Головна   Всі книги

Розділ I Древньоруський демократія

У першому розділі міждисциплінарної бібліографії представлена література по історії демократичних інститутів Древньої Русі, переважно Великого Новгорода і Пськова. Систематизований корпус джерел, учбових посібників, довідкових матеріалів і дослідницьких робіт з достатньою повнотою відображає різні проблеми історії древньоруський народовладдя і, зокрема, вічових інститутів (походження, склад, компетенцію, принципи функціонування, вплив на населення, еволюцію повноважень виборних осіб і умов їх обрання).

Розділ має наступну структуру: перша частина - джерела, друга - дослідження і популярні видання. У першу частину включені основні публікації древньоруський документів, що регулювали взаємовідношення міських общин і посадових осіб, що обираються ними, а також публікації літописних джерел, вмісні відомості про вічові порядки в XI-XIV віках.

У другій частині розділу представлені роботи дослідницького, довідкового і популярного характеру, источниковедческие і археографические публікації, що аналізують акти, що оформляли взаємовідношення міських общин і посадових осіб, що обираються ними.

Джерела: основні видання і публікації

Грамоти Великого Новгорода і Пськова / Подгот. до печ. В. Г. Гейман, Н. А. Казакова, А. І. Копанев, Г. Е. Кочин, Р. Б. Мюллер і Е. А. Ридзевська / Під ред. С. Н. Валка; Ин-т історії АН СРСР, Ленінгр. отд- М., Л.: Изд-у АН СРСР, 1949.- 408 з.

Новгородские літописи: (Так названі Новгородська другий і Новгородська третій літописи) / Прігот. до изд. А. Ф. Бичков.- СПб.: Ізд. Археогр. комис., 1879.- XXIV, 488, 116 з.

Пам'ятники історії Великого Новгорода / Під ред. С. В. Бахрушина.- М.: Ізд. Н. Н. Клочкова, 1909.- Х, 92 з.

Пам'ятники історії Великого Новгорода і Пськова: Сб. док. / Подгот. до печ. Г. Е. Кочиним / Історіч. факт Ленінгр. гос. ун-та ім. А. С. Бубнова.- Л., М.: Соцекгиз, Ленінгр. отд-ние, 1935.- 192 з.

Пам'ятники російського права. Вип. 2: Пам'ятники права феодально-роздробленої Русі XII-XV вв. / Сост. А. А. Зімін / Під ред. С. В. Юшкова.- М.: ГЬсюріздат, 1953.- 444 з.

Повні збори російських літописів, видані по найВищому велінню Археографічеською комісією:

Т. 1: Лаврентьевская і Троїцкая летописи.- СПб., 1846.- XX, 268, 2 з.

Т. 2: III. Ипатьевская летопись.- СПб., 1843.- IX, 381, 2 з.

Т. 3: IV Новгородськиє летописи.- СПб., 1841.- Х, 310 з.

Т. 4: IV. V. Новгородськиє і Пськовськиє летописи.- СПб., 1848.- VIII, 360, II, II з. Т. 5: Псковские і Софійськиє летописи.- СПб., 1851.- VI, 280 з.

Т. 6: VI. Софийские летописи.- СПб., 1853.- II, 360 з.

Повні збори російських літописів:

Лаврентьевская літопис: [Репрінт. воспр. изд.: Повні збори російських літописів. Т. 1: Лаврентьевская літопис. Вип. 1-3 / Під общ. ред. Е. Ф. Карського, 2-е изд.- Л., 1926-1928]. Творогов О. В. Лексичеський склад «Повісті тимчасових років»: (Словоуказатели і частотний словник).- М.: Изд-у «Мови російської культури», 1997.- 496 з.

Ипатьевская літопис: [Репрінт. воспр. изд.: Повні збори російських літописів. Т. 2: Ипатьевская літопис / Під ред. А. А. Шахматова. 2-е изд.- СПб., 1908]. Муравьева Л. Л., Кузьміна Л. Ф. Іменной і географічний покажчики до Іпатьевської літопису / Отв. ред. В. І. Бутанов.- М.: Изд-у «Мови російської культури», 1998.- 648 з.

Новгородская перший літопис старшого і молодшого изводов: [Репрінт.

воспр. изд.: Новгородская перший літопис старшого і молодшого изводов / Під ред. і з предисл. А. Н. Насонова; отв. ред. М. Н. Тихомиров.- М., Л., 1950].- М.: Изд-у «Мови російської культури», 2000.- V-XII, 720 з.

Т. Г#1140;. Ч. 1: Новгородская четвертий літопис: [Репрінт. воспр. изд.: Повні збори російських літописів. Т 4: Новгородская четвертий літопис. Ч. 1-3 / При- гот. до печ. і напеч. під ред. Ф. І. Покровського і під смотрением А. А. Шахматова.- Пг., 1915; Л., 1925-1929]. Пріложенія.- М.: Изд-у «Мови російської культури», 2000.- 728 з. (XXXVIII, 690).

Т. 4. Ч. 2: Новгородская п'ятий літопис. Вип. 1 / Прігот. до печ. і під ред. П. Н. Шеффера.- Пг, 1917.- VI, 264 з.

Т. 5: Софийская перший літопис. Вип. 1 / Прігот. до печ. і під ред. П. Г. Васенко. 2-е изд.- Л., 1925.- II, 240 з.

Т. V. Вип. 2: Псковские літописи: [Репрінт. воспр. изд.: Псковские літописи. Вип. 2 / Під ред. А. Н. Насонова, отв. ред. М. Н. Тихомиров.- М., 1955].- М.: Изд- у «Мови російської культури», 2000.- 368 з. (II, 366).

Вип. 1: Софийская перший літопис старшого извода / Подгот. тексту Оболенського списку і підведення різночитань по Карамзінському списку здійснено С. Н. Кистеревим і Л. А. Тимошиной.- М.: Изд-у «Мови російської культури», 2000.- VIII, 312 з.

Літопис по Воськресенському списку: [Репрінт. воспр. изд.: Повні збори російських літописів. Т. 7: Літопис по Воськресенському списку / Отпеч. під набл. Я. І. Бередникова, пригот. А. Ф. Бичковим під найближчим рук. А. С. Норова.- СПб., 1856].- М.: Изд-у «Мови російської культури», 2000.- 360 з. (A-D, X, 346).

Літописний збірник, що іменується Патріаршим або Ніконовської літописом: [Репрінт. воспр. изд.: Повні збори російських літописів. Т 9: Літописний збірник, що іменується Патріаршим або Ніконовської літописом / Прігот. до изд. А. Ф. Бичковим.- СПб., 1862].- М.: Изд-у «Мови російської культури», 2000.- 288 з. (XXXII, 256).

Літописний збірник, що іменується Патріаршим або Ніконовської літописом (Продовження): [Репрінт. воспр. изд.: Повні збори російських літописів. Т. 10: Літописний збірник, що іменується Патріаршим або Ніконовської літописом / Прігот. до изд. А. Ф. Бичковим.- СПб., 1885].- М.: Изд-у «Мови російської культури», 2000.- 248 з. (IV, 244).

Літописний збірник, що іменується Патріаршим або Ніконовської літописом (Продовження): [Репрінт. воспр. изд.: Повні збори російських літописів. Літописний збірник, що іменується Патріаршим або Ніконовської літописом/ Прігот. до изд. С. Ф. Платоновим.- СПб., 1897].- М.: Изд-у «Мови російської культури», 2000.- 264 з. (VIII, 256).

Літописний збірник, що іменується Патріаршим або Ніконовської літописом (Продовження): [Репрінт. воспр. изд.: Повні збори російських літописів. Т. 12: Літописний збірник, що іменується Патріаршим або Ніконовської літописом / Прігот. до изд. С. Ф. Платоновим.- СПб., 1901].- М.: Изд-у «Мови російської культури», 2000.- 272 з. (VI, 266).

Літописний збірник, що іменується літописом Авраамки: [Репрінт. воспр. изд.: Повні збори російських літописів. Т 16: Літописний збірник, що іменується літописом Авраамки / Ред. томи: А. Ф. Бичков, К. Н. Бестужев- СПб., 1899].- М.: Изд-у «Мови російської культури», 2000.- I-XII, 240 з.

Т. 30: Володимирський літописець. Новгородская другий (архивская) літопис / Отв. ред. М. Н. Тіхоміров; АН СРСР, Ін-т исторії.- М.: Изд-у «Наука», 1965.- 240 з.

Т. 38: Радзивиловская літопис / Ізд. подгот. М. Д. Пріселковим, О. П. Ліхачевой, P.M. Мавродіной, Е. К. Піотровської / Отв. ред. Б. А. Рибаков; АН СРСР, Бібліотека, Ін-т історії, Ленінгр. отд- Л.: Изд-у «Наука», Ленінгр. отд- ние, 1989.- 178 з.

Т. 39: Софийская перший літопис по списку І. Н. Царського / Текст подгот. Л. Ф. Кузьміной / Отв. ред. томи В. І. Бутанов, Б. М. Клосс; Рос. акад. наук, Ін-т рос. исторії.- М.: Изд-у «Наука», 1994.- 208 з.

Псковская літопис, виданий на утриманні Суспільства історії і древностей російських при Моськ. ун-ті М. Погодиним.- М., 1837.- XXX, 282 з.

Псковские літописи. Вип. 1 / Прігот. до печ. А. Н. Насонов / Отв. ред. Б. Д. Греков; АН СРСР, Ін-т исторії.- М., Л.: Изд-у АН СРСР, 1941.- LXIV, 148 з.

Збори державних грамот і договорів, що зберігаються в Державній колегії закордонних справ. Ч. 1.- М., 1813.- 3, VI, 18, 642 з.

Софийский літопис або Російський літопис з 862 по 1534 рік. Ч. 1, з 862 по 1425 год.- М.: Видав П. Строєв, 1820.- XXVIII, 456, II з.

Дослідження і популярні видання

Автономов А. С. Із ранньої історії народовладдя в Росії // Російське народовладдя: розвиток, сучасні тенденції і протиріччя. 2-е изд., доп. / Під общ. ред. А. В. Іванченко; Фонд Ліберальна миссия.- М.: Нове видавництво, 2005.- С. 13-31. (Дослідження Фонду «Ліберальна місія»).

Автономов А. С., Еремян В. В., Захаров А. А., Федора М. В. В полону у держави: вітчизняні інститути самоврядування від древнейших часів до Івана IV (X-XVI віку) // Основи місцевого самоврядування і муніципального управління: Навчань. допомога: У 2-х ч. Ч. 1: Російська і зарубіжна спадщина / Отв. ред. Н. А. Гаямова.- М.: Ред. центр «Муніципальна влада», 1999.- С. 50-79.

Александровский Б. И. Народноє правління в Древній Русі: (Новгород Великий в XII і XIII віках).- М.: Ізд. Д. П. Ефімова, 1906.- 88 з.

Олексія В. Народовластіє в древньої Руси.- Ростов н/Д.: Ізд. Н. Парамонова «Донська мова», 1904.- 70 з.

Олексія Л. В. Западние землі домонгольской Русі: Нариси історії, археології, культури: У 2-х кн.- СПб.: Наука, 2006. Кн. 1.- 289 з.; Кн. 2 - 167 з.

Олексія Л. В. Смоленська земля в IX-XIII вв.: Нариси історії Смоленщини і східної Білорусії / Під ред. Я. Н. Щапова; АН СРСР, Ін-т археології.- М.: Изд-у «Наука», 1980.- 262 з.

Олексія Л. В., Богдана В. П. Западние землі домонгольской Русі: Историкоархеологическое осмислення / Рос. акад. наук, Ін-т археології, Моськ. гос. ун-т ім. М. В. Ломоносова.- М.: Наука, 2009.- 336 з.

Олексія Ю. Г. ІЪсподин Пськов і великокняжеская влада в 80-х роках XV в. // Слов'яно-російські древності. Вип. 3: Проблеми історії північного заходу Русі / Під ред. І. В. Дубова і І. Я. Фроянова; С.-Петербург, гос. ун-т, міжвуз. науч. програма «Історичний досвід російського народу і сучасність».- СПб.: Изд-у С.-Петербург, ун-та, 1995.- С. 136-147.

Олексія Ю. Г. «До Москви хочемо»: Захід боярской республіки в Новгороде.- СПб.: Лениздат, 1991.-160 з.

Олексія Ю. Г. Пськовська Судна грамота і її час. Розвиток феодальних відносин на Русі XIV-XV вв. / Під ред. Н. Е. Носова; АН СРСР, Ін-т історії СРСР, Ленінгр. отд- Л.: Изд-у «Наука», Ленінгр. отд-ние, 1980.- 244 з.

Олексія Ю. Г. «Чорні люди» Новгорода і Пськова: (до питання про соціальну еволюцію древньоруський міської общини) // Історіч. зап. Т. 103 / Гл. ред.

А. М. Самсонов; АН СРСР, Ін-т історії СССР.- М.: Изд-у «Наука», 1979.- С.242-274.

Амелин Г. К. Государство і право Русі в період феодальної роздробленості: (Почало XII в.- початок XV в.); Навчань. допомога для студентів ВЮЗИ / Отв. ред.

A. Ф. Гончаров; М-у висш. і средн. спец. освіти РСФСР, Всесоюзного юрид. заоч. ин- М., 1962.- 72 з.

Аммон Н. И. Вече // Енциклопедичний словник Т-ва «Братья А. і І. Гранат і До». Т. 12: Видача преступников-Гваякиль. 7-е изд., досконале перераб. / Під ред. Ю. С. Гамбарова, В. Я. Железнова, М. М. Ковальовського, С. А. Муромцева і К. Д. Тимирязева.- М., [би. м.].- Стлб. 182-190.

Андрія В. Ф. Із глибини віків // Новгород: Короткий нарис історії города.- Л.: Лениздат, 1985.- С. 5-69.

Андрія В. Ф. Про місцеве самоврядування в Новгородської республіці // Місцеве самоврядування в Росії; Історія і сучасність: Матеріали регіон. науч- но-практич. конф. / Сост. Б. Н. Ковальов; Новгородский гос. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Адмін. м. Новгорода.- Новгород, 1997.- С. 19-24.

Андрія В. Ф. Про соціальний склад Новгородського веча // Проблеми вітчизняної і загальної історії. Вип. 11: Генезис і розвиток феодалізму в Росії: Проблеми історії міста: Міжвуз. сб. / Під ред. І. Я. Фроянова; Ленінгр. гос. ун- Л.: Изд-у Ленінгр. ун-та, 1988.- С. 70-80.

Андрія В. Ф. Проблеми соціально-політичної історії Новгорода XII-XV вв. в радянській історіографії // Новгородський историч. сб. Вип. 1 (11) / Отв. ред.

B. Л. Янін; АН СРСР, Ін-т історії СРСР, Ленінгр. отд- Л.: Изд-у «Наука»,

Ленінгр. отд-ние, 1982.- С. 119-145.

Андрія В. Ф. Северний варти Русі: Нариси історії середньовічного Новгорода.- Л.: Лениздат, 1983.- 144 з.

Андрія В. Ф. Северний варти Русі: Нариси історії середньовічного Новгорода. 2-е изд., доп. і перераб.- Л.: Лениздат, 1989.- 175 з.

