На головну сторінку   Всі книги

Рішення типових задач

Задача 1. Через скільки років станеться подвоєння цін, якщо буде зберігатися рівень інфляції 10%.

Рішення. Кількість років, необхідних для освоєння темпів інфляції, рівна:

70

- - = 7 років.

10%

Для подвоєння рівня цін знадобилося б сім років.

Задача 2. Визначити рівень інфляції для поточного року на споживчому ринку країни, якщо індекс цін в грудні поточного року становив 118,3%, а в попередньому був 113,6%.

Рішення. Рівень інфляції у відсотках складає:

[(118,3 - 113,6): 118,3] х 100% = 3,97%.

Задача 3. ВНП gt; ВНП реал на 20%. На початку року ВНП становив 3000 млн крб. Потрібно знайти дефлятор ВНП (йейВнп). Рішення

100% - 20% = 80%, або 0,8.

ВНПреал = 3000 х 0,8 = 24 003 000 млн крб.

Вип

de/Гвнп = ВВттпин - 100%.

У^Іреал

defrnn = 3000: 2400 х 100% = 125%.

Задача 4. Визначити індекс і рівень інфляції за рік, якщо щомісячний рівень інфляції протягом року був рівномірним і становив 1,5%.

Рішення

Визначимо індекс інфляції за рік:

In = (1 + rn) n = (1 + 0,015)12 = 1,01512 = 1,19.

Визначимо рівень інфляції за рік: г = (1,19 - 1) х 100% = 19%

Отже, рівень інфляції за рік рівний 19%.

Задача 5. ВI кварталі інфляція щомісяця становить 12%, у II кварталі дефляція рівна 12%, в III кварталі інфляція становить 12%, в IV кварталі дезинфляция рівна 12%. Потрібно визначити, як зміниться рівень цін в кожному з кварталів.

Рішення

квартал:

рівень цін = 1 + 0,12 = 1,12 (за перший місяць);

2 = 1,12 х (1 + 0,12) = 1,2544 (за другий місяць);

3 = 1,12 х (1 + 1,12) = 2,3744 (за третій місяць).

квартал:

88% від 100%;

дефляція знизилася на 12%; рівень цін дорівнює 0,88.

квартал:

інфляція збільшилася на 12% і становила 1,12;

рівень цін = (1,12)3 х 0,88 х 1,12 = 1,3847.

квартал:

38,47 х (1 - 0,12) = 33,85;

рівень цін = 1 + 0,3385 = 1,3385.

Отже: 1,3847 х 1,3385 = 1,8535 (за весь рік), т. е. ціна збільшилася на 85,35.

Середня зміна рівня цін за рік становитиме 4l, 8535 = 1,1668.

Задача 6. Внесок в сумі 20 000 крб. встановлений в банк на шість місяців з щомісячним нарахуванням складних відсотків. Рядова ставка по внесках 30%; рівень інфляції 7% в місяць.

Визначити:

а) суму внеску з відсотками (S);

б) індекс інфляції за три місяці;

в) суму внеску з відсотками з точки зору купівельної здатності (Kr);

г) реальний дохід вкладника з точки зору купівельної здатності (d).

Рішення

S = K (1 + tn)N,

де п - ставка за період нарахування.

S = 20 000 х (1 + 0,3/12)6 = 23 000 крб.;

In = (1 + Гп) п = (1 + 0,07)6 = 1,5;

Kr = S/In = 23 000/1,5 = 15 333 крб.;

Д = Kr - K = 15 333 - 20 000 = -4667 крб. (реальний збиток)

Задача 7. Банк приймає депозити на три місяці по ставці 6% річних. Визначити реальні результати операції для внеску 1000 тис. крб. при місячному рівні інфляції 6%.

Рішення

Сума внеску з відсотками складе:

S = 1 х (1 + 0,25 х 0,06) = 1,015 тис. крб.

Індекс інфляції за термін зберігання депозиту рівний (1 + 0,06)3 = 1,19.

Нарощена сума з урахуванням інфляції буде відповідати сумі, отриманій следуещим образом:

1,015: 1,19 = 0,8 тис. крб.

Задача 8. Банк видав кредит 900 тис. крб. на рік, розраховуючи на реальну прибутковість операції 6% річних. Очікуваний рівень інфляції 7%.

