На головну сторінку   Всі книги

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ПІДГОТОВЦІ ДО СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТЬ

При підготовці до семинарским занять студенти повинні уважно вивчити конспект лекцій по темі, що вивчається і рекомендовану викладачем літературу. Потрібно пам'ятати, що літературні джерела постійно поповнюються новими виданнями.

При вивченні методів досліджень можна організувати демонстрацію бланкових, приладових і комп'ютерних методик (по можливості спільно з розглядом матеріалів дослідження, в якому вони використовувалися).

При підготовці до доповіді студенту потрібно прагнути до аналізу інформації, що є із запропонованого питання, викладу позитивних сторін і нестач теми, що розглядається, ставити перед аудиторією дискусійні проблеми.

Не менш важливо пов'язувати теоретичні питання семінару з актуальними прикладними аспектами сучасних наукових досліджень, з підготовкою до участі в наукових студентських конференціях і конкурсах.

Не треба забувати і про майбутній захист дипломного проекту.

16 Рекомендована література по теме:: Бобрик В.1. Вимоги, за якими може бути бачене судовий наказ за:  Рекомендована література по теме:: Бобрик В.1. Вимоги, за якими може бути бачене судовий наказ за цившьним процесуальним кодексом УкраХні: сьогодення i перспективи // Пріватне право i шдприемництво. Збiрник наукових праць. Віп.8, 2009 р.- ДО.: Науково-дослцший шститут приватного права
Рекомендована література по теме:: Добровольський А. А., Іванова С. А. Основние проблеми позовної форми:  Рекомендована література по теме:: Добровольський А. А., Іванова С. А. Основние проблеми позовної форми захисту права.- М.: Изд-у Моськ. ун-та, 1979. Зайців І. М. Функциї позову в судочинстві // Держава і право.-1996. - №7.- С.88-94. Исаенкова О. В. Іськ в цивільному
Рекомендована література по теме:: Бутнев В. В. Гражданська процесуальна ответственность.- Ярославль::  Рекомендована література по теме:: Бутнев В. В. Гражданська процесуальна ответственность.- Ярославль: Изд-у Яросл. ун-та, 1999. Бутнев В. В. Сущность і порядок реалізації цивільної процесуальної відповідальності. Текст лекций.- Ярославль: Изд-у Яросл. ун-та, 1989. Васильев С. В. Деяк
Рекомендована література по теме:: Васильев С. В. Іммунітет свідка в цивільному судочинстві:  Рекомендована література по теме:: Васильев С. В. Іммунітет свідка в цивільному судочинстві України // Пцщріємніцтво, господарство i право.- 2003.- № 3. - С. 40-44. Глушкова Д. Г. Стввщношення зрозуміти «спещалют» та «судовий експерт» за новим процесуальним законодавством
Рекомендована література по теме:: Итяк Ю. Становлення та шляхи забезпечення доступност правосуддя в:  Рекомендована література по теме:: Итяк Ю. Становлення та шляхи забезпечення доступност правосуддя в адмшютративному судочинств // Вюн. Акад. прав. наук Украши.- 2003.-№1.- С.51-60. Комарів В. В., Сакара Н. Ю. Право на справедливий судовий розгляд у цивільному судочинства Навч.
Рекомендована література: Основна: 1. Волохатих Н., Сухиніна Т., Хаймович М. «Реєстрація і:  Рекомендована література: Основна: 1. Волохатих Н., Сухиніна Т., Хаймович М. «Реєстрація і ліквідація підприємств в Росії» - М.: ЗАТ «Видавництво БІНОМ», 2001.- 160 з.; 2. Майкл Хаммер, Джеймс Чампі «Реїнжінірінг корпорації: Маніфест революції в бізнесі»; пер. з англ.
Рекомендована литератула по теме:: Батлер У. Е., Ерпильова Н. Ю. Проїзводство у справах з участю:  Рекомендована литератула по теме:: Батлер У. Е., Ерпильова Н. Ю. Проїзводство у справах з участю іноземних осіб в міжнародному процесуальному праві Росії і Білорусії // Держава і право.- 2005.- №7. - С.31-41. Бигун В. А. Прізнаніє і виконання рішень іноземних судів //