На головну сторінку   Всі книги

Рішення типових задач

Задача 1. На початок операційного дня залишок готівки в касі банку становив 32 млн крб. Від підприємств і підприємців, що обслуговуються банком протягом операційного дня, поступило 197,5 млн крб.

готівки. У цей же день банк видав 184,9 млн крб. готівки. Ліміт залишку каси даного банку 40 млн крб. Розрахувати залишок каси на кінець операційного дня і визначити, які заходи зробить банк.

Рішення

Залишок готівки на кінець операційного дня складе:

32,0 + 197,5 - 184,9 = 44,6 млн крб.

Утвориться понадлімітний залишок каси:

44,6 - 40,0 = 4,6 млн крб.

Цей залишок буде перерахований в резервний фонд РКЦ.

Задача 2. У табл. 5.4 приведені дані по структурі грошових коштів в банку. Потрібно розрахувати відсоток инкассації торгової готівкової виручки, що поступила безпосередньо в касу банку; загальний відсоток инкассації.

Таблиця 5.4 Дані по структурі грошових коштів банка Показники Сума, тис. крб.

1. Товарооборот клієнтів, що обслуговуються банком 99 000

2. Дрібнооптова торгівля 2 001

3. Товари, продані населенню в кредит 317

4. Заробітна плата 2 538

5. Інші витрати з виручки на невідкладні потреби 687

6. Надходження виручки в банк 4 137

7. Надходження виручки у відділення зв'язку 4 586

Рішення. Виручка, що Частково інкасується:

2001 + 317= 2318 тис. крб. Витрати, оплачувані готівкою з виручки: 2538 + 687 = 3225 тис. крб. Загальний об'єм неінкасованої виручки:

2318 + 3225 = 5543 тис. крб. Загальний об'єм інкасованої торгової виручки: 99000 - 5543 = 93457 тис. крб. Загальний відсоток инкассації:

93457/99000 х 100% = 94,4%.

Виручка, що здається в касу банку готівкою:

93457 - 4137 - 4586 = 84734 тис. крб.

Відсоток инкассації торгової виручки готівкою, що поступила в банк:

84 734/99 000 х 100% = 86%.

Задачі для самостійного рішення

Задача 1. У табл. 5.5 приведені дані про грошові кошти підприємства.

Банком дозволено витрачання грошей з власних надходжень в розмірі 2%, однак фактично витрачено з власних надходжень 1597 крб. Ліміт каси, встановлений банком, становить 200 крб. Потрібно перевірити стан касової дисципліни на даному підприємстві і зробити висновки.

Таблиця 5.5

Стан грошових коштів підприємства Прихід Сума,

крб. Витрата Сума,

крб.

1. Залишок каси на нача 1. Видано на зарплату 6620

ло місяця 540

2. Надходження виручки і 2. На соціальні виплати 77

інші надходження 36 035

3. Надходження з РКЦ 6 620 3. На закупівлю сельхоз

продукції 440

4. Здано в РКЦ 32 100 4. На

витрати на відрядження 600

5. Видано підприємством 8 217 5. На господарські витрати

480

6. Залишок каси на кінець

місяця 2 878

Задача 2. На початок операційного дня залишок готівки в касі банку становив 28 млн крб. Від підприємств і підприємців, що обслуговуються банком протягом операційного дня, поступило 148 млн крб. готівки. У цей же день банк видав 120 млн крб. готівки. Ліміт залишку каси даного банку 40 млн крб. Розрахувати залишок каси на кінець операційного дня і визначити, які заходи зробить банк.

Задача 3. Вирішіть задачу, аналогічну задачі 1 в розділі типових задач, самостійно на базі розрахунків з практики вашого банку. Рішення про структуру каналу: Зараз ми з вами зупинимося на деяких проблемах, що встають перед:  Рішення про структуру каналу: Зараз ми з вами зупинимося на деяких проблемах, що встають перед виробниками при прийнятті рішень про структуру каналу. При формуванні каналу розподілу доводиться постійно пов'язувати бажане з доступним. Фірма- новак звичайно буває
Рішення про рекламне звертання: Визначивши задачі реклами і рекламний бюджет, керівництво повинне:  Рішення про рекламне звертання: Визначивши задачі реклами і рекламний бюджет, керівництво повинно розробити загальний творчий підхід до реклами, її творчу стратегію. У процесі її створення можна виділити три етапи: формування ідеї звертання, оцінка і вибір варіантів
Рішення відносно упаковки товару: Багато які товари, що пропонуються на ринку, повинні бути обов'язково:  Рішення відносно упаковки товару: Багато які товари, що пропонуються на ринку, повинні бути обов'язково упаковані. Упаковка може грати неістотну роль (наприклад, для недорогих скобяних виробів), а може придбавати і дуже велике значення (наприклад, для косметики). Деякі зразки
Рішення закритої транспортної задачі: Умови задачі і її вихід нір опорне рішення будемо записувати в:  Рішення закритої транспортної задачі: Умови задачі і її вихід нір опорне рішення будемо записувати в розподільну таблицю. Клітки, в яких вмістимо вантажі, називаються зайнятими. нм відповідають базйснис ік-рементае опорного рішення. Інші клітки незайняті, або пусті, ним
Рішення про встановлення факту: У російському цивільному процесі в порядку особливого виробництва:  Рішення про встановлення факту: У російському цивільному процесі в порядку особливого виробництва розглядаються справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення (ст. 264 ГПК РФ). Згідно з даним процесуальним порядком суд встановлює факти, від яких залежить
РІШЕННЯ ПРО ЦІЛЬОВИЙ РИНОК.: Подібно роздрібним торговцям, оптовикам необхідно визначити свій:  РІШЕННЯ ПРО ЦІЛЬОВИЙ РИНОК.: Подібно роздрібним торговцям, оптовикам необхідно визначити свій цільовий ринок, а не намагатися обслужити відразу всіх. Оптовик може вибрати цільову групу клієнтів по ознаках їх розмірів (наприклад, тільки великі роздрібні торговці), їх вигляду
РІШЕННЯ ПРО ТОВАРНИЙ АСОРТИМЕНТ І КОМПЛЕКС ПОСЛУГ:, Товарний асортимент роздрібного торговця повинен відповідати:  РІШЕННЯ ПРО ТОВАРНИЙ АСОРТИМЕНТ І КОМПЛЕКС ПОСЛУГ:, Товарний асортимент роздрібного торговця повинен відповідати купівельним очікуванням цільового ринку. Між іншим, саме? товарний асортимент стає ключовим чинником в конкурентній боротьбі між аналогічними роздрібними