Головна   Всі книги

Розвиток соціально-економічної системи в теоріях неокласичної економічної школи

У неокласичній економічній школі існує два основних підходи: макроекономічний і микроекономический. Більш ранні представники школи розглядали економічні проблеми з точки зору індивіда, окремої фірми.

Вони уперше розглянули такі найважливіші питання, як гранична корисність, граничні витрати, виходячи при цьому з принципу оптимізації прибутку.

Маршалл підходить до вивчення національної економіки, розглядаючи автоматичне регулювання цін.

Подальші послідовники неокласичної школи розглядали проблеми загальної економічної рівноваги і економічного зростання.

Нові классики розглянули проблему циклічності розвитку соціально- економічної системи. Під кредитногрошовий політикою вона мала на увазі лише можливість зміни рівня цін, основний же упор робився на регулюючі функції фіскальної політики.

Неокласична економічна школа робила упор на можливість саморегулювання ринку, визнаючи необхідність лише слабого втручання держави в регулювання розвитку соціально-економічної системи.

Апарат неокласичної економічної школи більш підходить для використання в розвинених соціально-економічних системах. Причиною цьому є, насамперед, менталітет підприємців держав (немає навиків піклуватися не тільки про сьогоднішнє, але і про завтрашній день), що розвиваються,

Неокласична школа зараз активно розвивається і знаходиться в пошуку удосконалення своїх моделей розвитку економічних систем, що розвиваються ),

Неокласична економічна школа пропонує хорошу альтернативу жорсткому кейнсианскому регулюванню державою розвитку соціально- економічної системи. Джерела інформації

Агапова Т. А. "Макроекономіка" - М: Справа і сервіс, 1998.- 416с.

Андерсон Т. «Статистичний аналіз тимчасових рядів», М: Мир, 1976.- 756 з.

Афанасьев В. Н., Юзбашев М. М. «Аналіз тимчасових рядів і прогнозування» - М: Фінанси і статистика, 2001.- 228с.

Бартенев С. А., «Економічні теорії і школи», - М: Юристъ, 1996.- 443с.

Блауг М. «Економічна думка в ретроспективі», - М: Справа, 1994.- 687с.

Боровиков В. П. "Програма STATISTICA для студентів і інженерів" - 2-е изд.- М: КомпьютерПресс, 2001, - 301с.

Гальперин В. М., Гребенников П. І., «Макроекономіка», - СПб: Изд-у СПГбУЕФ, 1997, - 719с.

Горковенко В. А.

«Методи статистичного аналізу в задачах управління виробництвом», - Л: изд-у ЛПИ, - 1988.- 85с.

Громико Г. Л. «Загальна теорія статистики: практикум», - М: ИНФРА-М, 2000.- 139с.

Диденко Н. И. «Методичні вказівки застосування кореляційного і регресного аналізу», - СПб: електронне видання, 2002.- 12с.

«Історія економічних вчень»/ під ред. Автономова В., - М.: ИНФРА- М, 2000.

Кларк Дж. Би., «Розподіл багатства», М: Гелиос АРВ, 2000, - 367с.

«Курс економічної теорії»/ під ред. Чепурина М. Н., - Киров: Вятка, 1994.- 624с.

Майбурт Е. М., «Введення в історію економічної думки», - СПб: Изд- у СПГбУЕФ, 1996.- 680с.

Маршал А. «Принципи економічної науки», - М: Прогресс-Универс, 1993.- 683с.

Менгер К. "Основи політичної економії" // Австрійська школа в політичній економії, - М: Економіка, 1992.- 682с.;

Петти У, "Трактат про податки і збори". // Антологія економічної классики: в 2-х т., Т.1. М.: Економ, 1993.- 234с.

«Економічна теорія національної економіки і світового господарства», М: ИНФРА-М, 1998, - 324с.

Каменин Е., Чиркова Е. «Концепція постклассической економічної раціональності», Питання економіки, 1998, № 5, с.68-78.

