Головна   Всі книги

РІШЕННЯ ТРЕНУВАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

Рішення завдання 1 Розрахуємо такт потокової лінії по (3.1)

r = 2 (480- 30) / 500 = 1,8 мін/ед.

Визначимо число робітників на операціях по (3.2):

c1 = 3,6 / 1,8 = 2; c2 = 5,4 / 1,8 = 3; c3 = 1,8 / 1,8 = 1; c4 = 5,4 / 1,8 = 3; c5 = 3,6 / 1,8 = 2.

Довжину робочої зони операції розрахуємо по (3.5):

L1 = 1,5 - 2 = 3 м; L2 = 1,5 - 3 = 4,5 м; L3 = 1,5 - 1 = 1,5 м;

L4 = 1,5 - 3 = 4,5 м; L5 = 1,5 - 2 = 3 м.

На четвертій операції визначимо довжину резервної зони.

Для цього знаходимо швидкість конвейєра по (3.4): v = 1,5 / 1,8 = 0,83 м/міна. Попередня довжина резервної зони

4ез = V (w - t4) = 0,83 (7,4 - 5,4) = 1,66 м.

Довжина резервної зони повинна бути або рівна кроку конвейєра, або кратна йому. Приймаємо Lрез = 2 - 1,5 = 3 м > L = 1,66 м. Отже загальна довжина робочого конвейєра

Добщ = 3 + 4,5 + 1,5 + (4,5 + 3) + 3 = 19,5 м.

Рішення завдання 2 По формулі (3.7) розраховуємо зміну величини міжопераційного оборотного задела для Т = 240 (1 - 0,43 - - 0,3) = 240 - 0,27 = 64,8 мін: AZ = 64,8 - 1 / 11,7 - 64,8 - 0 / 3,9 = 6 ед.; для

Т = 240 - 0,43 = 103,2 мін: AZ = 103,2 - 1 / 11,7 - 103,2 - 1 / 3,9 = -18 ед.; для Т = 240 - 0,3 = 72 мін: AZ = 72 - 2 / 11,7 - 72 - 0 / 3,9 = 12 ед. Далі визначуваний величину бракуючого задела на момент запуску лінії: 6 - 18 = -12 ед. Очевидно, що якщо в початковий момент часу між операціями буде бути задел в кількості 12 ед., то в кінці періоду комплектування задела величина задела буде точно такою ж: 12 + 6 - 18 + 12 = 12 ед. Епюра міжопераційного оборотного задела показана на мал. 3.10.

t1 = 11,7 R = 240 1,0 0,3 12 18 12

0

- - ПЧ t2 = 3,9 0,43 Рис. 3.10 Епюра міжопераційного оборотного задела

Рішення завдання 3 Очевидне, що період розподільного конвейєра буде рівний 12, оскільки 12 - це найменше число, яке без залишку ділиться на один, три і чотири. Закріплення разметочних знаків періоду конвейєра за робочими місцями показане в таблиці.

Закріплення разметочних знаків періоду конвейєра за робочими місцями Номер робітника на ПЛ Номера періоду 1.1 1 - 12 2.1 1, 4, 7, 10 2.2 2, 5, 8, 11 2.3 3, 6, 9, 12 3.1 1, 5, 9 3.2 2, 6, 10 3.3 3, 7, 11 3.4 4, 8, 12. .. Ресурсні (витратні) характеристики.: По закінченні замовлення з е З виділимо бухгалтерські проводки,:  Ресурсні (витратні) характеристики.: По закінченні замовлення з е З виділимо бухгалтерські проводки, що визначають всі матеріальні (ресурсні) надходження і відповідно витрати на це замовлення. Сума всіх надходжень визначає матеріальні витрати на виконання замовлення за минулий
Ресурсний-індексний метод: - це поєднання ресурсного методу з системою індексів на ресурси,:  Ресурсний-індексний метод: - це поєднання ресурсного методу з системою індексів на ресурси, що використовуються в будівництві. Індекси вартості (цін, витрат) - відносні показники, визначувані співвідношенням поточних (прогнозних) вартісних показників і базових вартісних
Реструктуризація військово-промислового комплексу в промислово:  Реструктуризація військово-промислового комплексу в промислово розвинених країнах: Сфера військового виробництва взаємопов'язана з политико-економічною діяльністю будь-якої країни. Процеси, що протікають в останні 10-15 років у ведучих країнах, що становлять два що протистоять в період 1945-1990 рр. блоку, добре відображають це.
з 1. Реструктуризація як основа стабільної діяльності промислових:  з 1. Реструктуризація як основа стабільної діяльності промислових підприємств: Як і вся російська промисловість, підприємства оборонного комплексу продовжують знаходитися в найскладніших економічних умовах. Причиною цього є не стільки трудності переходу до ринку як такі, скільки неефективність економічної
7.1. Реструктуризація дебіторської заборгованості: Коли говорять про реструктуризацію заборгованості, то в більшості:  7.1. Реструктуризація дебіторської заборгованості: Коли говорять про реструктуризацію заборгованості, то в більшості випадків є у вигляду ряд заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості. У основному це пов'язано з можливістю підприємства зайняти активну позицію за рішенням даних питань, в
Реставрація: (ревальвація) - відновлення колишнього золотого змісту грошовою:  Реставрація: (ревальвація) - відновлення колишнього золотого змісту грошової одиниці. Після Другої світової війни вона проводилася шляхом підвищення офіційного валютного курсу до долара.
Вирішити, чи є ціна мистецтвом або наукою.: Більшість учасників ринку повідомить Вам, що оцінка є, і:  Вирішити, чи є ціна мистецтвом або наукою.: Більшість учасників ринку повідомить Вам, що оцінка є, і мистецтвом і наукою. У той час як багато учасників ринку використовують статистичні моделі і комп'ютерне моделювання, щоб допомогти регулювати ціни, часто заключна ціна