На головну сторінку   Всі книги

Рішення типових задач

Задача 1. Статистика спостережень по страхових подіях велася протягом п'яти років. За цей термін страхова компанія уклала договори на страхову суму, рівну 800 млн крб. За цей термін сталося 100 страхових подій.

Страхове відшкодування таке: 20 подій - по 60 тис. крб.; 50 подій - по 80 тис. крб.; 30 подій - по 40 тис. крб. Рентабельність страхової компанії прийнята на рівні 30%.

Потрібно визначити величину доходу, нетто-ставку страхового тарифу, навантаження до нетто-ставки страхового тарифу, ставку страхового тарифу, суму страхових внесків.

Рішення

Визначаємо сума страхових відшкодувань за п'ять років:

СВ = 20 60 + 50 80 +30 40 = 6 400 тис. крб.

Визначаємо величину доходу:

Д - СВ - - 6400 - 20 - 1920 тис. крб.

100 100

Визначаємо нетто-ставку страхового тарифу:

Тн - І^ ¦ 100 - 6400 ¦ 100 - 0,

н е З 800 000

Визначаємо навантаження до нетто-ставки страхового тарифу:

Д 1920

АТН - ¦ 100 ^ ¦ 100 - 0,24%

н е З 800 000

Визначаємо ставку страхового тарифу:

Тс - Тн + АТН - 0,80 + 0,24 - 1,04%

Визначаємо суму страхових премій (внесків):

Т 1 04

СП - ¦ЄС - 2-М- ¦ 800 000 - 8320 тис. крб.

100 ^ 100

або

СП = СВ + Д = 6400 + 1920 = 8320 тис. крб.

Задача 2. Купована ціна потриманого автомобіля 150 тис. крб. Автомобіль застрахований на суму 120 тис. крб. терміном на один рік. За пошкодження автомобіля в ДТП страхова компанія встановила ставку страхового тарифу 5% страхової суми. У договорі присутні пункти по франшизі. Франшиза безумовна і становить 10% величини збитку. Відповідно до наявності франшизи в договорі передбачається знижка від страхового тарифу в розмірі 8%. Автомобіль з місця аварії був доставлений на СТО, при цьому витрати власника автомобіля при транспортуванні становили 2 тис. крб. Вартість матеріалів по ремонту автомобіля рівна 20 тис. крб. Оплата ремонтних робіт 15 тис. крб.

Вартість пошкодженого двигуна, належного заміні, становить 40 тис. крб. Під час ремонту на автомобіль був поставлений більш могутній двигун вартістю 50 тис. крб. У договорі страхування пункт про додаткові витрати відсутній.

Потрібно визначити: фактичну величину збитку, величину страхової премії, розмір страхового відшкодування.

Рішення

Визначаємо фактичну величину збитку:

У = 2 + (25 + 15 + 40) = 77 тис. крб.

ZG 120

- - 77 61,6 тис. крб.

Визначаємо потенційну суму страхового відшкодування по методу пропорційної відповідальності:

Визначаємо суму франшизи:

З ФР 10

ФР - У - Дз^?- - 77 -NL- 7,7 тис. крб.

100 100

Визначаємо фактичну суму страхового відшкодування з урахуванням франшизи:

СВср = СВП - ФР = 61,6 - 7,7 = 53,9 тис. крб.

Визначаємо величину страхової премії

СП - - - (1 _ 0,08) - у З - - - (1 - 0,08) - 120 - 5,52 тис. крб.

100 100

Задача 3. Ринкова вартість автомобіля 200 тис. крб. Він застрахований на суму 180 тис. крб. терміном на один рік. Ставка страхового тарифу 4% страхової суми. За договором передбачені умови франшизи в розмірі 8% страхової суми. Знижка до страхового тарифу внаслідок застосування франшизи рівна 5%. У результаті ДТП сумарні витрати на ремонт склали:

варіант 1 - 12 тис. крб.;

варіант 2 - 20 тис. крб.

Витрати по нанесенню антикорозійного покриття рівні 2 тис. крб. У договорі передбачені додаткові витрати.

Потрібно визначити окремо по кожному варіанту: суму збитку, суму страхових відшкодувань, суму страхової премії.

Рішення

Визначаємо суму збитку:

по варіанту 1 У = 12 + 2 = 14 тис. крб.

по варіанту 2 У = 20 + 2 =22 тис. крб.

Визначаємо суму страхового відшкодування:

по варіанту 1 СВ - 14 - -280 - 12,6 тис. крб.

180

по варіанту 2 СВ - 22 - - 19,8 тис. крб.

Визначаємо суму умовної франшизи:

ФР = 0,08- 180 = 14,4 тис. крб.

Визначаємо суму страхового відшкодування:

по варіанту 1 страхове відшкодування не виплачується, оскільки сума умовної франшизи (14,4 тис. крб.) перевищує суму збитку (14 тис. крб.).

по варіанту 2 страхове відшкодування виплачується повністю (19,8 тис. крб.), оскільки сума збитку (22 тис. крб.) перевищує суми умовної франшизи (14,4 тис. крб.).

Визначаємо суму страхової премії:

СП = 0,04 х (1 - 0,05) х 180 = 6,84 тис. крб.

