Головна   Всі книги

Розділ 2 Зміст економічного зростання і економічного розвитку в економічних школах

У розділі 2 описані теоретичні принципи функціонування соціально-економічних систем, що викладаються в різних економічних школах.

Вивчення матеріалу починається з викладу поняття соціально-економічної системи і механізмів системи, короткого розгляду типів соціально- економічних систем - традиційна економічна система, командна економічна система, ринкова економіка вільної конкуренції, сучасна ринкова економіка, змішана економічна система.

Аналіз розвитку країн показує, що соціально-економічна система міняється під дією еволюції соціальної структури, появи нових технологій. Це викликає необхідність вивчити процес руйнування старої системи і формування нової соціально-економічної системи, званий трансформацією. Викладено два шляхи трансформації - еволюційний і революційний. Розділ: Теорія управління. Варіант 44: Питання 1: Як співвідносяться між собою концепції Ф. Тейлора і:  Розділ: Теорія управління. Варіант 44: Питання 1: Як співвідносяться між собою концепції Ф. Тейлора і А. Файоля? а) Концепція А. Файоля орієнтована на управління за рахунок встановлення наукових закономірностей в кожному процесі, а Ф. Тейлора - на управління за допомогою комплексного
Розділ: Теорія управління. Варіант 40: Питання 1: Що таке диверсифікація? а) Елемент стратегічного:  Розділ: Теорія управління. Варіант 40: Питання 1: Що таке диверсифікація? а) Елемент стратегічного менеджменту. б) Раціональний розподіл повноважень в рамках організаційної структури. в) Диверсія і зрив виробництва з вини зовнішніх або внутрішніх чинників. г) Розпилення
Розділ: Теорія управління. Варіант 37: Питання I: З яким прізвищем можна співвіднести Управління шляхом:  Розділ: Теорія управління. Варіант 37: Питання I: З яким прізвищем можна співвіднести Управління за допомогою завдань? а) П. Друкер в) А. Файоль д) М. Вебер би) Е. Мейо г) Ф. Тейлор е) Ф. Ротлісбергер Питання 2: З чиїм прізвищем пов'язана концепція класичного маркетингу-менеджменту? а) Ф. Котлер
Розділ: Теорія управління. Варіант 33: Питання 1: Як співвідносяться між собою концепції Ф. Тейлора і:  Розділ: Теорія управління. Варіант 33: Питання 1: Як співвідносяться між собою концепції Ф. Тейлора і А. Файоля? а) Концепція Ф. Тейлора більше орієнтована на людину і управління ним, а А. Файоля - на саме виробництво і максимізацію його ефективності. б) Вони доповнюють один одну у
Розділ: Теорія управління. Варіант 25: Питання 1: Що таке диверсифікація? а) Елемент стратегічного:  Розділ: Теорія управління. Варіант 25: Питання 1: Що таке диверсифікація? а) Елемент стратегічного менеджменту. б) Раціональний розподіл повноважень в рамках організаційної структури. в) Диверсія і зрив виробництва з вини зовнішніх або внутрішніх чинників. г) Розпилення
Розділ: Теорія управління. Варіант 18: Питання 1: Як співвідносяться один з одним концепції Вебера і:  Розділ: Теорія управління. Варіант 18: Питання 1: Як співвідносяться один з одним концепції Вебера і Паркинсона? а) Концепція Вебера визначає ефективність менеджменту через поняття прибутку, а Паркинсона - через соціальний ефект би) Вони доповнюють один одну у всьому. в) Концепція
Розділ: Теорія управління. Варіант 8: Питання 1: Як співвідносяться один з одним концепції Вебера і:  Розділ: Теорія управління. Варіант 8: Питання 1: Як співвідносяться один з одним концепції Вебера і Паркинсона? а) Концепція М. Вебера націлена більше на державне і муніципальне управління, а концепція Паркинсона - на менеджмент підприємств би) Концепція Вебера визначає