Андрія Н. Н. Вечевая Русь або Вільне місто Новгород Велікий.- СПб.: Ізд.

В. І. Яковенко, 1912.- 72 з.

Андрія Н. Н. Києвська Русь. Культурно-історичні нариси Россиї.- СПб., 1910.

Андрія Н. Н. Прошлоє російського народу. Культурно-побутові нариси з історії Росії. Кн. I: Древня домосковская Русь.- Л., М.: Іздат. т-у «Книга», 1924.- 359 з.

Аракчеев В. А. Государство і право Новгородської і Пськовської республік в XII-XV віках: Учбово-метод. допомога до курсу «Історія отеч. гос-ва і права» / Пськовський гос. пед. ун- Пськов, 2011.- 63 з.

Арциховский А. В. Городськиє кінці в Древній Русі // Історіч. зап. Т. 16 / Отв. ред. Б. Д. Греков; АН СРСР, Ін-т исторії.- М., 1945.- С. 3-13.

Арциховский А. В. Новгород Великий в XI-XV віках // Вопр. исторії.- 1960.- № 9. - С. 27-31.

Арциховский А. В., Цукру А. М. Вече // Велика радянська енциклопедія. Т. 4: Брасос-Веш / Гл. ред. А. М. Прохоров. 3-е изд.- M.: Изд-у «Радянська Енциклопедія», 1971.- С. 595-596.

Афанасьев С. А. Община і князь в древньому Пськове // Вестн. Ленінгр. ун-та. Сірок. 2: Історія, мовознавство, литературоведение.- 1990.- Вип. 3.- С. 89-93.

Ахиєзер А. С. Россия; Критика історичного досвіду, [Т.] 1 / Філософське про-у СССР.- М.: Изд-у Філософського о-ва СРСР, 1991.- 818 з.

Ахиезер А., Клямкин І., Яковенко И. Історія Росії: кінець або новий початок? - М.: Нове видавництво, 2005.- 708 з. (Дослідження Фонду «Ліберальна місія»).

Багалей Д. Удельний період і його вивчення // Київська старина.- 1883.- Т. V.- Февраль.- С. 301-318.

Багалей Д. Удельний період і його изучение.- Київ, 1883.- 18 з.

Бахрушин С. В. Новгородська і Пськовська феодальні республіки в XIV- XV вв. // Нариси історії СРСР: Період феодалізму: IX-XV вв.: У 2 ч. Б. Д. Грекова, Л. В. Черепніна, В. Т. Пашуто; АН СРСР, Ін-т исторії.- М.: Изд-у АН СРСР, 1953.- С. 167-191.

Беликова Т. В. Собитія 20-30-х рр. XIII в. в Галіче: (До проблеми типології галицкого суспільства) // Історичне пізнання: Традиції і новації: Тез. междунар. теор. конф. Ижевск, 26-28 жовтня 1993 р. Ч. 1 / Сост. і общ. ред. В. В. Іванова і В. В. Пузанова; ЮНЕСКО, Ін-т рос. історії РАН, С.-Петербург, гос. ун-т, Гос. грудка. Російської Федерації по висш. школі, Фонд розвитку гуманит. наук і освіти (Фонд Шаталова), Удмуртський гос. ун- Іжевськ, 1993.- С. 192-195.

Белов Е. А. Об історичному значенні російського боярства до кінця XVII віку // Журн. М-ва нар. просв.- 1886.- Ч. CCXLIII.- Январь.- С. 68-127.

Белов Е. А. Об історичному значенні російського боярства до кінця XVII века.- СПб., 1886.- 180 з.

Белов Е. А. Русська історія до реформи Петра Велікого.- СПб.: Ізд. Л. Ф. Пантелеєва, 1895.- VI, 480, 8 з.

Белоновский В. Н., Белоновський А. В. Представітельство і вибори в Росії з древнейших часів до XVIII віку: (Теорія, історія, практика).- М.: Изд-у «ПРІОР», 1999.- 272 з.

Беляев И. Д. Расськази з російської історії в 4 тт. Кн. 2: Історія Новгорода Великого від древнейших часів до падения.- М., 1864.- 628, VIII з.

Беляев И. Д. Расськази з російської історії в 4 тт. Кн. 2: Історія Новгорода Великого від древнейших часів до падіння, 2-е изд.- М., 1866.- 6, VIII, 577 з.

Беляев И. Д. Расськази з російської історії в 4 тт. Кн. 3: Історія міста Пськова і Пськовської земли.- М., 1867.- 443, VI з.

Беляев И. Д. Судьби земщини і виборного початку на Руси.- М.: Ізд. Імперат. о-ва історії і древностей російських при Моськ. ун-ті, 1905 (на обл.- 1906).- 136 з.

Беляев И. Д. Судьби земщини і виборного початку на Руси.- М.: Москва, 2008.- 168 з.

Бернадский В. Н. Господін Великий Новгород: Нариси по історії Новгорода / Отв. ред. П. І. Пронин.- М., Л.: Учпедгиз, 1936.- 100 з.

Бернадский В. Н. Новгород і Новгородська земля в XV в. Ч. 1 // Вчений. зап. / Ле- нингр. гос. пед. ин-т ім. А. І. Герцена. Т. 138 / Отв. ред. Н. Н. Степанов; Каф. історії СССР.- Л.: Изд-у Ленінгр. гос. ун-та, 1958.- 248 з.

Бернадский В. Н. Новгород і Новгородська земля в XV в. / Отв. ред. І. І. Смірнов; АН СРСР, Ін-т історії, Ленінгр. отд- М., Л.: Изд-у АН СРСР, 1961.- 396 з.

Бернадский В. Н. Новгородський посадник Степан Твердіславич: (досвід характеристики політичної діяльності) // Вчений. зап. / Ленінгр. гос. ун-т. Сірок. историч. наук. Вип. 15 (№ 95) / Отв. ред. А. І. Молок; Історіч. ин- Л.: Изд-у Ленінгр. ун-та, 1947 [на обл.- 1948].- С. 27-42.

Бернадский В. Н. А. Н. Радіщев про історії Великого Новгорода // Вчений. зап. / Ленінгр. гос. пед. ин-т ім. А. І. Герцена. Т. 170: Каф. русявий. літри / Гл. ред.

С. П. Шиллегодский.- Л., 1958.- С. 69-78.

Бестужев-Рюмин К. Н. Русська історія. Т. 1.- СПб.: Ізд. Д. Е. Кожанчикова, 1872.- IV, IV, 246, 2, 480, II з.

Болховитинов Е. Історія князівства Пськовського. Ч. 1.- Київ, 1831.

Буров B.A. Вече // Вітчизняна історія: Історія Росії з древнейших часів до 1917 року: Енциклопедія: в 5 тт. Т. 1: ПЕКЛО / Гл. ред. В. Л. Янин.- М.: Науч.

изд-у «Велика Російська енциклопедія», 1994.- С. 381-382.

Буров B.A. Новгородська уличанская община і її місце в феодальній Русі // Проблеми вивчення древніх поселень в археології / Отв. ред. В. І. Гуляев, Г. Е. Афанасьев; Ин-т археології АН СССР.- М., 1990.- С. 150-176.

Буров B.A. Новгородська уличанская община і її місце в феодальній Русі // Буров B.A. Очерки історії і археології середньовічного Новгорода / Рос. акад. наук, Ін-т археології.- М., 1994.- С. 32-50.

Буров В. А. Очерк історії і археології середньовічного Новгорода.- М., 1994.

Введенский Д. А. До історії утворення Новгородської республіки // Вчений. зап. Харківського державного ун-ту ім. О. М. Горького. Кн. 15: Труди історич. факту № 1 / Відповідальній ред. К. Віч.- Харків: Видання Харківського державного ун-ту, 1939.- С. 11-25.

Великий Новгород.- СПб.: Ізд. Училищного при Св. Синоді ради, 1915.- 48 з.

Віче // Велика енциклопедія: Словник общедост. свед. по всіх галузях знання. Т. 5: Византия-Гадамес / Під ред. С. Н. Южакова, П. Н. Милюкова.- СПб.: Бібліогр. ин-т (Мейер) в Лейпциге і Віні, Кнігоїздат. т-у «Освіту» в

С.-Петербурге, 1901.- С. 732-733.

Віче // Енциклопедичний словник Ф. А. Брокгауза і І. А. Ефрона. Т. 14: Виговский-Гальбан: [Репрінт. воспр. изд.: Енциклопедичний словник. : Іздат. Ф. А. Брокгауз і І. А. Ефрон, 1892].- М.: Изд-у «Терра»,

1991.- С. 692-697.

Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор історії російського права. Вип. 1: Історія російського державного права.- Київ, 1886.- 4, X, VIII, 226, 1 з.

Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор історії російського права, 7-е изд.- Пг., Київ: Ізд. кн. маг. Н. Я. Оглобліна, 1915.- VI, VI, 700 з.

Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор історій російського права.- Ростов н/Д.: Изд- у «Фенікс», 1995.- 640 з.

Водов В. К історії оформлення докончаний Новгорода з князьями в XIII в.: (спостереження над політичною лексикою) // Історія і культура древньоруський міста / Отв. ред. Г. А. Федоров- М.: Изд-у МГУ, 1989.- С. 53-58.

Вовк С. С. Історічеськиє погляди декабристів / Отв. ред. І. М. Левін; АН СРСР, Ін-т історії, Ленінгр. отд- М., Л.: Изд-у АН СРСР, 1958.- 464 з.

Вовків С. А. Борьба Новгорода за політичну самостійність в 30-е роки XII віку // Актуальні проблеми історії дореволюційній Росії: Міжвуз. сб. / Отв. ред. І. Я. Фроянов, С. Г. Кащенко; С.-Петербург, гос. ун- СПб.,

1992.- С. 14-22.

Воллан Григорій де. Історія суспільних і революційних рухів в зв'язку з культурним розвитком російської держави. Ч. 1. Т. I.- СПб., М.: Ізд. Т-ва М. О. Вольф, 1913.- IV, 594, II.

Воронів Ю. М. До питання про функції віче в древній Русі // Ізв. Ивановского отд-ния Петровської акад. наук і мистецтв при Івановськом инж. ин-ті.

Вип. 1-й / Отв. ред. А. Д. Егоров; Петровська акад. наук і мистецтв, Івановський инж. ин- Іваново, 1995.- С. 29-34.

«Все град людії, изволеша собе...»: Нариси історії виборів в Великому Новгороде / Т. А. Данько, Б. Н. Ковальов, Г. М. Коваленко і інш.; Сост. С. І. Малишев; Ізбі- рат. комис. Великого Новгорода.- Великий Новгород, 2012.- 107 з.

Герасимова В. И. Прісоєдіненіє Пськова до Московської централізованої держави // Вчений. зап. / Ленінгр. гос. пед. ин-т ім. А. І. Герцена. Т 78: / Під ред. В. Н. Бернадського і А. Б. Беркевича.- Л., 1948.- С.107-131.

Гессен В. Ю. Вечевой суд в Новгороде і Пськове.- Пг.: Ізд. культотдела П. Г. С. П. З., 1921.- 16 з.

Гневушев А. М. Господін Великий Новгород // Російська історія в нарисах і статтях: У 3-х т. Т 1 / Сост. при уч. проф. і препод. під ред. М. В. Довнар-Запольско- го.- М.: Моськ. навчань. кн-у, 1909.- С. 367-407.

Гневушев А. М. Паденіє Великого Новгорода // Російська історія в нарисах і статтях: У 3-х т. Т 3 / Сост. при уч. проф. і препод. під ред. М. В. Довнар-Запольско- го.- М.: Моськ. навчань. кн-у, 1910.

Голицин Н. Н. Історія Пськова // Архів историч. і практич. свед., що відносяться до Росії, изд. Миколою Калачовим. Кн. 6.- СПб., 1869.- С. 1-176.

Голубовский И. В. Історія Смоленської землі до початку XV столетия.- Київ, 1895.- IV, 334, II з.

Горский А. А. Русськиє землі в XIII-XIV віках: шляхи політичного развития.- М., 1996.

Градовский А. Д. Історія російського права: Лекції, читані в Імперат. Александровском ліцеї в 1877-1878 рр.- [СПб.]: Літогр. Коплевской, [1878].- 642 з.

Градовский А. Д. Государственний лад древньої Росії // Журн. М-ва нар. просв.- 1868.- Ч. CXL.- Октябрь.- С. 101-143.

Градовский А. Д. Государственний лад древньої Росії // Градовський А. Д. Собраніє творів: У 9 тт Т 1.- СПб., 1899.- С. 339-381.

Греків Б. Д. Двіженіє псковских смердов 1483-1486 рр. і «смердьи грамоти» // Історіч. зап. Т 20 / Отв. ред. Б. Д. Греков; АН СРСР, Ін-т исторії.- М.: Изд-у АН СРСР, 1946.- С. 3-23.

Греків Б. Д. Києвська Русь. 3-е изд., перераб. і доп. / АН СРСР, Ін-т исторії.- М., Л.: Изд-у АН СРСР, 1939.- 282 з.

Греків Б. Д. Києвська Русь // Греків Б. Д. Ізбранние труди. Л. В. Черепніна і В. Т. Пашуто; АН СССР.- М.: Изд-у АН СРСР, 1959.- С. 13-410.

Греків Б. Д. Князь і правляче знання в Київській Русі // Вчений. зап. / Ленінгр. гос. ун-т. Сірок. историч. наук. Вип. № 2 (№ 32) / Ред. Б. Д. Греков.- Л.: Изд-у Ленінгр. гос. ун-та, 1939.- С. 5-38.

Греків Б. Д. Неськолько зауважень про древньоруський віче // Вчений. зап. / Ленінгр. гос. ун-т. Сірок. историч. наук. Вип. № 1 (№ 19) / Ред. Б. Д. Греков.- Л.: Изд-у Ленінгр. гос. ун-та, 1938.- С. 146-162.

Греків Б. Д. Революция в Новгороде Великому в XII віці // Вчений. зал. / Ин-т історії. Т IV / Зростав. ассоц. науч. ин-тов общ. наук.- М.: РАНИОН, 1929.- С. 13-21.

[Грігорович И. И.] Історичний і хронологічний досвід про посадниках новгородских: З древніх російських летописей.- М., 1821.- Х, 310 з.

Грушевський М. С. Очерк історії Київської землі від смерті Ярослава до кінця XIV сторіччя // Унів. изв.- Київ, 1891.- № 9. - С. 289-420.

Грушевський М. С. Очерк історії Київської землі від смерті Ярослава до кінця XIV столетия.- Київ, 1891.- XVI, 520 з.

Грушевський М. С. Наріс історії Київської землі від смерті Ярослава до кінця XIV сторіччя: [Репрінт. вослр. изд.: Грушевський М. С. Очерк історії Київської землі від смерті Ярослава до кінця XIV столетия.- Київ, 1891] / Акад. наук Української РСР, Ют археології.- Київ: Наукова думка, 1991.- XVI, 542 з.

Грушевський М. С. Очерк історії українського народа.- СПб., 1904.- 8, 382 з.