Нурмаганбетов К. Р. «Роль держави в ринковому регулюванні виробництва», - Вісник КазГУ. Серія економічна. Алмати, 1998, № 11, с.51-54.

Нуреев Р., «Теорії розвитку: неокласичні моделі становлення ринковою економіки», - Питання економіки, 2000, № 5, с.136-139.

Нуреев Р., «Теорії розвитку: нові моделі економічного зростання (внесок людського капіталу)», - Питання економіки, 2000, №11, с.137-141.

Тодаро М., Економічний розвиток, М.: Економічний факультет МГУ/ Юніги, 1997, з. 353.

Ходжсон Дж., «Звички, правила і економічна поведінка», - Питання економіки, 2000, №1, с.39-55.

http: //b oy. dl ab. ki ev.ua/Macroeconomi ca - «Економічні цикли», «Економічні реформи уряду М. Тетчер».

http://sima-ext.worldbank.org/wbq - Інформація по країнах за 1975-1989 і 1998-2000г.

http://www.kapustin.da.ru - «Роль держави в ринковій економіці».

http://www.vsu.ru - «Економічне зростання».

http://www.un.org - Сайт Організації Об'єднаних Націй.

World Bank, World Development Report. Washington, DC, The World Bank, 1991. Реакція банків: У багатьох галузях зниження прибутковості спричиняє за собою відхід з:  Реакція банків: У багатьох галузях зниження прибутковості спричиняє за собою відхід з ринку (звичайно через численні банкрутства) і скорочення ринкової частки. Такі процеси відбувалися в банківській індустрії США в 1980-х роках і супроводилися об'єднаннями і
Реакції покупця: - це видимі дії покупця в процесі купівлі і після:  Реакції покупця: - це видимі дії покупця в процесі купівлі і після здійснення купівлі. Те, що відбувається в свідомості покупця, є предметом припущень маркетолога про функціонування чорного ящика свідомості покупця. Дійсні реакції
4. Разъяснительно-инструкционние дії судьи:: а) роз'яснення сторонам їх процесуальних прав і обов'язків,:  4. Разъяснительно-инструкционние дії судьи:: а) роз'яснення сторонам їх процесуальних прав і обов'язків, які визначають порядок і об'єм судового захисту на етапі підготовки справи до судового розгляду. Особливо важливе значення має роз'яснення права здійснювати розпорядливі
РОЗПУСНІ ДІЇ: злочин проти статевої недоторканості неповнолітніх,:  РОЗПУСНІ ДІЇ: злочин проти статевої недоторканості неповнолітніх, передбачене ст. 135 УК РФ і що полягає в здійсненні Р. д. без застосування насилля відносно особи, що явно не досягло четирнадцатилетнего віку. Р. д. можуть бути
2. Країни, що Розвиваються: Поняття «країни», що розвиваються досить умовно і об'єднує 4/5:  2. Країни, що Розвиваються: Поняття «країни», що розвиваються досить умовно і об'єднує 4/5 всіх країн світу, в яких проживає більше за 80 % населення планети. При всьому своєму величезному різноманітті існує ряд ознак, які об'єднують країни, що розвиваються в особливу
58. Розвиток земельного права в 1921-1929 рр. Земельний кодекс РСФСР:  58. Розвиток земельного права в 1921-1929 рр. Земельний кодекс РСФСР 1922 г: Історія прийняття. У перший же рік після Жовтневої революції були зроблені спроби кодифікації земельного законодавства. На початку 1918 р. Наркомземом був розроблений проект Земельного кодексу РСФСР. Проект включав в себе основні положення
56. Розвиток кримінального права в 1921-1929 рр. Карні кодекси РСФСР:  56. Розвиток кримінального права в 1921-1929 рр. Карні кодекси РСФСР 1922 і 1926 рр.: Важливою подією для розвитку кримінального права з'явилося прийняття ВЦИК в травні 1922 р. Карного кодексу РСФСР, введеного в дію з 1 червня. У кодексі знайшло відображення чітке формулювання класової суті радянського кримінального права. У ньому