На головну сторінку   Всі книги

Рішення типових задач

Задача 1. Розрахувати величину відсотка страхового фонду по підприємству, якщо сума, затрачена банком без відсотків, комісійних, і т. п. на купівлю дебіторської заборгованості становили 10 тис. крб., а сума, отримана банком постачальника по закінченні дії факторингового договору дорівнювала 8 тис.

крб.

Рішення. Використовуємо формулу (7.13):

Pr = (S3 - Sk)[/ S3] - 100 = [(10 - 8): 10] х 100 = 20%.

Задача 2. При наданні коштів по факторингу банк встановив ставку за кредит 18% річних. Обумовлений середній термін оборотності коштів в розрахунках з покупцем - 14 днів. При простроченні передбачена сума пені від покупця 0,04%. Потрібно визначити загальний дохід по факторинговій операції, якщо документ продавця вміщений в картотеку покупця в зв'язку із затримкою в оплаті на десять днів.

Рішення. Плата за ці операції складе:

18 х 14: 360 = 0,7 = 70%. Це означає, що до суми куплених (проданих) платіжних вимог додається 70%. За оплату продавцю документів на суму 1000 крб. чинник отримає від нього:

0,7 х 1 000 000: 100 = 7000 крб.

У разі затримки в оплаті на 10 днів пеня перераховується чиннику в сумі:

(0,04 х 10 х 1 000 000): 100 = 4000 крб.

Загальний дохід по факторинговій операції складе:

7000 + 4000 = 11 000 крб.

Задача 3. Банк зробив з підприємством факторингову операцію: сума, витрачена на купівлю дебіторської заборгованості, 550 тис. крб.; ставка за наданий кредит 60%; середній термін оборотності коштів в розрахунках з покупцем 18 днів; невчасність оплати коштів покупцем шість днів. Передбачено, що вся сума пені (0,03%) є доходом чинника. Сума, отримана банком постачальника по закінченні дії факторингового договору, рівна 440 тис. крб. Потрібно визначити страховий відсоток і дохід по факторинговій операції.

Рішення. Розрахувати страховий відсоток можна скориставшись формулою (7.3):

(550 - 444)/550 х 100 = 20%

Оскільки ставка за кредит рівна 60% річних, а середній термін оборотності коштів в розрахунках з покупцем становить 18 днів, то плата за ці операції становитиме 3% до суми куплених (проданих) платіжних документів 60 х 18: 360. За оплату продавцю документів на суму 550 тис. крб. чинник отримує від нього:

(3 х 550): 100 = 16 500 крб.

У разі затримки в оплаті на шість днів (пеня від покупця 0,03%) чиннику перераховується сума:

(0,03 х 6 х 550 000)/100 = 990 крб.

Загальний дохід по факторинговій операції складе:

16 500 + 990 = 17 490 крб. РІШЕННЯ ТРЕНУВАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ: Рішення завдання 1 Величина вантажообігу на дільниці визначається по:  РІШЕННЯ ТРЕНУВАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ: Рішення завдання 1 Величина вантажообігу на дільниці визначається по формулеmQt = ^nlglLl] = 100 - 3 - 20 + 200 - 2,5 - 12 +100 - 0,8 -18 = 13 440 кг - м.i =1Решение завдання 2 «Вузьким місцем» є друга операція. Часова продуктивність всієї
Рішення про структуру каналу: Зараз ми з вами зупинимося на деяких проблемах, що встають перед:  Рішення про структуру каналу: Зараз ми з вами зупинимося на деяких проблемах, що встають перед виробниками при прийнятті рішень про структуру каналу. При формуванні каналу розподілу доводиться постійно пов'язувати бажане з доступним. Фірма- новак звичайно буває
Рішення про розробку бюджету: Визначивши задачі своєї реклами, фірма може приступати до розробки:  Рішення про розробку бюджету: Визначивши задачі своєї реклами, фірма може приступати до розробки рекламного бюджету на кожний окремий товар. Роль реклами складається в піднятті попиту на нього. І фірма хоче витратити саме стільки грошей, скільки абсолютно необхідно для
1.1. Рішення в організаціях: Рішення у вузькому значенні слова - це вибір альтернативи визначеного:  1.1. Рішення в організаціях: Рішення у вузькому значенні слова - це вибір альтернативи певного варіанту дій для досягнення мети. Рішення в широкому значенні слова включають створення представлення задачі, формулювання альтернатив, їх оцінку, вибір і реалізацію вибраної
Рішення з питання про прийнятність: Якщо у суду немає додаткових питань до заявника або:  Рішення з питання про прийнятність: Якщо у суду немає додаткових питань до заявника або Уряду, то в середньому через рік після представлення меморандумів заявник може отримати рішення з питання прийнятності. Рішення виноситься на одній з офіційних мов Поради Європи,
РІШЕННЯ ПРО ЦІНИ.: Ціни, що запитуються роздрібними торговцями, - це ключовий чинник:  РІШЕННЯ ПРО ЦІНИ.: Ціни, що запитуються роздрібними торговцями, - це ключовий чинник конкуренції і одночасно відображення якості товарів, що пропонуються. Здатність роздрібного торговця здійснювати ретельно продумані закупівлі - найважливіша складова його успішної
РІШЕННЯ ПРО ТОВАРНИЙ АСОРТИМЕНТ І КОМПЛЕКСІВ ПОСЛУГ.:  РІШЕННЯ ПРО ТОВАРНИЙ АСОРТИМЕНТ І КОМПЛЕКСІВ ПОСЛУГ.: Роздрібним торговцям має бути ухвалити рішення про три основні «товарні» змінні: товарному асортименті, комплексі послуг і атмосфері магазина. Товарний асортимент роздрібного торговця повинен відповідати купівельним очікуванням цільового ринку. Між