Грушевський М. С. Очерк історії українського народу. 2-е изд. / Сост. Ф. П. Шевченко, В. А. Смолій, примеч. В. М. Рички і А. І. Гуржия.- Київ: «Ли- бидь», 1991.- 400 з.

Данилевич В. Е. Очерк історії Полоцкой землі до кінця XIV сторіччя // Унів. изв.- Київ, 1896.- № 9. - С. 177-219.

Данилевич В. Е. Очерк історії Полоцкой землі до кінця XIV столетия.- Київ, 1896.- XXIV, 260 з.

Данилевский И. Н. Древняя Русь очима сучасників і нащадків (IX-XII вв.): Курс лекцій: Навчань. допомога для студентів вузов.- М.: Аспект Прес, 1998.- 399 з.

Данилова Л. В. Новгородська феодальна республіка // Нариси історії СРСР: Період феодалізму: IX-XV вв. У 2-х ч. Ч. 1 / Під ред. Б. Д. Грекова, Л. В. Черепніна, В. Т. Пашуто; АН СРСР, Ін-т исторії.- М., 1953.- С. 334-357.

Дворниченко А. Ю. Юродська община і князь в древньому Смоленське // Місто і держава в древніх суспільствах: Міжвуз. сб. / Отв. ред. В. В. Мавродін; Ленінгр. гос. ун-т ім. А. А. Жданова.- Л.: Изд-у Ленінгр. ун-та, 1982.- С. 140-146.

Дворниченко А. Ю. Юродська община середньовічної Русі: (до постановки проблеми) // Проблеми археології і етнографії. Вип. III: Історична етнографія: Міжвуз. сб. / Отв. ред. Р. Ф. Ітс; Ленінгр. гос. ун-т ім. А. А. Жданова.- Л.: Изд-у Ленінгр. ун-та, 1985.- С. 117-124.

Дворниченко А. Ю. Древнерусська демократія і Литовсько-Російська держава // Історія Росії: народ і влада: З лекцій, прочитаних в російських ун-тах / Сост. Ю. А. Сандулов.- СПб.: Изд-у «Лань», 1997.- С. 133-166.

Дворниченко А. Ю. Древнерусськоє суспільство і церква: (На допомогу лектору) / Про-у «Знання» РСФСР, Ленінгр. орг, Ленінгр. будинок науч. атеизма.- Л., 1988.- 32 з.

Дворниченко А. Ю. Князь Свідрігайло і западнорусские міські общини //

Проблеми вітчизняної і загальної історії. Вип. II: Генезис і розвиток феодалізму в Росії: Проблеми історії міста: Міжвуз. сб. / Під ред. І. Я. Фроя- нова; Ленінгр. гос. ун- Л.: Изд-у Ленінгр. ун-та, 1988.- С. 146-154.

Дворниченко А. Ю. Про характер соціальної боротьби в міських общинах Верхнього Поднепровья і Подвінья в XI-XV вв. // Проблеми вітчизняної і загальної історії. Вип. 9: Генезис і розвиток феодалізму в Росії: Проблеми соціальної і класової боротьби: Міжвуз. сб. / Під ред. І. Я. Фроянова; Ленінгр. гос. ун-т ім. А. А. Жданова.- Л.: Изд-у Ленінгр. ун-та, 1985.- С. 82-92.

Дворниченко А. Ю. Русськиє дореволюційні історики про міський лад Великого князівства Литовського // Проблеми вітчизняної і загальної історії. Вип. 7: Генезис і розвиток феодалізму в Росії: Проблеми історіографії: Міжвуз. сб.: До 75-летию від дня народження проф. В. В. Мавродіна / Отв. ред. В. А. Ежов, І. Я. Фроянов; Ленінгр. гос. ун-т ім. А. А. Жданова.- Л.: Изд-у Ленінгр. ун-та, 1983.- С. 90-102.

Дворниченко А. Ю. Русськиє землі Великого князівства Литовського: (до початку XVI в.): Нариси історії общини, станів, державності / Отв. ред. І. Я. Фроянов; С.-Петербург, гос. ун- СПб.: Изд-у С.-Петербург, ун-та,

1993.- 240 з.

Дворниченко А. Ю., Крівошеєв Ю. В. Новгородська вольниця: (З літописцем по древньому Новгороду) // Старі годи.- 1993.- № 1. - С. 25-30.

Дідів Н. Н. Древнерусськоє держава і право: Лекції по курсу історії держави і права СРСР для студентів юрид. ин-та / Отв. за вип. В. М. Семенов; М-у висш. освіти СРСР, Свердловський юрид. ин-т ім. А. Я. Вишинского.- Свердловськ, 1958.- 68 з.

Дитятин И. И. Із історії місцевого управління // Російська мисль.- 1886.- Кн. III.- С. 44-74; Кн. IV.- С. 1-17.

Дитятин И. И. Із історії місцевого управління // Дітятін И. И. Статьі по історії російського права.- СПб.: Ізд. О. Н. Попової, 1895.- С. 386-467.

Дмитра Ю. А., Журавльов А. Л., Комарова В. В., Мухачев И. В., Новіков Ю. А., Черемних Г. Г. Народовластіє в Росії - нарис історії і сучасного стану / Під ред. Ю. А. Дмитриева.- М.: «Манускрипт», 1997.- 294 з.

Дмитра Ю. А., Черкашин Е. Ю. Законодательние органи Росії від Новгородського веча до Федеральних Зборів: (складний шлях від патріархальної традиції до цивілізації).- М.: Іздат. фірма «Манускрипт», 1995.- 103 з.

Довнар-Запольский М. В. Вече // Російська історія в нарисах і статтях: У 3-х тт. Т. 1 / Сост. при уч. проф. і препод. під ред. М. В. Довнар- М.: Моськ. навчань. кн-у, 1909.- С. 226-247.

Довнар-Запольский М. В. Очерк історії кривичской і дреговичской земель до кінця XII сторіччя // Унів. изв.- Київ, 1891.- № 2. - С. 99-170.

Довнар-Запольский М. В. Очерк історії кривичской і дреговичской земель до кінця XII столетия.- Київ, 1891.- VIII, 170 з.

Довнар-Запольский М. В. Політічеський лад древньої Русі: Віче і князь.М.

: Ізд. Т-ва И. Д. Ситіна, 1906.- 64 з.

Довнар-Запольский М. В. Церковь і духовенство в домонгольской Руси.- М.: Ізд. Т-ва И. Д. Ситіна, 1906.- 48 з.

Древня Русь. ГЬрод, замок, село.- М., 1985.

Дияконів М. А. Очерки і державного суспільного устрій Древньої Русі: (до кінця XVII віку). Т. 1.- Юрьев, 1907.- XVI, 511 з.

Дияконів М. А. Очерки і державного суспільного устрій Древньої Русі. 4-е изд., испр. і доп.- СПб.: Ізд. юрид. кн. складу «Право», 1912.- XVI, 489 з.

Дияконів М. А. Очерки і державного суспільного устрій Древньої Русі. 4-е изд., испр. і доп.- М., Л.: ГЬс. изд-у, 1926.- 402 з.

Дьячан В. Участіє народу у верховній владі в слов'янських державах до змін їх державного пристрою в XIV-XV віках: Історіко-юрід. ис- слід. // Варшавские унив. изв.- 1881.- № 5. - С. I-IV, II, 1-48; № 6.- С. 49-80; 1882.- № 1. - С. 81-96; № 3.- C. 97-192, III.

Дьячан В. Участіє народу у верховній владі в слов'янських державах до змін їх державного пристрою в XIV і XV вв.- Варшава, 1882.- VIII, 193 з.

Євген (митроп.) [Болховітінов Е.] Історичні розмови про древності Великого Новагорода.- М., 1808.- IV, 100 з.

Євген (митроп.) [Болховітінов Е.]. Історія князівства Пськовського. Ч. 1, вмісна загальну історію цього князівства і міста Пськова.- Київ, 1831.- VII, 2, 322 з.

Евгеньева М. Новгородськоє віче: З історії російського народоправства.- М.: Изд- у «Воля», 1917.- 37 з.

Чи Егоров С. А. Бедна Росія демократичними традиціями? // ГЬсударство і право.- 1997.- № 6. - С. 102-109.

Ейзо М. Ізбраніє і поставляння Василя Каліки на Новгородськоє володарювання в 1330-1331 рр. // Великий Новгород в історії середньовічної Європи: До 70-летию Валентина Лаврентьевича Яніна / Редколл.: А. А. Гиппіус, Е. Н. Носов, А. С. Хорошев; Моськ. гос. ун-т ім. М. В. Ломоносова, Історіч. фак- М.: Изд-у «Російські словники», 1999.- С. 207-217.

Епифанов П. П. Про древньоруський віче // Вестн. Моськ. ун-та. Сірок. IX: Історія.- 1963.- № 3. - С. 12-16.

Еремян В. В., Федора М. В. Местноє самоврядування в Росії: (XII - початок XX в.): Навчань. пособие.- М.: Изд-у «Новий Юрист», 1998.- 176 з.

Ефремова Н. Н. Становленіє виборчого права в Росії // Держава і право.- 1998.- № 3. - С. 111-118.

Загоскин Н. П. Історія права російського народу: Лекції і дослідження по історії російського права. Т. 1.- Казань, 1899.- 512, III з.

Засурцев П. И. Новгород, відкритий археологами.- М., 1967.

Захаренко А. Г. Восстанія смердов і «чорних людей» і підкорення племен в Новгороде в кінці XII і початку XIII віків // Вчений. зап. / Ленінгр. гос. ун-т. Сірок. историч. наук. Вип. № 5 (№ 48) / Ред. А. Л. Фрайман.- Л.: Изд-у Ленінгр. гос. ун-та, 1939.- С. 38-45.

Захаренко А. Г. Черніговськиє князья в Новгороде // Вчений. зап. / Ленінгр. гос. пед. ин-т ім. А. І. Герцена. Т 61: Каф. історії СРСР / Під ред. В. Н. Вернадського і А. Б. Беркевича.- Л., 1947.- С. 147-162.

Зимин А. А. Про хронологію договірних грамот Великого Новгорода з князьями XIII-XV вв. // Проблеми джерелознавства. Вип. V / Отв. ред. А. А. Новосельський; АН СРСР, Ін-т исторії.- М.: Изд-у АН СРСР, 1956.- С. 300-327.

Иконников B.C. Опит російської історіографії. Т 2. Кн. 1.- Київ, 1908.- VI, II, X, 1056, XXXII, VI з.

Иловайский Д. И. Історія Росії. Т. 1. Ч. 2: Володимирський период.- М., 1880.- VI, 578 з.

Иловайский Д. И. Становленіє Русі: (Періоди Київський і Володимирський).- М.: Фірма «Чарлі», ТОО «Алгоритм», 1996.- 736 з.

Каверин К. Д. Взгляд на юридичний побут древньої Росії // Современник.-1847. - Т. 1.- Кн. 1.- С. 1-52.

Кавелин К. Д. Взгляд на юридичний побут древньої Росії // Кавелін К. Д. Собраніє творів: У 4-х т. Т. 1: Монографії по російській історії / Ізд. подгот. Д. А. Корсаковим і Л. З. Слонимским.- СПб.: Ізд. Н. Глагольова, 1897.- Стлб. 5-66.

Кавелин К. Д. Взгляд на юридичний побут древньої Росії // Кавелін К. Д. Наш розумовий лад: Статті по філософії російської історії і культури / Сост. і вступ. ст. В. К. Кантора; подгот. тексту О. Е. Майоровой.- М.: Изд-у «Правда», 1989.- С. 11-67.

Камалов К. М. Проблема соціального складу древньоруський веча в пострадянській історіографії: традиції і новації // Ізв. Самарского науч. центра Рос. акад. наук.- 2008.- Т. 10.- № 4. - С. 1205-1211.

Камалов К. М. Современние вітчизняні історики про соціальний статус древньоруський веча // Вестн. Тюменского гос. ун- 2009.- № 1: Історія. Філология.- С. 28-31.

Каргер М. К. Древній Київ. Нариси по історії матеріальної культури древньоруський міста. Т. 1.- М., Л., 1958.

Карлов В. В. Про чинники економічного і політичного розвитку російського міста в епоху середньовіччя: (до постановки питання) // Російське місто: (Історі- ко-методол. сб.) / Під ред. В. Л. Янина.- М.: Изд-у Моськ. ун-та, 1976.- С. 32-69.

Коропів Г. Історія боротьби Московської держави з Польсько-Литовським: 14621508. Ч. 1 // Читання в Імперат. о-ве історії і древностей російських при Моськ. ун-ті / Ізд. під ред. О. М. Бодянского.- М., 1866.- Кн. 3.- Іюль- С. 1-140.

Кафенгауз Б. Б. Вече в древньому Пськове // Історія СССР.- 1966.- № 6. - С. 110123.

Кафенгауз Б. Б. Восстаніє в Пськове в 1483-1486 рр.: (До перегляду питання) // Історіч. зап. Т 50 / Отв. ред. А. Л. Сидоров; АН СРСР, Ін-т исторії.- М.: Изд- у АН СРСР, 1955.- С. 297-308.

Кафенгауз Б. Б. Древній Пськов: Нариси по історії феодальної республіки / АН СРСР, Ін-т історії СССР.- М.: Изд-у «Наука», 1969.- 136 з.

Кафенгауз Б. Б. Про походження і склад Пськовської Судної грамоти // Історіч. зап. Т 18 / Отв. ред. Б. Д. Греков; АН СРСР, Ін-т исторії.- М.: Изд-у АН СРСР, 1946.- С. 295-326.

Кафенгауз Б. Б. Посадники і боярский рада в древньому Пськове // Історіч. зап. Т 33 / Отв. ред. Б. Д. Греков; АН СРСР, Ін-т исторії.- М.: Изд-у АН СРСР, 1950.- С. 173-202.

Кизеветтер А. А. Местноє самоврядування в Росії. IX-XIX ст.: Історіч. очерк.- М.: Ізд. журн. «Російська думка», 1910.- IV, 155 з.

Кизеветтер А. А. Местноє самоврядування в Росії. IX-XIX ст.: Історіч. нарис,

2- е изд.- Пг.: Т-у «Задруга», 1917.- 120 з.

Кизеветтер А. А. Очерки з історії місцевого управління в Росії // Журн. для всех.- 1904.- № 1. - С. 46-49.

Кизила Ю. А. Юродської лад Росії XIV-XV вв. в порівняно-історичному аспекті // Вопр. исторії.- 1982.- № 12. - С. 20-33.

Кириллова Т. К. Правовоє положення жінок Древньої Русі (IX-XV вв.) // Історія держави і права.- 2000.- № 1.

Клейненберг И. Е. Ізвестія про Новгородськом віче першої чверті XV віку в ганзейских джерелах // Історія СССР.- 1978.- № 6. - С. 170-175.

Ключевский В. О. Боярська дума Древньої Русі: Досвід історії урядової установи в зв'язку з історією общества.- М., 1881.- 401 з.

Ключевский В. О. Боярська дума Древньої Русі: Досвід історії урядової установи в зв'язку з історією суспільства, 4-е изд.- М., 1909.- 2, VI,

3- 548 з.

