На головну сторінку   Всі книги

Рішення типових задач

Задача 1. 27 січня 2005 р. банком був виданий рублевий вексель номіналом 1 млн крб. терміном на 36 днів. Термін платежу встановлений «по пред'явленні, але не раніше 3 березня 2005 р.».

Потрібно визначити суму доходу клієнта по цьому векселю виходячи з процентної ставки 0,1% річних.

Рішення. Нарахування відсотків буде здійснюватися таким чином.

За період з 28 січня 2005 р. по дату оплати в межах терміну платежу (дата закінчення терміну платежу доводиться на вихідний день - суботу, тому вона переноситься на перший наступний робочий день - 5 березня 2005 р.) на вексельну суму нараховуються відсотки по ставці 0,1% річних.

Далі використовується формулу

S = [( х (Т- 1) х 0,1%]/(365 х 100),

де Т - кількість календарних днів, починаючи з дати складання векселя, по дату оплати в межах терміну платежу.

З 6 березня 2005 р. відсотки не нараховуються, тоді визначаємо суму доходу по векселю:

Задача 2. 27 січня 2005 р. банком був виданий рублевий вексель номіналом 1 млн крб. по ставці 6% річних терміном на 44 дні. Термін платежу встановлений «по пред'явленні, але не раніше і не пізніше 11 березня 2005 р.». Потрібно визначити суму доходу клієнта по цьому векселю виходячи з процентної ставки 6% річних.

Рішення. Нарахування відсотків буде здійснюватися таким чином.

По векселю, виданому клієнту на 44 дні з датою складання 27 січня 2005 р., гранична процентна ставка визначається на термін 44 дні (45 - 1), оскільки термін з дати складання по початкову дату настання терміну платежу рівний 45 дням.

Термін платежу встановлений по пред'явленні, але не раніше 11 березня 2005 р. і не пізніше 13 березня 2005 р. За період з 28 березня 2005 р. по дату оплати в межах терміну платежу на вексельну суму нараховуються відсотки по ставці 6% річних.

Далі використовується формулу

S = [N х (Т - 1) х 6%]/(365 х 100),

де Т - кількість календарних днів, починаючи з дати складання векселя, по день погашення (оплати) векселя включно.

У результаті отримаємо:

[1 000 000 (45 - 1)] х 6% / (365 х 100) = 7232,87 крб.

Задача 3. Грошові кошти в розмірі 180 тис. крб. для придбання дисконтного векселя терміном на 74 дні поступили від клієнта в банк 27 січня 2005 р. Потрібно визначити номінальну суму дисконтного векселя.

Рішення. Гранична процентна ставка встановлена на термін 74 дні (термін з дати, наступної за вдень складання векселя, т. е.

з 28 січня 2005 р., по початкову дату настання терміну платежу, т. е. по 10 квітня 2005 р.). Сума ціни реалізації рівна 6% річних. У результаті номінальна сума дисконтного векселя складе:

N = 180 000 х [1 + (75 - 1)( х 6 / (365 х 100))] = 182 189,59 крб.

Задача 4. Ощадбанк Росії встановив по рублевому внеску до запитання процентну ставку, рівну 0,1% річних. Грошові кошти в розмірі 180 тис. крб. для придбання дисконтного векселя терміном платежу «по пред'явленні, але не раніше» (а саме на п'ять днів) поступили від клієнта в банк 27 січня 2000 р. Потрібно визначити номінальну суму дисконтного векселя.

Рішення. Банк встановив для розрахунку номінала дисконтного рублевого векселя процентну ставку 0% річних. Номінальна сума дисконтного векселя (з нульовим дисконтом) складе:

N = 180 000 х {1 + [5 х 0 / (365 або 366 х 100)]} = 180 000 крб.

Задача 5. 14 серпня 2005 р. був реалізовував ощадний сертифікат на суму 10 тис. крб. і кількістю днів нарахування відсотків 364 (до 14 серпня 2006 р.). Процентна ставка по сертифікату була встановлена з розрахунку 6,75% річних. Потрібно визначити загальну суму доходу по сертифікату.

