові фінансові вкладення, інші внеоборотние активи);

- оборотні активи, що відображаються в розділі II бухгалтерського балансу (запаси, податок на додану вартість по придбаних цінностях, дебіторська заборгованість, короткострокові фінансові вкладення, грошові кошти, інші оборотні активи), за винятком заборгованості учасників (засновників) по внесках в статутний капітал.

До складу пасивів, що приймаються до розрахунку, включаються:

- довгострокові зобов'язання по позиках і кредитах і інші довгострокові зобов'язання;

- короткострокові зобов'язання по позиках і кредитах;

- кредиторська заборгованість;

- заборгованість учасникам (засновникам) по виплаті доходів;

- резерви майбутніх витрат;

- інші короткострокові зобов'язання.

До активів, що приймаються до розрахунку, відносяться також відкладені податкові активи.

До складу пасивів, що приймаються для розрахунку чистих активів, включається величина відкладених податкових зобов'язань.

Оцінка вартості чистих активів проводиться акціонерним товариством щоквартально і в кінці року у відповідні звітні дати. Інформація про вартість чистих активів міститься в довідці до форми № 3 і розкривається в проміжній і річній бухгалтерській звітності.

Якщо по закінченні другого і кожного подальшого фінансового року відповідно до річного бухгалтерського балансу, запропонованого для затвердження акціонерам суспільства, або результатами аудиторської перевірки вартість чистих активів суспільства виявляється менше його статутного капіталу, АТ оголошує про зменшення свого статутного капіталу до величини, що не перевищує вартості його чистих активів (ст. 35, п. 4).

Якщо по закінченні другого і кожного подальшого фінансового року відповідно до річного бухгалтерського балансу, запропонованого для затвердження акціонерам, або результатами аудиторської перевірки вартість чистих активів АТ виявляється менше величини мінімального статутного капіталу, суспільство приймає рішення про свою ліквідацію. Якщо рішення про зменшення статутного капіталу або ліквідації АТ не було прийняте, його акціонери, кредитори, а також органи, уповноважені державою, можуть вимагати ліквідації суспільства в судовому порядку (ст. 35, п. 5). Розрахунки по єдиному соціальному податку (ECH): Платниками цього податку є організації, індивідуальні:  Розрахунки по єдиному соціальному податку (ECH): Платниками цього податку є організації, індивідуальні підприємці і фізичні особи, які перелічують страхові внески до державних позабюджетних фондів. У відповідності зі ст. 241 HK РФ передбачена шкала ставок ECH з виділенням
Розрахунки по дивідендах, отриманих від інших організацій:  Розрахунки по дивідендах, отриманих від інших організацій: Розрахунки по дивідендах і доходах η користь інших організацій, в тому числі за договором простого товариства ведуть на субрахунку 76-3 «Розрахунки по належних дивідендах і інших доходах». Належні отриманню (розподілу) доходи відбиваються по
Розрахунки через підрозділи розрахункової мережі Банка Росії:  Розрахунки через підрозділи розрахункової мережі Банка Росії: Система міжбанківських розрахунків базується на здійсненні платежів через кореспондентські рахунки комерційних банків, відкритим головним чином в установах ЦБ РФ - розрахунково-касових центрах (РКЦ), що є посередниками в платежах і кредитах
з 4. Розрахунки чеками.: Чеком признається документ, вмісний нічим не зумовлене:  з 4. Розрахунки чеками.: Чеком признається документ, вмісний нічим не зумовлене розпорядження чекодавця банку зробити платіж вказаної в йому суми чекодержателю. За своєю правовою природою чек близький до перевідного векселя, але між ними є визначені
з 4. Розрахунки чеками: Законодавчі норми, регулюючі використання чеків в платіжному:  з 4. Розрахунки чеками: Законодавчі норми, регулюючі використання чеків в платіжному обороті на території РФ, містяться в ст. 877-885 ГК РФ. Крім того, продовжує діяти в частині, що не суперечить російському законодавству, Положення про чеки, затверджене
Розрахунки чеками:. При розрахунках чеками власник рахунку (чекодавець) дає письмове:  Розрахунки чеками:. При розрахунках чеками власник рахунку (чекодавець) дає письмове розпорядження банку, що видав розрахункові чеки, сплатити певну суму грошей, вказану в чеку, одержувачу коштів (чекодержателю). Чеки використовуються і фізичними, і юридичними
з 1. Розрахунки з банками-резидентами: Кореспондентські відносини між різними комерційними банками:  з 1. Розрахунки з банками-резидентами: Кореспондентські відносини між різними комерційними банками є класичною формою кореспондентських відносин. Після встановлення кореспондентських відносин банки відкривають кореспондентські рахунки один одному або тільки одному банку.