Ключевский В. О. Боярська дума Древньої Русі // Ключевський В. О. Боярська дума Древньої Русі. Добрі люди Древньої Русі: [Репрінт. воспр. видань: Ключевский В. О. Боярська дума Древньої Руси.- М., 1902; Ключевский В. О. Добрие люди Древньої Руси.- Сергиєв Посад, 1892].- М.: Науч. центр «Ладомір»,

1994.- С. I-VI, 1-548.

Ключевський В. О. Сочиненія: У 9-ти тт. Т. 1: Курс російської історії. Ч. 1 / Під ред. В. Л. Яніна; вступ. ст. В. Л. Яніна, В. А. Александрова; послесл. і коммент. сост. В. А. Александров, В. Г. Зимина.- М.: Изд-у «Думку», 1987.- 431 з.

Ключевський В. О. Сочиненія: У 9-ти тт. Т. 2: Курс російської історії. Ч. 2 / Під ред. В. Л. Яніна; послесл. і коммент. сост. В. А. Александров, В. Г. Зимина.- М.: Изд-у «Думку», 1987.- 447 з.

Ковалевский М. М. Очерки по історії політичних установ Росії / Пер. А. Баумштейна під ред. Е. Смирнова.- СПб.: Ізд. Н. Глагольова, [1908].- 244 з.

Ковалевский М. М. Очерки по історії політичних установ Россиї.- М.: Територія майбутнього, 2007.- 239 з.

Колосова И. О. «... і посадником докласти пана Пськова на віче...»: (Короткий нарис соціально-політичної історії Пськовської феодальної республіки) // Археологи розказують об Древню Пськове / Пськовський гос. объедин. историко-архітектурний і худож. музей- Пськов, 1991 (на обкладинці - 1992).- С. 80-99.

Колосова И. О. Посаднічество і формування кончанской системи в Пськове: (XIV-XV вв.) // Історія і культура древньоруський міста / Отв. ред. Г. А. Федоров- М.: Изд-у Моськ. ун-та, 1989.- С. 59-65.

Колосова И. О. Степенние посадники в Пськове XV в. // Вестн. Моськ. ун-та. Сірок. 8: Історія.- 1984.- № 2. - С. 81-92.

Корф С. А. Історія російської державності. Т. 1: Основні риси древньоруський государства.- СПб., 1908.- VIII, 276 з.

Костомаров Н. И. Вече і вічовий пристрій в древній Русі // Справа і отдих.- 1865.- № 1. - С. 1-37.

Костомаров Н. И. Начало единодержавия в древній Русі // Вестн. Европи.- 1870.- Декабрь.- С. 495-563.

Костомаров Н. И. Начало единодержавия в древній Русі // Костомаров Н. И. Собраніє творів: Історіч. монографії і исслед. Кн. 5: Тт. XII-й, ХШ-й і XIV- СПб.: Ізд. О-ва для посібника потребуючим літераторам і вченим («Літ. Фонду»), 1905.- С. 1-91.

Костомаров Н. И. Про значення Великого Новгорода в російській історії: (публічно читане в Новгороде 30 квітня 1861 р.) // Костомаров Н. И. Собраніє творів: Історіч. монографії і исслед. Кн. 1: Тт. I-й, II-й і III- СПб.: Ізд. О-ва для посібника потребуючим літераторам і вченим («Літ. Фонду»), 1903.- С. 197-214.

Костомаров Н. И. Русська республіка: Севернорусские народоправства у часи питомо-вічового укладу: (Історія Новгорода, Пськова і Вятки).- М.: Фірма «Чарлі»; Смоленськ: «Смядьшь», 1994.- 544 з.

Костомаров Н. И. Севернорусськиє народоправства у часи питомо-вічового укладу. Т. 1.- СПб.: Ізд. Д. Е. Кожанчикова, 1863.- 2, X, 2, 420 з.

Костомаров Н. И. Севернорусськиє народоправства у часи питомо-вічового укладу. Т. 2.- СПб.: Ізд. Д. Е. Кожанчикова, 1863.- IV, 448 з.

Костомаров Н. И. Севернорусськиє народоправства у часи питомо-вічового укладу: (Історія Новгорода, Пськова і Вятки) // Костомаров Н. И. Собраніє творів: Історіч. монографії і исслед. Кн. 3: Тт. VII-й і VIII- СПб.: Ізд. О-ва для посібника потребуючим літераторам і вченим («Літ. Фонду»), 1904.- VI, 498 з.

Костюченко И. Ю. Вече і князь в Новгородської землі // Представницька влада в Росії: історія і сучасність: Сб. науч. ст. Вип. 1 / Під общ. ред. М. П. Аракелової; Моськ. гос. ун-т ім. М. В. Ломоносова, Факт гос. управления.- М.: МАКС Прес, 2002.- С. 5-20.

Коча Л. А. С. М. Соловьев про новгородской історію // Новгородський историч. сб. Вип. 1 (11) / Отв. ред. В. Л. Янін; АН СРСР, Ін-т історії СРСР, Ленінгр. отд- ние.- Л.: Изд-у «Наука», Ленінгр. отд-ние, 1982.- С. 113-118.

Кочанович М. Політічеськоє пристрій Новгородської республіки // Варшавськиє унив. изв.- 1885.- № 2. - С. 1-60.

Кочин Г. Е. Про договори Новгорода з князьями // Вчений. зап. / Ленінгр. гос. пед. ин-т ім. Т 19: Каф. історії СРСР / Отв. ред. В. В. Мавродин.- Л., 1939.- С. 199-210.

Красноперов И. Громадсько-вічовий лад і освіта в Смоленськом князівстві в XII-XIII вв. // Мир Божій.- 1893.- Декабрь.- С. 21-37.

Кривошеев Ю. В. ГЬсударство, суспільство, церкву в Північно-Східній Русі XIII - початки XVI в.: Метод. допомога до курсу «Історія Росії» для веч. і заоч. отд- ний / С.-Петербург, ун-т, Учеб. упр.- СПб., 1995.- 36 з.

Кривошеев Ю. В. Земський лад Північно-Східної Русі XII-XV вв.: (Историографические передумови постановки питання) // Вестн. С.-Петербург, ун-та. Сірок. 2: Історія, мовознавство, литературоведение.- 1994.- Вип. 2.- С. 8-21.

Кривошеев Ю. В. До питання про форму земських установ в Північно-Східній Русі на початку XIII в. // Вестн. С. ун-та. Сірок. 2: Історія, мовознавство, литературоведение.- 1993.- Вип. 2.- С. 18-29.

Кривошеев Ю. В. Князь, бояре і міська община Північно-Східної Русі в XII - початку XIII в.// Проблеми вітчизняної і загальної історії. Вип. II: Генезис і розвиток феодалізму в Росії: Проблеми історії міста: Міжвуз. сб. / Під ред. І. Я. Фроянова; Ленінгр. гос. ун- Л.: Изд-у Ленінгр. ун-та,

1988.- С. 111-123.

Кривошеев Ю. В. Про вічові традиції в Північно-Східній Русі в XIII-XV вв. // Росія в IX-ХХ віках. Проблеми історії, історіографії і джерелознавств: Сб. ст. і тез. докл. Других чт., посвящ. пам'яті А. А. Зіміна. Москва, 26-28 січня 1995 р. / Сост. С. М. Каштанов і інш.; Ред. колл.: Ю. Н. Афанасьев і інш.; Рос. акад. наук, Ін-т рос. історії, Рос. гос. гуманит. ун-т, Історіко-архів. ин- М.: Інф. агентство «Російський мир», 1999.- С. 226-229.

Кривошеев Ю. В. Про становлення державності в Північно-Східній Русі в XII - початку XVI вв. // Стани і державна влада в Росії. XV - середина XIX вв.: Междунар. конф.- Читання пам'яті акад. Л. В. Черепніна (М., 13-16 червня 1994 р.): Тез. докл. Ч. 1 / Отв. ред. Н. В. Карпов; ГЬс. грудка. Російської Федерації по висш. освіті, Моськ. фізико-технич. ин-т, міжвуз. центр гуманит. утворення «Петро Великий», Рос. акад. наук, Отд-ніє історії, Ін-т рос. исторії.- М., 1994.- С. 237-243.

Кривошеев Ю. В. Становленіє Велікорусської державності // Історія Росії: народ і влада: З лекцій, прочитаних в російських ун-тах / Сост. Ю. А. Сандулов.- СПб.: Изд-у «Лань», 1997.- С. 167-202.

Крилов В. Н. ГЬсподин Великий Новгород.- СПб., 1901.- 80, XIV з.

Крилов В. Н. ГЬсподин Великий Новгород.- СПб., 1910.- 96 з.

Куза А. В. Новгородська земля // Древньоруський князівства Х вв. / Отв. ред. Л. Г. Беськровний; АН СРСР, Ін-т історії СССР.- М.: Изд-у «Наука», 1975.- С.144-201.

Куницин А. Історічеськоє зображення древнього судочинства в Россиї.- СПб., 1843.- [4], IV, [4], 151 з.

Курсанов А. Как російський народ справлявся в старину.- М., 1906.- 14 з.

Латкин В. Н. Земськиє собори Древньої Русі, їх історія і організація порівняно із західноєвропейськими представницькими установами: Історіко- юрид. исслед.- СПб.: Ізд. Л. Ф. Пантелеєва, 1885.- 4, II, 442 з.

Латкин В. Н. Лекциї по історії російського права, читані в Імперат. училище правоведения.- СПб., 1912.- 500, IV з.

Леонтович Ф. І. Задружно-громадський характер політичного побуту Древньої Русі // Журн. М-ва нар. просв.- 1874.- Ч. CLXXIII.- Июнь.- С. 201-224; Ч. CLXXIV.- Июль.- С. 120-151; Август.- С. 194-233.

Лепко И. В. Соціально-політична боротьба в Великому Новгороде в 14771478 рр.: (По літописах) // Вчений. зап. / Вологодский гос. пед. ин-т ім. В. М. Молотова. Т. 9: Історічеський.- Вологда, 1951.- С. 3-57.

Лимберт А. Предмети відомства «веча» в князівський період древньої Росії // Варшавськиє унив. изв.- 1877.- № 1. - С. I-Х, 1-24; № 2.- С. 25-119; № 3.- С.120-179.

Лимберт А. Предмети відомства «веча» в князівський період древньої Росії: Історіко-юрід. исслед.- Варшава, 1877.- X, 179 з.

Лимонів Ю. А. Владимиро-Суздальская Русь: Нариси соціально-політичної історії / Отв. ред. Б. А. Рибаков; АН СРСР, Ін-т історії СРСР, Ленінгр. отд- ние.- Л.: Изд-у «Наука», Ленінгр. отд-ние, 1987.- 216 з.

Лінд Дж. Х. К питанню про посаднической реформу Новгорода біля 1300 р. і датування новгородских актів // Древнейшиє держави Східної Європи: Матеріали і исслед. 1995 рік / Отв. ред. Е. А. Мельникова; Рос. акад. наук, Ін-т рос. исторії.- М.: Изд-у «Наука», 1997.- С. 263-271.

Линниченко И. А. Вече в Київській області // Унів. изв.- Київ, 1881.- Февраль.- С. 1-32; Март.- С. 33-65.

Линниченко И. А. Вече в Київській області: Канд. сочин.- Київ, 1881.- 2, 65, 2 з.

Лисовский С. Ф., Евстафьев В. А. Ізбірательние технології: історія, теорія, практика / Науч. ред. А. П. Ситников.- М.: РАУ Університет, 2000.- 320 з.

Лихачев Д. С. Новгород Великий: Нарис історії культури Новгорода XI- XVII вв.- Л.: ІЪсполитиздат, 1945.- 103 з.

Лихачев Д. С. Новгород Великий: Нарис історії культури Новгорода XI- XVII вв.- М.: Изд-у «Радянська Росія», 1959.- 102 з.

Лихачев Д. С. «Софійський літопис» і новгородский політичний переворот 1136 року // Історіч. зап. Т. 25 / Отв. ред. Б. Д. Греков; АН СРСР, Ін-т исторії.- М.: Изд-у АН СРСР, 1948.- С. 240-265.

Луговий В. В. Вибори в середньовічному Новгороде // Нариси по історії виборів і виборчого права: Навчань. допомога / Під ред. Ю. А. Веденеєва і Н. А. Богодарової; Центр. избират. комис. Російської Федерації, Ізбірат. комис. Калужской обл., Калужський обл. фонд відродження историко-культ. і духовних традицій «Символ».- Калуга, М.: Калужский обл. фонд відродження историкокульт. і духовних традицій «Символ», при уч. ИД «Калуга», 1997.- С. 219-244.

Луговий В. В. Вибори в середньовічному Новгороде // Нариси по історії виборів і виборчого права: Навчань. допомога / Авт. проекту Ю. А. Веденеєв, І. В. Зайцев, В. В. Лугової; Під ред. Ю. А. Веденеєва і Н. А. Богодарової; Центр. избират. комис. Російської Федерації, Рос. центр навчання избират. технологіям при Центр. избират. комис. Російської Федерації, Калужський обл. фонд відродження историко-культ. і духовних традицій «Символ».- Калуга, М.: Фонд «Символ» - РЦОИТ, 2002.- С. 392-416.

Лукин П. В. Вече // Велика Російська енциклопедія: в 30 тт. / Предс. Науч.- ред. ради Ю. С. Осипов, отв. ред. С. Л. Кравец. Т. 5: Великий князь-Висхідний вузол орбити.- М.: Изд-у «Велика Російська енциклопедія», 2006.- С. 231.

Лукин П. В. Вече, «племінні збори» і «люди градские» в початковому російському летописанії // Середньовічна Русь. Вип. 4.- М., 2004.

Любавский М. К. Древняя російська історія: Лекції, читані на Вищих жіночих курсах в 1908/09 навчань. року / Зап. слушательниц по лекціях проф. М. К. Любавского.- М., 1909.- 456 з.

Любавський М. К.

Лекції по древній російській історії до кінця XVI в. 3-Е изд.- М.: Ізд. М. і С. Сабашникових, 1918.- 4, 306, VI з.

Люсиченко И. В. «Суд богів» і придбання князівської влади у древніх слов'ян // Науч. проблеми гуманит. исслед.- 2008.- Вип. 8.- С. 55-60.

Ляскоронский В. Г. Історія Переяславської землі з древнейших часів до половини XIII столетия.- Київ, 1897.- VIII, 491, XIII з.

Ляскоронский В. Г. Очерк внутрішнього побуту Переяславської землі з древнейших часів до половини XIII ст.- Київ, 1906.- 92 з.

Мавродин В. В. Народние повстання в древній Русі XI-XIII вв.- М.: Соцекгиз, 1961.- 119 з.

Мавродин В. В. Про народні рухи в Галицко-Волинском князівстві XII-XIII віків // Вчений. зап. / Ленінгр. гос. ун-т. Сірок. историч. наук. Вип. 5 (№ 48) / Ред.

А. Л. Фрайман.- Л.: Изд-у Ленінгр. гос. ун-та, 1939.- С. 3-15.

Мавродин В. В. Об племінних княжениях східних слов'ян // Труди / АН СРСР, Ін-т історії, Ленінгр. отд-ние. Вип 12: Дослідження по соціально-політичній історії Росії: Сб. ст. пам'яті Бориса Олександровича Романова / Отв. ред. Н. Е. Носов - Л.: Изд-у «Наука», Ленінгр. отд-ние, 1971.- С. 44-55.

