На головну сторінку   Всі книги

Розрахунки платіжними дорученнями

Це - сама поширена в цей час в Росії форма безготівкових розрахунків. Платіжне доручення являє собою доручення підприємства обслуговуючому банку про перерахування певної суми зі свого рахунку (мал.

6.1). Ця форма розрахунків має тенденцію більш широко використовуватися в умовах ринкової економіки.

Розрахунки платіжними дорученнями використовуються для здійснення широкого спектра платежів: з їх допомогою розраховуються з постачальниками і підрядчиками у разі передоплати, органами пенсійного і страхового фондів, з працівниками при перекладі заробітної плати на їх рахунки в інші банки, при податкових і інакших платежах, при сплаті банку комісійних і т. д.

Платіжні доручення дійсні протягом десяти днів від дня їх виписки (день виписки при цьому в розрахунок не береться) і приймаються від платника до виконання тільки при наявності коштів на рахунку, якщо інакше (отримання позики для здійснення платежу) не обумовлене між банком і власником рахунку.

За домовленістю сторін платежі дорученнями можуть бути терміновими, достроковими і відстроченими. Терміновий платіж здійснюється при авансових платежах, т. е. до відвантаження товару (мал. 6.2); після відвантаження товару, т. е. шляхом прямого акцепту товару (див. мал. 6.1); або при часткових платежах при великих операціях. Достроковий і відстрочений платежі можливі в рамках договірних відносин без збитку для фінансового положення сторін.

Рис. 6.1. Розрахунки платіжними дорученнями при подальшій оплаті товарів (послуг):

1 - постачання товару (надання послуг);

2 - передача платіжного доручення в банк і списання коштів з рахунку покупця;

3 - переказ коштів в банк постачальника і зарахування коштів на рахунок одержувача;

4 - повідомлення постачальнику про зарахування коштів на його банківський рахунок

Рис.

6.2. Розрахунки платіжними дорученнями при попередній оплаті товарів (послуг):

1 - укладення договору про постачання товарів (наданні послуг) з попередньою оплатою;

2 - передача платіжного доручення в банк і списання коштів з рахунку покупця;

3 - переказ коштів в банк постачальника і зарахування коштів на рахунок одержувача;

4 - повідомлення постачальнику про зарахування коштів на його банківський рахунок;

5 - постачання товару (надання послуг)

З метою гарантії платежу постачальник може внести в умови операції акцепт платіжного доручення. Доручення акцептується банком шляхом депонування (бронювання) суми доручення на окремому балансовому рахунку. На акцептованому дорученні робиться відповідна відмітка, підтверджуюча депонування коштів для оплати. Акцептовані платіжні доручення приймаються до виконання тільки в повній сумі. Отримання з них здачі готівкою або обмін на готівку не допускається. Сфера розрахунків платіжними дорученнями, акцептованими банком, в цей час обмежена оплатою поштових, телефонних і телеграфних послуг, разових операцій по перевезенню вантажів і пасажирів. До нестач даного різновиду розрахунків платіжними дорученнями відносять значне ускладнення і подовження документообігу і відвернення коштів з господарського обороту клієнта. Розрахунки при поверненні майна з чужого незаконного володіння:  Розрахунки при поверненні майна з чужого незаконного володіння: Доля плодів (доходів), отриманих або які могли бути отримані від истребуемого власником майна, визначається ст. 303 ГК. Остання розмежовує поняття "добросовісний" і "несумлінний" власник виходячи з
РОЗРАХУНКИ ПІДПРИЄМСТВА: Господарська діяльність підприємства не може здійснюватися без:  РОЗРАХУНКИ ПІДПРИЄМСТВА: Господарська діяльність підприємства не може здійснюватися без різноманітних розрахунків всередині і поза організацією. Внутрішні розрахунки - це, наприклад, розрахунки з персоналом по заробітній платі, з підзвітними особами по виданих їм авансах. Зовнішні
Розрахунки в порядку планових платежів.: У сучасній економічній літературі існують різні підходи:  Розрахунки в порядку планових платежів.: У сучасній економічній літературі існують різні підходи до трактування розрахунків в порядку планових платежів. Нерідко їх розглядають як різновид розрахунків платіжними дорученнями, оскільки саме цей документ є основним виглядом
74. Розрахунки з підзвітними особами. Бухгалтерський облік командировочний:  74. Розрахунки з підзвітними особами. Бухгалтерський облік командировочний витрат: У бухгалтерському обліку затверджені витрати від ражают записами з кредиту рахунку 71 «Раонети з під! звітними особами» в дебет тих або інакших рахунків в залежності від мети відрядження. Якщо команди! ровка пов'язана з поточною господарською діяльно стью
Розрахунки платіжними вимогами, оплачуваними з акцептом платника:  Розрахунки платіжними вимогами, оплачуваними з акцептом платника: У платіжній вимозі, оплачуваній з акцептом платника, в поле Умова оплати одержувач коштів проставляє з акцептом. Термін для акцепту платіжних вимог визначається сторонами за основним договором. При цьому даний термін повинен бути не
15. Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями: Платіжним дорученням є розпорядження власника рахунку:  15. Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями: Платіжним дорученням є розпорядження власника рахунку (платника) обслуговуючому його банку, оформлене розрахунковим документом, перевести певну грошову суму на рахунок одержувача коштів, відкритий в цьому або іншому банку. Платіжне
12. Розрахунки платіжними дорученнями і плат. вимогами:  12. Розрахунки платіжними дорученнями і плат. вимогами: Розрахунки платіжними дорученнями. Це - сама поширена в цей час в Росії форма безготівкових розрахунків. Платіжне доручення являє собою доручення підприємства обслуговуючому банку про перерахування певної суми зі свого рахунку.