На головну сторінку   Всі книги

Розрахунки чеками

. При розрахунках чеками власник рахунку (чекодавець) дає письмове розпорядження банку, що видав розрахункові чеки, сплатити певну суму грошей, вказану в чеку, одержувачу коштів (чекодержателю). Чеки використовуються і фізичними, і юридичними особами, однак, розрахунки

чеками між фізичними особами в РФ не допускаються. Чек є цінним папером. Бланки чеків є бланками суворої звітності. Розрізнюють чеки іменні, пред'явницькі і ордерні. Іменний чек виписується на певне ім'я і не підлягає передачі. Чек на пред'явника передається від однієї особи іншому шляхом простого вручення. Ордерний чек може передаватися за допомогою передавального напису (індосамента), число яких не обмежене. У Росії використовуються іменні чеки. Платіж по чеку може бути додатково гарантований за допомогою аваля.

З точки зору инкассації (отримання грошей), чеки поділяються на грошові і розрахункові. Грошові чеки застосовуються для виплати держателю чека готівки в банку (на заробітну плату, господарські, витрати на відрядження і т. д.). Розрахункові чеки застосовуються для безготівкових розрахунків.

У цей час при платежах за товари і послуги використовуються чеки, оплачувані за рахунок коштів, які заздалегідь депоновані клієнтом- чекодавцем на окремому банківському рахунку. Для отримання чекової книжки підприємство повинне подати в обслуговуючий його банк заяву і платіжне доручення на перерахування коштів з його розрахункового рахунку на окремий рахунок «Розрахункові чеки». Клієнт отримує в банку чекову книжку з вказівкою суми, депонованої банком, в межах якої він може виписувати чеки. Чек повинен бути пред'явлений до оплати в установу банку протягом десяти днів, не вважаючи дня його видачі.

Сучасна правова база передбачає можливість використання як платіжний інструмент чеків, що випускаються кредитними організаціями. Вони можуть використовуватися лише у взаємовідносинах банків і їх клієнтів, а також в міжбанківських розрахунках при наявності прямих кореспондентських відносин між банками. Розрахунки інкасовими дорученнями: Інкасове доручення є розрахунковим документом, на основі:  Розрахунки інкасовими дорученнями: Інкасове доручення є розрахунковим документом, на основі якого списуються грошові кошти з рахунків платників в безперечному порядку. Інкасові доручення застосовуються: у випадках, коли безперечний порядок стягнення грошових коштів
Розрахунки по інкасо як можливість застосування безперечного і:  Розрахунки по інкасо як можливість застосування безперечного і безакцептного порядку стягнення грошових коштів з банківського рахунку: Клієнтами банків, а також самими банками при здійсненні операцій по банківському рахунку застосовуються різні форми безготівкових розрахунків, вичерпний перелік яких не встановлений чинним законодавством. Однак Положення № 2-П
Розрахунки по інкасо: Розрахунки по інкасо являють собою банк. операцію по коштах:  Розрахунки по інкасо: Розрахунки по інкасо являють собою банк. операцію по коштах якої банк за дорученням і за рахунок свого клієнта на основі розрахункових документів здійснює дії по отриманню від платника платежу. Розрахунки по інкасо здійснюються на
Розрахунки по Інкасо: Розрахунки по інкасо - являють собою банківську операцію,:  Розрахунки по Інкасо: Розрахунки по інкасо - являють собою банківську операцію, за допомогою якої банк (далі банк-емітент) за дорученням і за рахунок клієнта на основі розрахункових документів здійснює дії по отриманню від платника платежу. Розрахунки
Розрахунки по майновому і особистому страхуванню: Підприємства мають численні договори з партнерами і зобов'язані:  Розрахунки по майновому і особистому страхуванню: Підприємства мають численні договори з партнерами і зобов'язані вести контроль за своєчасними платежами за своїми зобов'язаннями і вимагати оплати від своїх боржників. Для цієї мети передбачений активно-пасивний рахунок 76 «Розрахунки з різними
5.3. РОЗРАХУНКИ ПО ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЯХ: Використання чеків в міжнародних розрахунках. У розрахунках з:  5.3. РОЗРАХУНКИ ПО ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЯХ: Використання чеків в міжнародних розрахунках. У розрахунках із зарубіжними партнерами чек може бути використаний в тому випадку, коли необхідний швидко зробити платіж за поставлені товари або надані послуги. У цьому випадку частіше за все застосовуються
Розрахунки через коррахунки, відкриті в інших банках: Взаємовідносини між кредитними організаціями (філіали) при:  Розрахунки через коррахунки, відкриті в інших банках: Взаємовідносини між кредитними організаціями (філіали) при здійсненні розрахункових операцій по кореспондентських рахунках регулюються законодавством і договором кореспондентського рахунку (далі - договір рахунку), укладеним між