Майорів А. В. Бояре і община Галіча в подіях 50-70-х рр. XII в. // Вестн. С. ун-та. Сірий 2: Історія, мовознавство, литературоведение.1995.- литературоведение.-1995

Вип. 4.- С. 3-15.

Майорів А. В. Бояре і община Південно-Західної Русі в подіях 1187-1190 рр.

(до проблеми внутриобщинних відносин в домонгольский період) // Середньовічна і нова Росія: Сб. науч. ст. до 60-летию проф. Ігоря Яковльовича Фро- янова / Отв. ред. В. М. Воробйов, А. Ю. Дворніченко; ГЬс. грудка. Російської Федерації по висш. освіті, міжвузу. науч. програма «Історичний досвід російського народу і сучасність».- СПб.: Изд-у С.-Петербург, ун-та, 1996.- С.226-243.

Майорів А. В. Про склад учасників древньоруський веча: (по матеріалах Новгорода і інших земель Древньої Русі) // Петербургские читання-96: Матеріали Енциклопедичної бібліотеки «Санкт-Петербург-2003» / Перед. ред. ради і сост. Т. А. Славіна; Ассоц. исслед. С.- СПб.: Изд-у Російсько-Балтійський информ. центр «БЛІЦ», 1996.- С. 326-329.

Макарій (єпископ Вінницький). Історія російської церкви. Т III.- СПб., 1857.- 340, IV з.

Макарій (Булгаков). Історія російської церкви. Кн. III: Історія російської церкви в період поступового переходу її до самостійності (1240-1589). Отд. 1: Стан російської церкви від митрополита Кирила II до митрополита святого Іони, або в період монгольський (1240-1448) / Науч. ред. III кн. А. А. Турі- лов.- М.: Изд-у Спасо-Преображенского Валаамського монастиря, 1995.- 704 з.

Макаров Л. Д. Государственноє пристрій Вятської землі в XIII-XV вв.: (До постановки проблеми) // Актуальні проблеми дореволюційної вітчизняної історії: Матеріали науч. конф., посвящ. 20-літньому ювілею Удмуртського гос. ун-та. Ижевск, 23 жовтня 1992 року / Отв. ред. В. В. Пузанов; ГЬс. грудка. Російської Федерації по висш. освіті, Удмуртський гос. ун- Іжевськ: Изд-у Удмуртського ун-та, 1993.- С. 56-65.

Мартисевич И. Д. Пськовська Судна грамота: Історіко-юрід. исслед. / Отв. ред. П. Н. Галанза.- М.: Изд-у Моськ. ун-та, 1951.- 208 з.

Мартишин О. В. Вольний Новгород: Суспільно-політичний лад і право феодальної республики.- М.: Изд-у «Російське право», 1992.- 384 з.

Мартишин О. В. Новгород // Інститути самоврядування: историко-правове дослідження / Отв. ред. Л. С. Мамут; Рос. акад. наук, Ін-т держави і права.- М.: Изд-у «Наука», 1995.- С. 125-146.

Масленникова Н. Н. Прісоєдіненіє Пськова до Російської централізованої держави / Отв. ред. Д. С. Ліхачев; Ленінгр. гос. ун-т ім. А. А. Жданова.- Л.: Изд-у Ленінгр. ун-та, 1955.- 196 з.

Масловская Т. С., Плесовських В. Д. Местноє самоврядування в Росії: Мо- ногр. / М-у утворення Російської Федерації, Сургутський гос. ун-т, Юрід. факт, Каф. гос. дисциплин.- Сургут: Сургутський гос. ун-т, 2000.- 180 з.

Минникес И. В. Виборние почала в Древньоруський державі в звичаях і договорах // Російський юрид. журн.- Екатерінбург, 2001.- № 4.

Минникес И. В. Вибори в історії Російської держави IX - початку XIX века.- СПб.: Юридичний центр Прес, 2010.- 526 з.

Минникес И. В. Древнерусськоє віче - державний орган або інститут безпосереднього народовладдя? // Вопр. правознавства. Вип. 4.- Іркутськ, 1999.

Минникес И. В. Історія виборів і виборчого права Росії. Ч. 1: Вибори в історії Російської держави IX-XVII віків: Навчань. допомога / Ізбірат. комис. Иркутской обл.- Іркутськ, 2007.- 191 з.

Минникес И. В. Обичай як джерело виборчого права Росії періоду раннього феодалізму // Акад. юрид. журн.- Іркутськ, 2001.- № 2 (4).- С. 26-30.

Минникес И. В. Практіка виборів на князівський престол в російській державі (X-XIV вв.) // Акад. юрид. журн.- Іркутськ, 2003.- № 2.

Минникес И. В. Становленіє виборних початків в історії Російської держави (вибори в Російській державі в X-XV вв.): Историко-правове исслед. / Ізбірат. комис. Иркутской обл., Ін-т законодавства і правовий политики.- Іркутськ, 2003.- 220 з.

Монгайт А., Федора Г. Вопроси історії Великого Новгорода: (До включення його до складу Російської централізованої держави) // Вопр. исторії.- 1950.- № 9. - С. 105-119.

Мрочек-Дроздовский П. Н. Історія російського права: Історія російського державного права до кінця XVII столетия.- М., 1892.- 177 з.

Мрочек-Дроздовский П. Н. Лекциї по історії російського права за 1883-84 акад. навчань. год.- [М.:] Літогр. изд., [1884].- 376 з.

Мурашок М. В. Новгород Великий: Історіч. нарис і путеводитель.- Л.: Комітет популяризації худож. изд. при ГЬс. акад. історії матеріальної культури, [1927].- 140 з.

Насонов А. Н. Князь і місто в Ростово-Суздальской землі: (У XII-м і першій половині XIII в.) // «Віку»: Історіч. сб. Вип. 1 / Під ред. А. І. Заозерського і М. Д. Приселкова.- Пг.: «Наука і школа», 1924.- С. 3-27.

Низів В. В. Государственний лад «Вятської землі» в кінці XIV-XV в. // Петербургские читання-96: Матеріали Енциклопедичної бібліотеки «Санкт- Петербург-2003» / Перед. ред. ради і сост. Т. А. Славіна; Ассоц. исслед. С.- СПб.: Изд-у Російсько-Балтійський информ. центр «БЛІЦ»,

1996.- С. 333-336.

Низів В. В. До питання про соціальної організації «Землі Вятської» в XIV-XV віках // Вятська земля в минулому і теперішньому часі: (До 500-летию входження до складу Російської держави): Тез. докл. і сообщ. до науч. конф. Киров, 23-25 травня 1989 р. / Отв. ред. Е. І. Кирюхина; Кировский обл. грудка. КПРС, Волго-Вятский науково-метод. рада, Кировський гос. пед. ин-т ім. В. І. Ленина.- Киров,

1989.- С. 19-20.

Низів В. В. Новгородськоє повстання 1418 р. // Вестн. Моськ. ун-та. Сірок. 8: Історія.- 1982.- № 2. - С. 65-77.

Низів В. В. Социальная боротьба в Новгородської феодальній республіці у другій половині XIII-XV вв.: (Огляд радянської літератури) // Проблеми історії СРСР. Вип. X / Отв. ред. С. С. Дмітрієв; Моськ. гос. ун-т ім. М. В. Ломоносова,

Історіч. фак- М.: Изд-у Моськ. ун-та, 1979.- С. 27-41.

Никитский А. И. Очерк внутрішньої історії Пськова // Журн. М-ва нар. просв.- 1872.- Ч. CLX.- Апрель.- С. 241-287; Ч. CLXIII.- Октябрь.- С. 195-260; 1873.- Ч. CLXV.- Январь- С. 188-251.

Никитский А. И. Очерк внутрішньої історії Пськова.- СПб., 1873.- 2, X, 344 з.

Никитский А. И. Очерк внутрішньої історії церкви в Великому Новгороде // Журн. М-ва нар. просв.- 1879.- Ч. ССІ.- Февраль.- С. 279-312; Ч. ССІІ.- Мартапрель.- С. 1-66.

Никитский А. И. Очерк внутрішньої історії церкви в Великому Новгороде.- СПб., 1879.- 2, II, 216 з.

Никитский А. И. Очерки з життя Новгорода Великого // Журн. М-ва нар. просв.- 1869.- Ч. CXLV.- Октябрь.- С. 294-309,1870. - Ч. CL.- Август.- С.201-224.

Павлов Б. [Козьмін Б. П.] Народовладдя в Древньої Руси.- М.: Изд-у Всерос. Центр. исполн. грудка. Рад р., з., до. і до. депутатів, 1918.- 20 з.

Павле П. В. Про деякі земські собори XVI-XVII сторіч. Стаття перша // Отеч. зап.- 1859.- Т. СХХЛ.- Январь.- С. 163-175.

Пассек В. Новгород сам в собі // Читання в Імперат. о-ве історії і древностей російських при Моськ. ун-ті / Почасове изд. під завед. О. М. Бодянского.- М., 1869.- Кн. 4 (жовтень-грудень).- С. 1-187.

Пассек В. Новгород сам в собі // Пассек В. Ісследованія в області російської исторії.- М.: Ізд. Імперат. о-ва історії і древностей російських при Моськ. ун-ті, 1870.- С. 1-187.

Пашуто В. Т. Про уявну соборности древній Русі // Критика буржуазних концепцій історії Росії періоду феодалізму / Ред. кіл.: В. Т. Пашуто, Л. В. Черепнін, М. М. Штранге; АН СРСР, Ін-т исторії.- М.: Изд-у АН СРСР, 1962.- С. 162-214.

Пашуто В. Т. Очерки історії СРСР XII-XIII вв.: Допомога для учителей.- М.: Учпедгиз М-ва просв. РСФСР, 1960.- 220 з.

Пашуто В. Т. Черти політичного устрою древньої Русі // Новосельцев А. П., Пашуто В. Т., Черепнін Л. В., Шушарін В. П., Щапов Я. Н. Древнерусськоє держава і його міжнародне значення / Під ред. В. Т. Пашуто і Л. В. Черепніна; АН СРСР, Ін-т исторії.- М.: Изд-у «Наука», 1965.- С. 11-76.

Петров А. В. Вечевой Новгород // Історія Росії: народ і влада: З лекцій, прочитаних в російських ун-тах / Сост. Ю. А. Сандулов.- СПб.: Изд-у «Лань»,

1997.- С. 95-132.

Петров А. В. Внутріобщинние зіткнення в Новгороде в середині і у другій половині XIV в. // Середньовічна і нова Росія: Сб. науч. ст. до 60-летию проф. Ігоря Яковльовича Фроянова / Отв. ред. В. М. Воробйов; А. Ю. Дворнічен- до; ГЬс. грудка. Російської Федерації по висш. освіті, міжвузу. науч. програма «Історичний досвід російського народу і сучасність».- СПб.: Изд-у С.-Петербург, ун-та, 1996.- С. 307-322.

Петров А. В. Данние етнографії і можливості історичної реконструкції деяких моментів історії древньоруський Новгорода // Історичне пізнання: Традиції і новації: Тез. междунар. теорет. конф. Ижевск, 26-28 жовтня 1993 г Ч. 1 / Сост. і общ. ред. В. В. Іванова і В. В. Пузанова; ЮНЕСКО, Ін-т рос. історії РАН, С.-Петербург, гос. ун-т, ГЬс. грудка. Російської Федерації по висш. школі, Фонд розвитку гуманит. наук і освіти (Фонд Шаталова), Удмуртський гос. ун- Іжевськ, 1993.- С. 182-185.

Петров А. В. До питання про внутрішньополітичну боротьбу в Великому Новгороде XII - початки XIII в. // Проблеми вітчизняної і загальної історії. Вип. 9: Генезис і розвиток феодалізму в Росії: Проблеми соціальної і класової боротьби: Міжвуз. сб. / Під ред. І. Я. Фроянова; Ленінгр. гос. ун-т ім. А. А. Жданова.- Л.: Изд-у Ленінгр. ун-та, 1985.- С. 71-81.

Петров А. В. До вивчення відносин з князьями і внутрішньої боротьби в Новгороде другої половини XIII в. // Слов'яно-російські древності. Вип. 3: Проблеми історії північного заходу Русі / Під ред. І. В. Дубова і І. Я. Фроянова; С.-Петербург, гос. ун-т, міжвуз. науч. програма «Історичний досвід російського народу і сучасність».- СПб.: Изд-у С.-Петербург, ун-та, 1995.- С. 127-136.

Петров А. В. До вивчення еволюції політичного устрою Новгорода XII-XV віків // Петербургськиє читання: Петербург і Росія: Науч. конф., 13-15 квітня 1994 року / Отв. ред. Т. А. Славіна; С.-Петербург, ассоц. исслед. міста, С.-Петербург, союз архитекторов.- СПб., 1994.- С. 88-91.

Петров А. В. Княжеська влада на Русі Х вв. в новітній вітчизняній історіографії: (1970-1980) // Проблеми вітчизняної і загальної історії. Вип. 7: Генезис і розвиток феодалізму в Росії: Проблеми історіографії: Міжвуз. сб.: До 75-летию від дня народження проф. В. В. Мавродіна / Отв. ред.

В. А. Ежов, І. Я. Фроянов; Ленінгр. гос. ун-т ім. А. А. Жданова.- Л.: Изд-у Ленінгр. ун-та, 1983.- С. 82-90.

Петров А. В. Марфа Борецкая // Вопр. исторії.- 1994.- № 12. - С. 163-167.

Петров А. В. Неськолько зауважень про міські сотні Новгорода XII- XIII вв. // Вестн. С.-Петербург, ун-та. Сірок. 2: Історія, мовознавство, литературоведение.- 1992.- Вип. 4.- С. 3-6.

Петров А. В. Про боротьбу «найстаріших» з «меншими» і виступах «крамольників» в Новгороде другої половини XIII в. // Вестн. Ленінгр. ун-та. Сірок. 2: Історія, мовознавство, литературоведение.- 1991.- Вип. 1.- С. 20-27.

Петров А. В. Про деякі спірні питання вивчення соціально-політичної історії Новгорода почала XIII в. // Актуальні проблеми історіографії дореволюційній Росії: Міжвуз. сб. науч. тр. / Отв. ред. В. В. Пузанов; М-у науки, висш. школи і технич. політики Російської Федерації, Удмуртський гос. ун- Іжевськ: Изд-у Удмуртського ун-та, 1992.- С. 64-81.

Петров А. В. Про новгородских події 1418 р. // Мавродинские читання: Матеріали до доповідей, 10-12 жовтня 1994 р., Санкт-Петербург / Отв. ред. І. Я. Фроянов; ГЬс. грудка. Російської Федерації по висш. освіті, С.-Петербург, гос. ун-т, Історіч. факт, міжвуз. науч. програма «Історичний досвід російського

народу і сучасність».- СПб.: Изд-у С.-Петербург, ун-та, 1994.- С. 70-73.

Петров А. В. «Оусобіца бисть в Новегороде, і упокори владика Семіон'» (про боротьбу новгородских сторін в 1418 г) // Вестн. С.-Петербург, ун-та. Сірок. 2: Історія, мовознавство, литературоведение.- 1995.- Вип. 1.- С. 9-25.