Визначити з обліком інфляції:

а) ставку відсотків по кредиту;

б) суму, що погашається;

в) суму нарахованих відсотків.

Рішення

Ir = (1 + ni)( In - 1)/n = 0,06 + 0,07 + 0,06 х 0,07 = 0,13 = 13%

Sr = K (1 + ni) = 900 000 (1 + 0,13) = 1 017 000 тис. крб.

Ir = 1 017 000 - 900 000 = 117 000 тис. крб.

Задача 9. При місячному рівні інфляції 5% банк, враховуючи вексель за три місяці до терміну його погашення, расчитивает на реальну прибутковість від операції обліку 6% річних.

Визначити:

а) індекс інфляції за термін від дати обліку до дати погашення (In);

б) ставку відсотків по кредиту, враховуючу інфляцію (Ir);

в) прибутковість операції (d).

Рішення. Скористаємося наступною формулою:

Ir = (1 + ni)[ In - 1]/n =(1 + 0,05) х 3 = 3,15;

Ir = (1 + ni)[ In - 1]/n = (1 + 0,25 х 0,06)[ х 3,15 - 1]/0,25 = 8,4;

d = i/(1 + ni) =8,4: (1 + 0,25 х 8,4) = 2,7. 1.1. Рішення в організаціях: Рішення у вузькому значенні слова - це вибір альтернативи визначеного:  1.1. Рішення в організаціях: Рішення у вузькому значенні слова - це вибір альтернативи певного варіанту дій для досягнення мети. Рішення в широкому значенні слова включають створення представлення задачі, формулювання альтернатив, їх оцінку, вибір і реалізацію вибраної
Рішення закритої транспортної задачі: Умови задачі і її вихід нір опорне рішення будемо записувати в:  Рішення закритої транспортної задачі: Умови задачі і її вихід нір опорне рішення будемо записувати в розподільну таблицю. Клітки, в яких вмістимо вантажі, називаються зайнятими. нм відповідають базйснис ік-рементае опорного рішення. Інші клітки незайняті, або пусті, ним
Рішення з питання про прийнятність: Якщо у суду немає додаткових питань до заявника або:  Рішення з питання про прийнятність: Якщо у суду немає додаткових питань до заявника або Уряду, то в середньому через рік після представлення меморандумів заявник може отримати рішення з питання прийнятності. Рішення виноситься на одній з офіційних мов Поради Європи,
РІШЕННЯ ПРО ЦІНИ.: Для покриття своїх витрат оптовики звичайно проводять визначену:  РІШЕННЯ ПРО ЦІНИ.: Для покриття своїх витрат оптовики звичайно проводять певну націнку, скажемо 20%, на первинну вартість товарів. Витрати можуть достигать17% суми валового прибутку, і тоді чистий прибуток оптового торговця складе всього біля 3%. У
РІШЕННЯ ПРО ЦІЛЬОВИЙ РИНОК.: Саме важливе рішення, яке має бути прийняти роздрібному торговцю,:  РІШЕННЯ ПРО ЦІЛЬОВИЙ РИНОК.: Саме важливе рішення, яке має бути прийняти роздрібному торговцю, - це вибір цільового ринку. Не вибравши цільового ринку і не склавши його профілю, неможливо приймати послідовні, согласующиеся між собою рішення відносно товарного
РІШЕННЯ ПРО ТОВАРНИЙ АСОРТИМЕНТ І КОМПЛЕКС ПОСЛУГ:, Товарний асортимент роздрібного торговця повинен відповідати:  РІШЕННЯ ПРО ТОВАРНИЙ АСОРТИМЕНТ І КОМПЛЕКС ПОСЛУГ:, Товарний асортимент роздрібного торговця повинен відповідати купівельним очікуванням цільового ринку. Між іншим, саме? товарний асортимент стає ключовим чинником в конкурентній боротьбі між аналогічними роздрібними
Рішення типових задач: Задача 1. У банк за кредитом на невідкладні потреби звернувся позичальник,:  Рішення типових задач: Задача 1. У банк за кредитом на невідкладні потреби звернувся позичальник, середньомісячний дохід (чистий дохід) якого за шість місяців становить 9000 крб. Термін кредитування п'ять років. Процентна ставка по кредиту 17% річних. Потрібно визначити