Головна   Всі книги

1.8. Розрахунки готівкою

Розрахунки готівкою між громадянами, не пов'язані із здійсненням підприємницької діяльності, можуть провестися без обмеження суми.

Відповідно до Вказівки Центрального банку Російської Федерації від 14 листопада 2001 р.

N 1050-У «Про встановлення граничного розміру розрахунків готівкою в РФ між юридичними особами по одній операції» граничний розмір розрахунків готівкою для вказаних осіб встановлений в сумі 60 тисяч рублів.

Організацію готівкового грошового обігу регламентує «Положення про правила організації готівкового грошового обігу на території РФ» від 5 січня 1998 р. N 14-П, (в ред. вказівок ЦБ РФ від 22.01.1999 N 488-У, від 31.10.2002 N 1201-У).

Організації, підприємства, установи незалежно від організаційно - правової форми зберігають вільні грошові кошти в установах банків на відповідних рахунках на договірних умовах. Готівка грошові кошти, що поступають в каси підприємств, підлягають здачі в установи банків для подальшого зарахування на рахунки цих підприємств. Порядок і терміни здачі готівки встановлюються обслуговуючими установами банків кожному підприємству по узгодженню з їх керівниками, виходячи з необхідності прискорення оборотності грошей і своєчасного надходження їх в каси в дні роботи установ банків.

У касах підприємств може зберігатися готівка в межах лімітів, що встановлюються обслуговуючими їх установами банків по узгодженню з керівниками цих підприємств. При визначенні ліміту враховується специфіка діяльності підприємства.

Підприємства можуть зберігати в своїх касах готівку зверх встановлених лімітів тільки для видачі заробітної плати, виплат соціального характеру і стипендій не понад 3 робочих днів (для підприємств, розташованих в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, - до 5 днів), включаючи день отримання грошей в установі банку. Після закінчення цього терміну не використані за призначенням суми готівки здаються в установи банків.

Рух готівки через касу підприємства оформляється у вигляді касового плану. Касовий план, забезпечуючи своєчасне отримання готівки в банку, складається на квартал і представляється в обслуговуючий банк за 55 днів до його початку.

Готівка в банку видається підприємствам і організаціям по чеку. Чекова книжка купується в обслуговуючому банку по заяві підприємства з вказівкою кількості листів. Вона видається, як правило, головному бухгалтеру.

Прийом готівки касами підприємств проводиться по прибуткових касових ордерах, підписаних головним бухгалтером або особою, на це уповноваженим розпорядженням керівника підприємства. Про прийом грошей видається квитанція до прибуткового ордера за підписами головного бухгалтера або особи, на це уповноваженого, і касира, завірена друком.

Готівка з кас підприємства видається по витратних ордерах або інакших документах: платіжним відомостям, заявам на видачу грошей і т. п. Документи на видачу грошей повинні бути підписані керівником, головним бухгалтером або особами, на це уповноваженими. РОЗРАХУНКИ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ: Підприємства видають гроші під звіт, наприклад, для придбання за:  РОЗРАХУНКИ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ: Підприємства видають гроші під звіт, наприклад, для придбання за готівку якихсь товарів для підприємства. Підзвітні обличчя - це працівники підприємства, що отримали готівку суми грошових коштів на майбутню операційна,
19. Розрахунки платіжними вимогами.: При осущ-ії розрахунків в формі перекладу ден. ср. на вимогу:  19. Розрахунки платіжними вимогами.: При осущ-ії розрахунків в формі перекладу ден. ср. на вимогу одержувача застосовується платіжне вимога-пряме дебетування. П. т.- документ, кіт. виписується одержувачем платежу і містить його вимогу до платника про сплату опр. грошової
Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями: Відносно новим для нашої економіки розрахунковим документом і,:  Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями: Відносно новим для нашої економіки розрахунковим документом і, відповідно, новою формою безготівкових розрахунків є розрахунки платіжними вимогами-дорученнями. Платіжне вимога-доручення являє собою вимогу постачальника до
Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями.: У сучасних умовах набули поширення розрахунки платіжними:  Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями.: У сучасних умовах набули поширення розрахунки платіжними вимогами-дорученнями, при яких постачальник пред'являє вимогу до покупця сплатити на основі направлених йому розрахункових документів вартість поставленої продукції при
Розрахунки платіжними вимогами: Платіжні вимоги широко застосовуються при акцептній формі:  Розрахунки платіжними вимогами: Платіжні вимоги широко застосовуються при акцептній формі розрахунків, коли платежі здійснюються не відразу після відвантаження товару і виписки товарних документів. Відвантаживши товар, постачальник виписує у відповідній кількості примірників платіжні
2. Розрахунки платіжними дорученнями: Сама поширена форма безготівкових розрахунків. Це письмове:  2. Розрахунки платіжними дорученнями: Сама поширена форма безготівкових розрахунків. Це письмове розпорядження власника рахунку (платника) обслуговуючому йому банку перевести певну грошову суму на рахунок одержувача грошових коштів в цьому або в іншому банку. Використовується
Розрахунки платіжними дорученнями.: Платіжне доручення - це документ, що являє собою доручення:  Розрахунки платіжними дорученнями.: Платіжне доручення - це документ, що являє собою доручення організації обслуговуючому його банку перерахувати певну суму зі свого рахунку. Доручення дійсні протягом десяти днів, не вважаючи дня виписки. Банк приймає платіжні