Петров А. В. Сословная ворожнеча і територіальне суперництво в Новгороде в першій половині XIV віку // Середньовічна Русь: Сб. науч. ст. до 65-летию від дня народження проф. Р. Г. Скринникова / Сост. С. В. Лобачев, А. С. Лавров;

С.-Петербург, гос. ун- СПб.: Изд-у С.-Петербург, ун-та, 1995.- С. 7-20.

Петров А. В. Сторони, кінці і сотні в Новгороде XII-XIII вв. // Минуле Новгорода і Новгородської землі: Тез. докл. і сообщ. науч. конф., 10-12 листопада 1992 р. / Отв. ред. В. Ф. Андреєв; М-у утворення Російської Федерації, Новгородський гос. пед. ин- Новгород: Ізд. Новгородского гос. пед. ин-та, 1992.- С. 25-26.

Петров А. В. Соціально-політична боротьба в Новгороде в середині і другій половині XII в. // Проблеми вітчизняної і загальної історії. Вип. II: Генезис і розвиток феодалізму в Росії: Проблеми історії міста: Міжвуз. сб. / Під ред. І. Я. Фроянова; Ленінгр. гос. ун- Л.: Изд-у Ленінгр. ун-та, 1988.- С. 25-41.

Петров А. В. Традіционноє розчленовування і деякі особливості внутрішньополітичного розвитку середньовічного Новгорода // Проблеми археології і етнографії. Вип. 5: Історична етнографія: Російська Північ і Інгерманландія: Міжвуз. сб.: До 60-летию від дня народження проф. А. В. Гадло / Під ред. І. Я. Фроянова; С.-Петербург, гос. ун-т, міжвуз. науч. програма «Історичний досвід російського народу і сучасність».- СПб.: Изд-у С.-Петербург, ун-та, 1997.- С. 49-59.

Петров М. Н. Городськоє самоврядування в Росії // Сб. муніципальних знань. I: Факт админ.-организац. Вип. 3 / Під ред. Б. Б. Веселовського, Е. Д. Дубеліра,

А. А. Журавльова і інш.- Пг.: Т-у «В. А. Березовський», [1918].- С. 12-77.

Петрухин В. Я. Древняя Русь. IX в.- 1263 р.- М.: АСТ, Астрель, 2005.- 191 з.

Петрухин В. Я. Начало етнокультурной історії Русі IX-XI віків / Зростав. акад. наук, Ін-т слов'янознавства і балканистики, Фірма «Русич».- Смоленськ, М.: Гнозис, 1995.- 317 з.

Писарькова Л. Ф. Развітіє місцевого самоврядування в Росії до Великих реформ // Земське самоврядування в Росії, 1864-1918: У 2-х кн. / Отв. ред. Н. Г. Корольова; Рос. акад. наук, Ін-т російської історії. Кн. 1: 1864-1904. - М.: Наука, 2005.- С. 20-76.

Платонов С. Ф. Велікий Новгород до його підкорення Москві в 1478 році і після підкорення до Ніштадського миру: Конспект лекції, читаної 12 квітня 1909 р. в Новгородськом о-ве любителів древності, 2-е изд.- Новгород: Ізд. Новгородского о-ва любителів древності, 1916.- 11 з.

Платонов С. Ф. Вече в Великому Новгороде: Конспект лекції, прочитаної 23 квітня 1915 р. в Новгородськом о-ве аматорів древности.- Новгород: Ізд. Новгородского о-ва любителів древності, 1916.- 9 з.

Плошинский Л. О. Городськоє або середній стан російського народу в його історичному розвитку від початку Русі до новітніх времен.- СПб.: Кнігопродавец

В. П. Поляков, 1852.- XII, 286, VIII з.

Подвигина Н. Л. Классовая боротьба в Новгороде в кінці XII - початку XIII в. // Вестн. Моськ. ун-та. Сірок. XII: Історія.- 1968.- № 6. - С. 54-64.

Подвигина Н. Л. Новгородський посадник ТЬердіслав Міхалкович // Вестн. Моськ. ун-та. Сірок. IX: Історія.- 1966.- № 5. - С. 46-59.

Подвигина Н. Л. Очерки соціально-економічної і політичної історії Новгорода Великого в ХЛ-ХШ вв.: Навчань. допомога / Під ред. В. Л. Янина.- М.: Изд- у «Вища школа», 1976.- 152 з.

Покровский М. Н. Ізбранние твору в 4 кн. Кн. 1: Російська історія з древнейших часів: (Тт. I і II) / Ізд. осуществл. під общ. ред. М. Н. Тіхомірова,

B. М. Хвостова, О. Д. Соколова; тт. I і II «Російської історії з древнейших часів» виходять під ред. Л. В. Черепніна / АН СРСР, Ін-т исторії.- М.: Изд-у «Думку», 1966.- 726 з.

Покровский М. Н. Очерк історії російської культури. Ч. 1: Економічний і державний строй.- М.: Ізд. Т-ва «Мир», 1915.- VI, 285 з.

Покровский М. Н. Очерк історії російської культури. Ч. I і II. 6-е изд., стер.- Курськ: Кнігоїздат. т-у при Курськом губкоме РКП, 1924.- 342, IV з.

Постовий Н. В. Местноє самоврядування: історія, теорія, практика.- М., 1995.- 192 з.

Пресняков А. Е. Княжоє право в древній Русі: Нариси по історії Х сторіч // Зап. историко-філолог. факту Імперат. С.-Петербург, ун-та. Ч. ХС.- СПб., 1909.- VIII, 316 з.

Пресняков А. Е. Княжоє право в древній Русі: Нариси по історії Х-ХЛ столетий.- СПб., 1909.- VIII, 316 з.

Пресняков А. Е. Княжоє право в древній Русі: Нариси по історії Х-ХЛ сторіч. Лекції по російській історії: Київська Русь / Подг. тексту, ст. і прим. М. Б. Свердлова; Рос. акад. наук.- М.: Изд-у «Наука», 1993.- 635 з.

Прозоровский Д. И. Новие розискания про новгородских посадниках // Вестн. археологія і исторії.- 1892.- Вип. IX.- С. 98-131.

Проскурякова Г. В., Лабутіна И. К. Пськовська феодальна вічова республіка. Початок союзу з Московським князівством // Пськов: Нариси історії / Сост.

C. А. Іванов; Ред. В. П. Краснопевцев. 2-е изд., доп. і перераб.- Л.: Лениздат,

1990.- С. 30-50.

Псковский край в історії Росії: Псковский край в епоху каменя і раннього металу. Псковская земля в VIII-XIII віках. Псковская феодальна республіка / Сост. і науч. ред. Е. П. Іванов. 2-е изд., испр. і доп.- Пськов, 2000.- 287 з.

Пузанов В. В. До питання про князівську владу і державний пристрій в Древній Русі у вітчизняній історіографії // Слов'яно-російські древності. Вип. 2: Древня Русь; нові дослідження / Під ред. І. В. Дубова, І. Я. Фро- янова; С. гос. ун-т, міжвуз. науч. програма «Історичний досвід російського народу і сучасність».- СПб.: Изд-у С.-Петербург, ун-та, 1995.- С. 204-211.

Пузанов В. В. Княжеська влада і державний пристрій в Древній Русі в російській історіографії XVIII і XIX вв. // Актуальні проблеми історії дореволюційній Росії: Міжвуз. сб. / Отв. ред. І. Я. Фроянов, С. Г. Кащенко; С.-Петербург, гос. ун- СПб., 1992.- С. 34-41.

Пузанов В. В. Народ і владу в містах-державах Древньої Русі // Історія Росії: народ і влада: З лекцій, прочитаних в російських ун-тах / Сост. Ю. А. Сандалов.- СПб.: Изд-у «Лань», 1997.- С. 49-94.

Пузанов В. В. У джерел восточнославянской державності // Історія Росії: народ і влада: З лекцій, прочитаних в російських ун-тах / Сост. Ю. А. Сандалов.- СПб.: Изд-у «Лань», 1997.- С. 5-48.

Пушкарев С. Г. Обзор російської исторії.- Ставрополь: Кавказький край, 1993.- 416 з.

Пушкарев С. Г. Самоуправленіє і свобода в Россиї.- Frankfurt am Main: Possev- Verlag, 1985.- 174 з.

Пушкарев С. Е. Елементи політичної свободи і суспільного самоврядування в допетровской Русі // Зап. Російської акад. групи в США. Т X: Ювілейний номер: 1967-1976. - New York, 1976.- С. 133-152.

Радин И. М. Історія російського права. Періоди: древній, московський і імператорський: Допомога сост. по програмі Імперат. С.-Петербург, ун- СПб., 1910.- 2, VIII, 372 з.

Расторгуев В. И. Походи ушкуйников і боротьба боярских партій в Великому Новгороде в 1360-1370-е роки // Актуальні проблеми історії дореволюційній Росії: Міжвуз. сб. / Отв. ред. І. Я. Фроянов, С. Г. Кащенко; С.-Петербург, гос. ун- СПб., 1992.- С. 29-33.

Рейц А. М. Ф. Опит історії російських державних і цивільних законів / Пер. з нем.- М.: Видав Ф. Морошкин, 1836.- XXVI, 418 з.

Рещикова О. Н. Про патроно-клієнтські відносини в політичній системі Новгорода // Минуле Новгорода і Новгородської землі: Тез. докл. і сообщ. науч. конф. 10-12 листопада 1992 р. / Отв. ред. В. Ф. Андреєв; М-у утворення Російської Федерації, Новгородський гос. пед. ин- Новгород: Ізд. Новгородского гос. пед. ин-та, 1992.- С. 22-25.

Рогів В. А. Государственний лад Древньої Русі: Навчань. допомога / Отв. ред. Г. В. Швеков; М-у висш. і средн. спец. освіти СРСР, Всесоюз. юрид. заоч. ин- М., 1984.- 80 з.

Джерел В. П. Духовенство і політичні партії в древньому Новгороде // Труди Київської духовної акад.- 1907.- Июль.- С. 333-350.

Джерел В. П. Духовенство і політичні партії в древньому Новгороде: [Реферат в Церковно-археологічному о-ве при Київської духовної акад.] - Київ, 1907.- 18 з.

Рожков Н. А. Обзор російської історії з соціологічної точки зору. Ч. 2: Питома Русь: (XIII, XIV, XV і перша половина XVI віку). Вип. 1.- СПб.: Ізд. журн. «Мир Божий», 1905.- VI, 224 з.

Рожков H.A. Політічеськиє партії в Великому Новгороде XII-XV вв. // Журн. М-ва нар. просв.- 1901.- Ч. CCCXXXIV.- Апрель.- С. 241-286.

Рожков H.A. Політічеськиє партії в Великому Новгороде XII-XV вв. // Рожков H.A. Історічеськиє і соціологічні нариси: Сб. ст. : Ізд. І. К. Шамова, 1906.- С. 27-72.

Рожков H.A. Політічеськиє партії в Великому Новгороде XII-XV вв. // Рожков H.A. Із російської історії: Нариси і статті. Т. I.- Пб.: Academia, 1923.- С. 131-159.

Романів П. Новгородська республіка. Проба пера // Російські вибори.- М.: РИА «Новини», 1999.- С. 3-18.

Романовский В. Е. Государственние установи древньої і нової Росії: Для учнів старших кл.- Тйфліс, 1897.- 6, 229 з.

Романовский В. Е. Государственние установи древньої і нової Росії. 3-е изд., испр. і доп.- М.: Ізд. І. Кнебель, 1911.- 4, VI, 454 з.

Рибаків Б. А. Києвська Русь і російські князівства XII-XIII вв. / АН СРСР, Отд-ніє исторії.- М.: Изд-у «Наука», 1982.- 592, [8] з.

Рибаків Б. А. Києвська Русь і російські князівства XII-XIII вв. 2-е изд. доп. / Рос. акад. наук.- М.: Изд-у «Наука», 1993.- 588, [4] з.

Самоквасов Д. Я. Главнейшиє моменти в державному розвитку древньої Руси.- Б. м., 1872.- 66 з.

Самоквасов Д. Я. Главнейшиє моменти в державному розвитку древній Русі і походження Московського государства.- Варшава, 1886.- 2, 66, 31 з.

Самоквасов Д. Я. Дополненія до курсу лекцій по історії російського права.- М., 1908.- 2, 144 з.

Самоквасов Д. Я. Древнеє російське право: Лекції 1902/03 акад. года.- М., 1903.- VIII, 378 з.

Самоквасов Д. Я. Древніє міста Росії: Историко-юридичне исследование.- СПб., 1873.

Самоквасов Д. Я. Заметки по історії російського державного пристрою // Журн. М-ва нар. просв.- 1869.- Ч. CXLVI.- Ноябрь.- С. 40-105; Декабрь.- С.217-248.

Самоквасов Д. Я. Історія російського права. Початки політичного побуту древньоруський слов'ян. Вип. 1: Література. Джерела. Методи вченої розробки источников.- Варшава, 1878.- X, II, 272, 74 з.

Самоквасов Д. Я. Лекциї по історії російського права: (Студен. конспект). Вип. 3: Місцеве законодавство питомих держав і законодавство Московської держави і Російська имперії.- М., 1896.- VI, 210 з.

Цукру А. М. Вече // Радянська історична енциклопедія. Т. 3: Вашингтон- Вячко / Гл. ред. Е. М. Жуков; Науч. рада изд-ва «Радянська енциклопедія», Отд- ние историч. наук АН СССР.- М.: Гос. науч. изд-у «Радянська енциклопедія»,

1963.- Стлб. 410-411.

Цукру А. М. Города Північно-Східної Русі XIV-XV вв. / Під ред. Л. В. Черепнина.- М.: Изд-у Моськ. ун-та, 1959.- 236 з.

Свердлов М. Б. Генезіс і структура феодального суспільства в Древній Русі / Під ред. І. П. Шаськольського; АН СРСР, Ін-т історії СРСР, Ленінгр. отд- Л.: Изд-у «Наука», Ленінгр. отд-ние, 1983.- 239 з.

Свердлов М. Б. До історії новгородского веча // Новгородський край: Матеріали науч. конф. «Новгород древній - Новгород соціалістичний: Археологія, історія, мистецтво», сост. 13-15 жовтня 1982 р. і посвящ. 50-летию археологія. розкопок в Новгороде / Отв. ред. В. Л. Янін; АН СРСР, Ін-т історії СРСР, Ленінгр. отд-ние, Новгородський сектор, Новгородський гос. объед. историко-архітектурний і худож. музей- Л.: Лениздат, 1984.- С. 175-181.

Свердлов М. Б. Общественний лад Древньої Русі в російській історичній науці XVIII-XX веков.- СПб.: Изд-у «Дмитро Буланін», 1996.- 331 з.

Селезнев Ю. В. Вокняженіє Олександра Невського в 1252 р.: політичні реалії і їх відображення в російській письмовій традиції // Древня Русь. Питання медиевистики.- 2009.- № 1. - С. 36-41.

Сергійович В. І. Вече і князь. Російський державний пристрій і управління у часи князів Рюріковичей: Історіч. очерки.- М., 1867.- II, IV, 414 з.