Рішення

Сума відсотків за 2005 р.:

10 000 х 6,75% х 139 (кількість днів з 15 серпня 2000 по 31 грудня 2005 р. включительно)/365 х 100 = 257,06 крб.

Сума відсотків за 2006 р.:

10 000 х 6,75% х 225 (кількість днів з 1 січня 2006 по 13 серпня 2006 р. включительно)/365 х 100 = 416,09 крб.

Загальна сума відсотків по сертифікату складає:

п. 1 + п. 2 = 257,06 + 416,09 = 673,15 крб.

Задачі для самостійного рішення

Задача 1. 4 квітня 2005 р. був реалізовував ощадний сертифікат на суму 10 тис. крб. і кількістю днів нарахування відсотків 180 (до 1 жовтня 2006 р.). Процентна ставка по сертифікату була встановлена з розрахунку 6,75% річних. Потрібно визначити загальну суму доходу по сертифікату.

Задача 2. 1 грудня 2006 р. клієнт придбав ощадний сертифікат номіналом 50 000 крб. на термін 729 днів під 10,25% річних. Потрібно визначити дохід по ощадному сертифікату. Рішення третейських судів. Спростування рішень. Виконання.:  Рішення третейських судів. Спростування рішень. Виконання.: Федеральний закон від 24 липня 2002 р. N 102ФЗ "Про третейські суди в Російській Федерації" Стаття 31. Обов'язковість рішення третейського суду Сторони, що уклали третейську угоду, приймають на себе обов'язок добровільно виконувати
РІШЕННЯ ТРЕНУВАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ: Рішення завдання 1 Розрахуємо такт потокової лінії по (3.1)r = 2 (0-:  РІШЕННЯ ТРЕНУВАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ: Рішення завдання 1 Розрахуємо такт потокової лінії по (3.1)r = 2 (480- 30) / 500 = 1,8 мін/ед. Визначимо число робітників на операціях по (3.2):c1 = 3,6 / 1,8 = 2; c2 = 5,4 / 1,8 = 3; c3 = 1,8 / 1,8 = 1; c4 = 5,4 / 1,8 = 3; c5 = 3,6 / 1,8 = 2. Довжину
Рішення по структурі капіталу міжнародних корпорацій приймається з:  Рішення по структурі капіталу міжнародних корпорацій приймається з учетом:: - обмінно-курсового ризику - ризику експропріації - стандартів економік країн розміщення дочірніх фірм - вимоги урядів приймаючої країни - доступність пільгового фінансування в країні розміщення Відношення боргу до ринкової вартості
Рішення про розробку бюджету: Визначивши задачі своєї реклами, фірма може приступати до розробки:  Рішення про розробку бюджету: Визначивши задачі своєї реклами, фірма може приступати до розробки рекламного бюджету на кожний окремий товар. Роль реклами складається в піднятті попиту на нього. І фірма хоче витратити саме стільки грошей, скільки абсолютно необхідно для
Рішення Конституційного Суду РФ як джерело банківського права:  Рішення Конституційного Суду РФ як джерело банківського права: Конституційний Суд РФ займається тлумаченням Конституції Росії - уясняти і роз'яснює значення норм, що інтерпретуються. Результатом такого тлумачення є правова позиція КС РФ, яка має письмову форму; володіє нормативним значенням;
Рішення про встановлення факту: У російському цивільному процесі в порядку особливого виробництва:  Рішення про встановлення факту: У російському цивільному процесі в порядку особливого виробництва розглядаються справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення (ст. 264 ГПК РФ). Згідно з даним процесуальним порядком суд встановлює факти, від яких залежить
РІШЕННЯ ПРО ЦІЛЬОВИЙ РИНОК.: Саме важливе рішення, яке має бути прийняти роздрібному торговцю,:  РІШЕННЯ ПРО ЦІЛЬОВИЙ РИНОК.: Саме важливе рішення, яке має бути прийняти роздрібному торговцю, - це вибір цільового ринку. Не вибравши цільового ринку і не склавши його профілю, неможливо приймати послідовні, согласующиеся між собою рішення відносно товарного