Задача 4. Ціна автомобіля 190 тис. крб. Він застрахований на суму 160 тис. крб. терміном на один рік. Ставка страхового тарифу становить 6% страхових суми. У договорі присутній пункт по франшизі: вона безумовна і становить 12% величини збитку. Відповідно до наявності франшизи в договорі передбачена знижка до тарифу в розмірі 4%. Автомобіль з місця аварії був доставлений на СТО, при цьому витрати власника становили 1,5 тис. крб. Вартість матеріалів по ремонту автомобіля рівна 14 тис. крб., оплата ремонтних робіт - 4 тис. крб., вартість пошкодженого двигуна, належного заміні, - 30 тис. крб. Під час ремонту на автомобіль був поставлений більш могутній двигун вартістю 40 тис. крб. У договорі страхування пункт про додаткові витрати відсутній.

Потрібно визначити: фактичну величину збитку, величину страхової премії, розмір страхового відшкодування.

Рішення

Визначаємо фактичну величину збитку:

У= 1,5 + (4,0 + 30,0 + 14,0) = 49,5 тис. крб.

Визначаємо страхове відшкодування по методиці пропорційної відповідальності:

СВП - У ¦ - 49,5 ¦ - - 50,34 тис. крб.

п Ц 160

Визначаємо суму франшизи:

З ФР 12

ФР - у + - 49,5 ¦ Ц_ - 5,94 тис. крб.

100 100

Визначаємо суму страхового відшкодування з урахуванням франшизи:

СВф = СВ - Фрбу = 50,34 - 5,94 = 44,4 тис. крб.

Визначаємо величину страхової премії:

СП - (1 - 0,12) ¦ і ¦ 160 - 8,45 тис. крб.

100

Задача 5. Вартість автомобіля 290 тис. крб., він застрахований суму 260 тис. крб. Термін страхування один рік. Ставка 6% страхової суми. За договором передбачена умовна франшиза в розмірі 10% застрахованої суми. Знижка по тарифу внаслідок застосування франшизи 3%. У результаті ДТП сумарні витрати на ремонт становили 2,5 тис. крб. і 12 тис. крб., витрати на встановлення антикора - 2 тис. крб. У договорі передбачені додаткові витрати. Потрібно визначити: збиток, величину страхового відшкодування, розмір страхової премії.

Рішення

Визначаємо фактичну величину збитку:

У = 2,5 + 2,0 + 12,0 = 16,5 тис. крб.

Визначаємо страхове відшкодування по методу пропорційної відповідальності:

СВ - 16,5 -260 - 14,8 тис. крб.

290

Визначаємо величину франшизи

ФР= 16,5 - - 1,65 тис. крб.

100

Визначаємо страхове відшкодування.

СВ = 14,80 - 1,65 = 13,15 тис. крб.

Визначаємо величину страхової премії:

СП= 260 - - - (1 - 0,1) - 7,02 тис. крб. Решенше типових задач: Задача 1. У табл. 4.7 приведені дані про зобов'язання:  Решенше типових задач: Задача 1. У табл. 4.7 приведені дані про зобов'язання комерційного банку. Потрібно: розрахувати питому вагу зобов'язань банку і охарактеризувати його структуру; Зобов'язання комерційних банків зробити висновки. Таблиця 4.7 Види зобов'язань
3.2. Рішення і зовнішня середа: У класичних підходах в менеджменті аналіз був орієнтований всередину:  3.2. Рішення і зовнішня середа: У класичних підходах в менеджменті аналіз був орієнтований всередину організації. Його метою ставав пошук «довершеної організації», де успішне функціонування досягається через реалізацію ефективних принципів і відповідні методи
РІШЕННЯ ТРЕНУВАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ: Рішення завдання 1 Розрахуємо сумарну технологічну собівартість:  РІШЕННЯ ТРЕНУВАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ: Рішення завдання 1 Розрахуємо сумарну технологічну собівартість вузлів А, В і З по (5.1)Z = Xn + W= (849 + 106 + 106) 120 + (864 + 108 + 108) 150 + + (896 + 112 + 112) 200 + 19 000 + 22 300 + 25 000 = 579 620 р. Технологічна собівартість
Рішення по структурі капіталу міжнародних корпорацій приймається з:  Рішення по структурі капіталу міжнародних корпорацій приймається з учетом:: - обмінно-курсового ризику - ризику експропріації - стандартів економік країн розміщення дочірніх фірм - вимоги урядів приймаючої країни - доступність пільгового фінансування в країні розміщення Відношення боргу до ринкової вартості
3.2. Рішення про надання водних об'єктів в користування:  3.2. Рішення про надання водних об'єктів в користування: Разом з тим, скорочення адміністративного регулювання зовсім не повинне ламати всі без виключення дозвільні механізми водокористування. Треба визнати, що адміністративний акт про надання водного об'єкта в користування є широко
з1.2 Рішення задач лінійного програмування графічним методом.:  з1.2 Рішення задач лінійного програмування графічним методом.: Геометричним методом може бути вирішена задача в стандартній формі з двома змінними. До такої форми може бути зведена і канонічна задача, коли n-m=2, де n - число змінних, а m - число рівнянь. Лінійна функція є прямою. Нехай
РІШЕННЯ ПРО ЦІНИ.: Ціни, що запитуються роздрібними торговцями, - ключовий чинник:  РІШЕННЯ ПРО ЦІНИ.: Ціни, що запитуються роздрібними торговцями, - ключовий чинник конкуренції і одночасно відображення якості товарів, що пропонуються. Здатність роздрібного торговця здійснювати ретельно продумані закупівлі - найважливіша складова його успішної