Сергійович В. І. Вече і князь. Російський державний пристрій і управління у часи князів Рюріковичей [Видобування] // Інститут виборів в історії Росії: Джерела, свідчення сучасників. Погляди дослідників XIX - початки XX в. / Авт. проекту і сост.: Ю. А. Веденеєв, І. В. Зайцев, В. В. Лугової; Під общ. ред. А. А. Вешнякова; Центр. избират. комис. Російської Федерації, Рос. центр навчання избират. технологіям при Центр. избират. комис. Російської Федерації; Калужский обл. фонд відродження историко-культ. і духовних традицій «Символ».- М.: Изд-у НОРМА, 2001.- С. 2-67.

Сергійович В. І. Древності російського права. Т. 2: Віче і князь. Радники князя, 3-е изд., із зневаживши, і доп.- СПб., 1908.- XII, 659 з.

Сергійович В. І. Історія російського права: Лекції, читані в 1876-1877 акад. року. Кн. 1.- СПб.: Літогр. изд. студентів С.-Петербург, ун-та, 1877.- 571 з.

Сергійович В. І. Лекциї і дослідження по древній історії російського права.- СПб., 1894.- VIII, 282 з.

Сергійович В. І. Русськиє юридичні древності. Т. 2: Власті. Вип. 1: Віче і князь.- СПб., 1893.- X, 336 з.

Сидоров Д. В. Історія зародження виборчого права в Росії // Виборче право Росії: історія і сучасність: Матеріали научно-практич. конф. проф.. складу і курсантів / Отв. ред. А. П. Яцкова; М-у вн. справ Росії, Моськ. юрид. ин- М., 1999.- С. 11-13.

Собестианский И. М. Ученія про національні особливості характеру і юридичного побуту древніх слов'ян: Історіко-крітіч. исслед.- Харків, 1892.- 336, XII з.

Соколовский П. А. Очерк історії сільської общини на Півночі Россиї.- СПб., 1877.- 2, 186 з.

Солов'їв К. А. Властітелі і судді: Легітимація державної влади в древній і середньовічній Русі: IX - перша половина XV в. / Ред. колл. серії:

А. В. Сурін (перед.), М. І. Панов, Ю. Ю. Петрунін і інш.; Моськ. гос. ун-т ім. М. В. Ломоносова, Ін-т гос. управління і соціальних исслед.- М.: Изд-у «Університетський гуманітарний ліцей», 1999.- 252 з.

Солов'їв С. М. Взгляд на стан духовенства в древній Русі до половини XIII в.: (Читано 28-го грудня 1846 року) // Читання в Імперат. о-ве історії і древностей російських при Моськ. ун- М., 1847.- Кн. 6.- С. 1-18.

Солов'їв С. М. Взгляд на стан духовенства в древній Русі до половини XIII в.: (Читано 28 грудня 1846 року) // Солов'їв С. М. Сочиненія: У 18 кн. Кн. XXII: Доп.: Роботи різних лет.- М.: Изд-у «Думку», 1998.- С. 18-31.

Солов'їв С. М. Об відносинах Новгорода до Великих князьям: Історіч. исслед.- М., 1845.- 202 з.

Солов'їв С. М. Об відносинах Новгорода до Великих князьям: Історіч. исслед. // Читання в Імперат. о-ве історії і древностей російських при Моськ. ун- М., 1846.- Кн. 1.- С. 1-162.

Солов'їв С. М. Сочиненія: У 18 кн. Кн. I: Історія Росії з древнейших часів. Тт. 1-2 / Текст 1 і 2-го тт. подгот. до печ. Г. Д. Цинзерлінг і B.C. Рикаловим; Отв. ред. І. Д. Ковальченко, С. С. Дмитриев.- М.: Изд-у «Думку», 1988.- 798 з.

Солов'їв С. М. Сочиненія: У 18 кн. Кн. II: Історія Росії з древнейших часів. Тт. 3-4 / Текст 3 і 4-го тт. подгот. до печ. B.C. Рикаловим і B.C. Шульгиним; Отв. ред. І. Д. Ковальченко, С. С. Дмитриев.- М.: Изд-у «Думку», 1988.- 765 з.

Солов'їв С. М. Сочиненія: У 18 кн. Кн. III: Історія Росії з древнейших часів. Тт. 5-6 / Текст 5-го т. подгот. до печ. А. Л. Хорошкевич і В. С. Шульгиним; текст 6-го т. подгот. до печ. В. Г. Шерстобітової і B.C. Шульгиним; Отв. ред. І. Д. Ковальченко, С. С. Дмитриев.- М.: Изд-у «Думку», 1989.- 783 з.

Софроненко К. А. Суспільно-політичний лад Галицко-Волинской Русі XI-XIII вв.- М.: ГЬсюріздат, 1955.- 140 з.

Степняк-Кравчинский С. М. Россия під владою царів / Пер. з англ. М. Ермаше- вой.- М.: Изд-у «Думку», 1965.- 408 з.

Ладів В. Історічеський нарис побуту Великого Новгорода // Вестн. знания.- 1905.- № 7. - С. 12-23.

Строков А. А. Борьба смердов і «чорних» людей в Новгороде Великому // Новгородський историч. сб. Вип. II / Під общ. ред. Б. Д. Грекова; ГЬс. акад. історії матеріальної культури ім. Н. Я. Марра і Новгородськиє гос. музеи.- Л.: Изд-у ОБЛОНО, 1937.- С. 3-47.

Строков А. А. Восстаніє Степанки в 1418 році // Новгородський историч. сб. Вип. III-IV / Під общ. ред. Б. Д. Грекова; Ин-т історії АН СРСР і Новгородськиє гос. музеи.- Новгород: Изд-у У. Н. Г. М., 1938.- С. 86-108.

Строков А. А. Некоторие питання з історії Новгорода Великого: (Допомога для екскурсантів і туристів) / Отв. ред. В. А. Богусевич; Новгородская секція Інта історії АН СССР.- Новгород, 1939.- 32 з.

Строков А. А., Богусевич В. А. Новгород Великий: (Допомога для екскурсантів і туристів) / Під общ. ред. Б. Д. Грекова; Новгородская секція Ін-та історії АН СССР.- Л., 1939.- 256 з.

Струве П. Б. Первая російська республіка і перша російська імперія: Соціальне і політичне обличчя «Пана Великого Новгорода» // Федералізм: Теорія. Практика. Історія.- 1996.- № 4. - С. 146-164.

Струве П. Б. Социальная і економічна історія Росії з древнейших часів до нашого, в зв'язки з розвитком російської культури і зростанням російської государственности.- Париж, 1952.- XV, 388 з.

Сумароков П. И. Новгородська історія / Повідомив архімандрит Леонід.- М., 1890.- 324 з.

Сиромятников Б. І. Історія російського державного права: Лекції, читані в Моськ. коммерч. ин-ті в 1908-1909 акад. году.- М.: Ізд. Студен. комис. о-ва взаємодопомоги студен. Коммерч. ин-та, [би. м.].- С. 91-214.

Тараканова C.A. Древній Пськов / Отв. ред. А. В. Арциховський; АН СРСР, Ін-т історії матеріальної культури ім. Н. Я. Марра.- М., Л.: Изд-у АН СРСР, 1946.- 54 з.

Тарановский Ф. В. Вече // Новий енциклопедичний словник. Т. 12: Вигорец- кая пустелі-Генеральний аторней / Ізд. під общ. ред. К. К. Арсеньева.- СПб.: Видавці Ф. А. Брокгауз і І. А. Ефрон, би. м.- Стлб. 222-224.

Терновский Ф. А. Участіє древле-російських архієреїв в справах суспільних: (в період питомо-вічовий).- Київ, 1870.- 38 з.

Тихомиров М. Н. Древнерусськиє міста // Вчений. зап. / Моськ. гос. ун-т ім. М. В. Ломоносова. Вип. 99.- М.: Изд-у Моськ. гос. ун-та, 1946.- 256 з.

Тихомиров М. Н. Древнерусськиє міста, 2-е изд., доп. і перераб.- М.: ГЬсполітіз- дат, 1956.- 478 з.

Тихомиров М. Н. Крестьянськиє і міські повстання на Русі XI-XIII вв.- М.: ГЬ- сполитиздат, 1955.- 280 з.

Тихомиров М. Н. Крестьянськиє і міські повстання на Русі XI-XIII вв. // Тихомиров М. Н. Древняя Русь / Отв. ред. С. О. Шмідт; текст подгот. під ред.

А. В. Арциховського і М. Т. Белявського при уч. Н. Б. Шеламанової; АН СРСР, Отд- ние історії, Археогр. комис., Архів АН СССР.- М.: Изд-у «Наука», 1975.- С.42-232.

Толочко П. П. Вече і народні рухи у Києві // Дослідження по історії слов'янських і балканских народів. Епоха середньовіччя: Київська Русь і її слов'янські сусіди / Отв. ред. В. Д. Королюк; АН СРСР, Ін-т слов'янознавства і балканистики.- М.: Изд-у «Наука», 1972.- С. 125-143.

Толочко П. П. Древнерусський феодальне місто / Отв. ред. C.A. Висоцкий; АН Української ССР, Ін-т археології.- Київ: Изд-у «Наукова думка», 1989.- 256 з.

Толочко П. П. Древній Київ / Отв. ред. В. Л. Янін; АН Української ССР, Ін-т археології.- Київ: Изд-у «Наукова думка», 1983.- 328 з.

Толочко П. П. Древняя Русь: Нариси соціально-політичної історії / Отв. ред. B.C. Горський; АН Української ССР, Ін-т археології.- Київ: Изд-у «Наукова думка», 1987.- 248 з.

Толочко П. П. Києв і Київська земля в епоху феодальної роздробленості XII- XIII віків / Отв. ред. Н. Ф. Котляр; АН Української ССР, Ін-т археології.- Київ: Изд-у «Наукова думка», 1980.- 224 з.

Троцкий И. М. Возникновеніє Новгородської республіки. Ч. 1-2 / Представлене

B. П. Волгиним // Ізв. АН СРСР. Сірок. VII: Отд-ніє общ. наук.- 1932.- № 4. -

C. 271-291; № 5.- С. 349-374.

1150-летие Великого Новгорода: історичне коріння і майбутнє Росії: Матеріали парламентських слухань / Сост.: А. А. Тягунов і інш.- М.: Ізд. ГЬс. Думи, 2007.- 79 з.

Тюрин А. Ф. Общественная життя і земські відносини в древньої Руси.- СПб., 1850.- 90 з.

Пилипа А. Н. Лекциї по історії російського права: (Ізд. для слухачів автора). Ч. I.- Юрьев, 1904.- 608 з.

Пилипа А. Н. Учебник історії російського права: Допомога до лекцій. Ч. I.- Юрьев, 1907.- 732 з.

Пилипа А. Н. Учебник історії російського права: Допомога до лекцій. Ч. I. 5-е изд., з изм. і доп.- Юрьев, 1914.- 824 з.

Флоря Б. Н. Історічеська традиція про суспільний устрій середньовічного Полоцка // Отеч. история.- 1995.- № 5. - С. 110-116.

Фроянов И. Я. Вече у Києві 1068-1069 рр. // З історії феодальній Росії: Ст. і оч. до 70-летию від дня народження проф. В. В. Мавродіна / Отв. ред.

В. А. Ежов; Ленінгр. гос. ун-т ім. А. А. Жданова, Г'ловной рада по історії М-ва висш. і средн. спец. освіти РСФСР.- Л.: Изд-у Ленінгр. ун-та, 1978.- С. 38-46.

Фроянов И. Я. Вечевие зборів 1146-1147 рр. у Києві // Вестн. Ленінгр. ун-та. Сірок.: Історія. Мова. Література.- 1977.- Вип. 2.- С. 28-36.

Фроянов И. Я. Древняя Русь: Досвід дослідження історії соціальної і політичної боротьби / Під ред. А. Я. Дегтярева; ГЬс. грудка. Російської Федерації по висш. освіті, Гос. Ассоц. «Росія», С.-Петербург, гос. ун-т, міжвуз. науч. програма «Історичний досвід російського народу і сучасність».- М., СПб.: Изд-у «Златоуст», 1995.- 703 з.

Фроянов И. Я. Києвська Русь: Нариси соціально-політичної історії / Отв. ред. В. В. Мавродін; Ленінгр. гос. ун-т ім. А. А. Жданова.- Л.: Изд-у Ленінгр. ун-та, 1980.- 256 з.

Фроянов И. Я. Мятежний Новгород: Нариси історії державності, соціальної і політичної боротьби кінця IX - початки XIII сторіччя / С.-Петербург, гос. ун- СПб.: Изд-у С.-Петербург, ун-та, 1992.- 280 з.

Фроянов И. Я. Про князівську владу в Новгороде IX - першої половини ХШ вв. // Минуле Новгорода і Новгородської землі: Тез. докл. і сообщ. науч. конф., 1012 листопада 1992 р. / Отв. ред. В. Ф. Андреєв; М-у утворення Російської Федерації, Новгородський гос. пед. ин- Новгород: Ізд. Новгородского гос. пед. ин-та, 1992.- С. 12-21.

Фроянов И. Я. Про князівську владу в Новгороде IX - першої половини XIII вв. // Князь Олександр Невський і його епоха: Ісслед. і матеріали / Під ред. Ю. К. Бегунова і А. Н. Кирпічникова; Мерія С.-Петербурга, Рос. акад. наук, Ін-т історії матеріальної культури.- СПб.: Изд-у «Дмитро Буланін», 1995.С.

93-99.

Фроянов И. Я. Про події 1227-1230 рр. в Новгороде // Новгородський историч. сб. Вип. 2 (12) / Отв. ред. В. Л. Янін; АН СРСР, Ін-т історії СРСР, Ленінгр. отд- Л.: Изд-у «Наука», Ленінгр. отд-ние, 1984.- С. 97-112.

Фроянов И. Я. Об відносинах Новгорода з князем Всеволодом і народних хвилюваннях 1209 р. // Проблеми вітчизняної і загальної історії. Вип. II: Генезис і розвиток феодалізму в Росії: Проблеми історії міста: Міжвуз. сб. / Під ред. І. Я. Фроянова; Ленінгр. гос. ун- Л.: Изд-у Ленінгр. ун-та, 1988.- С. 41-70.

Фроянов И. Я. Політічеський переворот 1068 р. у Києві // Слов'яно-російські древності. Вип. 2: Древня Русь: нові исслед. / Під ред. І. В. Дубова, І. Я. Фроянова; С.-Петербург, гос. ун-т, міжвуз. науч. програма «Історичний досвід російського народу і сучасність».- СПб.: Изд-у С.-Петербург, ун-та, 1995.- С. 175-196.

Фроянов И. Я. Становленіє Новгородської республіки і події 11361137 рр. // Вестн. Ленінгр. ун-та. Сірок. 2: Історія, мовознавство, литературоведение.- 1986.- Вип. 4.- С. 3-16; 1987.- Вип. 1.- С. 3-15.

Фроянов И. Я., Дворніченко А. Ю. Возникновеніє і розвиток міста-держави в Північно-Східній Русі XI - початки XIII в. // Слов'яно-російські древності. Вип. 1: Историко-археологічне вивчення Древньої Русі: підсумки і основні проблеми / Під ред. І. В. Дубова; Ленінгр. гос. ун-т ім. А. А. Жданова.- Л.: Изд- у Ленінгр. ун-та, 1988.- С. 150-179.

Фроянов И. Я., Дворніченко А. Ю. Міста-держави в Древній Русі // Становлення і розвиток раннеклассових суспільств: місто і держава / Під ред. Г. Л. Курбатова і інш.; Ленінгр. гос. ун-т ім. А. А. Жданова.- Л.: Изд-у Ленінгр. ун-та, 1986.- С. 198-311.

Фроянов И. Я., Дворніченко А. Ю. Міста-держави Древньої Русі / Ленінгр. гос. ун-т ім. А. А. Жданова.- Л.: Изд-у Ленінгр. ун-та, 1988.- 269 з.

Гарнішавши А. С. Отечественная історіографія про падіння Новгородської вічової республіки // Російське місто: (Ісслед. і матеріали). Вип. 8 / Сост. Л. І. Насон- кина; Під ред. В. Л. Янина.- М.: Изд-у Моськ. ун-та, 1986.- С. 43-66.

Гарнішавши А. С. Проїсхожденіє і соціально-політична характеристика боярства Людіна кінця // Труди V Междунар. конгресу археологов-славистов: У 4 тт. Київ, 18-25 вересня 1985 р. Т. 2: Секція III: Життя і побут середньовічного міста. Секція IV: Середньовічне місто і його округа / Отв. ред. П. П. Толочко; Междунар. унія слов'янської археології, Ін-т археології АН СРСР, Ін-т археології АН УССР.- Київ: Изд-у «Наукова думка», 1988.- С. 160-163.

Гарнішавши А. С. Участіє новгородской церкви в політичному житті: (12001230 рр.) // Нове в археології: Сб. ст., посвящ. 70-летию Артемія Володимировича Арциховського / Під ред. В. Л. Янина.- М.: Изд-у Моськ. ун-та, 1972.- С.241-246.

Гарнішавши А. С. Церковь в соціально-політичній системі Новгородської феодальної республики.- М.: Изд-у Моськ. ун-та, 1980.- 224 з.

Хорошкевич А. Л. Городськиє руху на Русі другої половини XIII - кінця XVI в. // Соціально-економічний розвиток Росії: Сб. ст. до 100-летию від дня народження Миколи Михайловича Дружініна / Отв. ред. С. Л. Тіхвінський; АН СРСР, Отд-ніє історії, Ін-т історії СССР.- М.: Изд-у «Наука», 1986.- С. 38-48.

Цамутали А. Н. Історія Великого Новгорода в освітленні російської історіографії XIX - початки XX в. // Новгородский историч. сб. Вип. 1 (11) / Отв. ред. В. Л. Янін; АН СРСР, Ін-т історії СРСР, Ленінгр. отд- Л.: Изд-у «Наука», Ленінгр. отд-ние, 1982.- С. 96-112.

Чебанова Е. И. «300 золотих поясів»: проблеми інтерпретації терміну // Проблеми соціального і гуманітарного знання: Сб. науч. робіт. Вип. I / Отв. ред. Н. Б. Бахтін; Європейський ун-т в С.- СПб.: Изд-у «Дмитро Буланін», 1999.- С.166-182.

Черепнин Л. В. Образованіє Російської централізованої держави в XIV- XV вв.: Нариси соціально-економічної і політичної історії Русі / АН СРСР, Ін-т исторії.- М.: Соцекгиз, 1960.- 900 з.

Черепнин Л. В. Суспільно-політичні відносини в древній Русі і Російська Правда // Новосельцев А. П., Пашуто В. Т., Черепнін Л. В., Шушарін В. П., Щапов Я. Н. Древнерусськоє держава і його міжнародне значення / Під ред. В. Т. Пашуто і Л. В. Черепніна; АН СРСР, Ін-т исторії.- М.: Изд-у «Наука», 1965.- С. 128-278.

Черепнин Л. В. Проїсхожденіє зборів договірних грамот Новгорода з князьями XIII-XV вв. // Історіч. зап. Т. 19 / Отв. ред. Б. Д. Греков; АН СРСР, Ін-т исторії.- М.: Изд-у АН СРСР, 1946.- С. 215-233.

Черепнин Л. В. Путі і форми політичного розвитку російських земель XII - початки XIII в. / Польща і Русь: Риси спільності і своєрідності в історичному розвитку Русі і Польщі XII-XIV вв. / Отв. ред. Б. А. Рибаков; АН СРСР, Коміс. істориків СРСР і ПНР, Ін-т слов'янознавства і балканистики, Ін-т історії СССР.- М.: Изд-у «Наука», 1974.- С. 23-50.

Черепнин Л. В. Соціально-політична боротьба в Пськовської феодальній республіці в кінці 70-х - початку 80-х років XV в.: (З історії утворення Російської централізованої держави) // Історія СССР.- 1958.- № 3. - С. 145-171.

Чернов С. Н. Заметки про псковских смердах і хвилювання 80-х років XV віку: У порядку обговорення // Труди / ГОрьковський гос. пед. ин-т ім. Т III: Історіч. сб. / Під ред. Н. М. Добротвора; Історіч. фак- Гіркий, 1939.- С. 5-55.

Числов П. И. Курс історії російського права. Вип. I: Вступ. Історія джерел права. Вип. II: Історія державного права. Історія інститутів права.- М., 1914-1915. - IV, 366 з.

Чистов К. Ф. Русська історіографія XVIII віку про політичну і класову боротьбу в Древньому Новгороде // Історіографіч. сб. Вип. 10: Проблеми політичної і класової боротьби: Міжвуз. науч. сб.- Саратов: Изд-у Саратовського унта, 1983.- С. 41-49.

Ширина Д. А. Ізученіє російського феодального міста в радянській історичній науці 1917 - початки 1930-х років // Історіч. зап. Т 86 / Гл. ред. А. М. Самсонов; АН СРСР, Ін-т історії СССР.- М.: Изд-у «Наука», 1970.- С. 270-297.

Шпилевский С. М. Об участі земщини в справах правління до Іоанна IV // Юрід. журн.- 1861.- № 5. - Январь.- С. 207-233.

Штихов Г. В. Города Полоцкой землі: (IX-XIII вв.) / Науч. ред. В. П. Даркевич; АН Білоруської ССР, Ін-т исторії.- Мінськ: Изд-у «Наука і техніка», 1978.- 160 з.

Штихов Г. В. Древній Полоцк / Ред. А. Г. Мітрофанов; АН Білоруської ССР, Ін-т исторії.- Мінськ: Изд-у «Наука і техніка», 1975.- 136 з.

Шушарин В. П. Современная буржуазна історіографія древньої Русі / Отв. ред. В. Т. Пашуто; АН СРСР, Ін-т исторії.- М.: Изд-у «Наука», 1964.- 304 з.

Щапов А. П. Городськиє мирський схід // Щапов А. П. Сочиненія: У 3-х тт. Т 1.- СПб.: Ізд. М. В. Пірожкова, 1906.- С. 783-803.

Щапов Я. Н. Государство і церква Древньої Русі Х вв. / Отв. ред. А. П. Новосельцев; АН СРСР, Ін-т історії СССР.- М.: Изд-у «Наука», 1989.- 232 з.

Щапов Я. Н. Про функції общини в Древній Русі // Суспільство і держава феодальної Росії: Сб. ст., посвящ. 70-летию академіка Лева Володимировича Черепніна / Отв. ред. В. Т. Пашуто; АН СРСР, Отд-ніє історії СССР.- М.: Изд-у «Наука», 1975.- С. 13-21.

Щербаков С. А. Суспільно-політичне життя. Боротьба проти німецької агресії // Полоцк: Історіч. нарис / Під ред. І. С. Кравченко, Н. В. Каменської; АН Білоруської ССР, Ін-т исторії.- Мінськ: Изд-у АН Білоруської ССР, 1962.- С. 22-30.

Ефруси Е. Новгородська республіка: (Пан Великий Новгород) / Партія соц.- М.: Моськ. изд-у «Земля і Воля» Партії соц.-револ., 1917.- 16 з.

Юшков С. В. Курс історії держави і права СРСР. Т I: Суспільно-політичний лад і право Київського государства.- М.: Госюриздат, 1949.- 544 з.

Янин В. Л. Із історій вищих державних посад в Новгороде // Проблеми суспільно-політичної історії Росії і слов'янських країн: Сб. ст. до 70-летию М. Н. Тіхомірова / Отв. ред. В. І. Шунков; АН СРСР, Отд-ніє историч. наук.- М.: Изд-у вост. літри, 1963.- С. 118-127.

Янин В. Л. Із історії вищих державних посад в Новгороде // Янін В. Л. Очерки комплексного джерелознавства: Середньовічний Новгород: Навчань. пособие.- М.: Изд-у «Висш. школа», 1977.- С. 136-149.

Янин В. Л. До проблеми новгородских сотень // Археогр. щорічник за 1973 рік / Отв. ред. С. О. Шмідт; АН СРСР, Отд-ніє історії, Археогр. комис.- М.: Изд-у «Наука», 1974.- С. 178-180.

Янин В. Л. Монастирі середньовічного Новгорода в структурі державних інститутів // ПоА, ітрояо#1141;: До 70-летию Володимира Миколайовича Топорова / Отв. ред. Т. М. Ніколаєва; Рос. акад. наук, Ін-т славяноведения.- М.: Изд-у «Індрік», 1998.- С. 911-922.

Янин В. Л. Новгородськиє акти. XII-XV вв.: Хронологічний коммент. / АН СРСР, Отд-ніє исторії.- М. Ізд-у «Наука», 1991.- 384 з.

Янин В. Л. Новгородськиє посадники / Під ред. А. В. Арциховского.- М.: Изд-у Моськ. ун-та, 1962.- 387 з.

Янин В. Л. Проблеми соціальної організації Новгородської республіки // Історія СССР.- 1970.- № 1. - С. 44-54.

Янин В. Л. Проблеми соціальної організації Новгородської республіки // Росія і Італія: Матеріали IV конф. радянських і італійських істориків. Рим., 1969: Російське і італійське середньовічне місто; Російсько-італійські відносини в 1900-1914 рр. / Отв. ред. А. А. Губер; АН СРСР, Ін-т загальної історій, Ін-т історії СССР.- М.: Изд-у «Наука», 1972.- С. 69-85.

Янин В. Л. Раськопки в Новгороде // Історіч. зап. Т. 2 (120): Пам'яті академіка І. Д. Ковальченко / Отв. ред. Г. Н. Савостьянов.- М.: Изд-у «Наука», 1999.- С. 222-266.

Янин В. Л. Роль Новгорода у вітчизняній історії // Соціально-економічний розвиток Росії: Сб. ст. до 100-летию від дня народження Миколи Михайловича Дружініна / Отв. ред. С. Л. Тіхвінський; АН СРСР, Отд-ніє історії, Ін-т історії СССР.- М.: Изд-у «Наука», 1986.- С. 27-38.

Янин В. Л. Соціально-політична структура Новгорода в світлі археологічних досліджень // Новгородський историч. сб. Вип. 1 (11) / Отв. ред. В. Л. Янін; АН СРСР, Ін-т історії, Ленінгр. отд- Л.: Изд-у «Наука», Ле- нингр. отд-ние, 1982.- С. 79-95.

Янин В. Л. У джерел новгородской державності // Отеч. история.- 2000.- № 6. - С. 3-9.

Янин В. Л. Я послав тобі бересту...- М.: Изд-у Моськ. ун-та, 1965.- 192 з.

Янин В. Л. Я послав тобі бересту... 3-е изд., испр. і доп. новими знахідками, з по- слесл. А. А. Зализняка.- М.: Школа «Мови російської культури», 1998.- 464 з.

Янин В. Л., Алешковський М. Х. Проїсхожденіє Новгорода: (до постановки проблеми) // Історія СССР.- 1971.- № 2. - С. 32-61.

Янсон А. К. Прошлоє Пськовського краю // Пськовський край: Краеведний сб. / Під ред. Псковского ОкрОНО.- Пськов: Изд-у «Нове життя», 1927.- С. 231-260. Розділ: Фінансовий менеджмент. Варіант 19: Питання 1: Який тип ефективності проекту найменше усього співвідноситься:  Розділ: Фінансовий менеджмент. Варіант 19: Питання 1: Який тип ефективності проекту найменше усього співвідноситься з інвестиційним менеджментом? а) Комерційна в) Участь д) Суспільна б) Бюджетна г) Фінансова е) Інтегрована Питання 2: З чиїм прізвищем пов'язана концепція класичних
Розділ: Фінансовий менеджмент. Варіант 17: Питання 1: Який тип ефективності проекту найменше усього співвідноситься:  Розділ: Фінансовий менеджмент. Варіант 17: Питання 1: Який тип ефективності проекту найменше усього співвідноситься з інвестиційним менеджментом? а) Бюджетна в) Фінансова д) Участь би) Комерційна г) Інтегрована е) Суспільна Питання 2: Хто створив теорію арбітражного ціноутворення
Розділ: Фінансовий менеджмент. Варіант 14: Питання 1: Який тип ефективності проекту найменше усього співвідноситься:  Розділ: Фінансовий менеджмент. Варіант 14: Питання 1: Який тип ефективності проекту найменше усього співвідноситься з інвестиційним менеджментом? а) Комерційна в) Участь д) Суспільна б) Бюджетна г) Фінансова е) Інтегрована Питання 2: Яка з функцій менш усього пов'язана з фінансовим
Розділ: Фінансовий менеджмент. Варіант 10: Питання 1: Як називається період між вкладенням коштів в проект і:  Розділ: Фінансовий менеджмент. Варіант 10: Питання 1: Як називається період між вкладенням коштів в проект і очікуваним отриманням прибутку з точки зору інвестиційного менеджменту? а) Діверсифікационний. в) Венчурний. д) Ризиковий. б) Ротатінговий. г) Холдинговий. е) Поворотний. Питання 2:
Розділ: Фінансовий менеджмент. Варіант 5: Питання 1: Що характеризує співвідношення виручки і активів:  Розділ: Фінансовий менеджмент. Варіант 5: Питання 1: Що характеризує співвідношення виручки і активів підприємства? а) Економічний стан в) Ділову активність д) Фінансову стійкість би) Рентабельність г) Ліквідність е) Окупність Питання 2: Який коефіцієнт характеризується
Розділ I. Фінансовая діяльність держави, муніципальних:  Розділ I. Фінансовая діяльність держави, муніципальних освіт і фінансове право Тема 1. Поняття фінансової діяльності Російській Федерації: Ознайомлення з цією темою, що дає загальне уявлення про фінанси і фінансову діяльність, потрібно почати з прочитання розділу I Підручника [1]. Студент повинен уясняти, що будь-яка держава для здійснення своїх функцій і реалізації що стоять перед ним
Розподіл праці: - якісна диференціація трудової діяльності... Розділення:  Розподіл праці: - якісна диференціація трудової діяльності... Розподіл праці існує в різних формах, відповідних рівню продуктивних сил і характеру виробничих відносин. Виявом розподілу праці є обмін