На головну сторінку   Всі книги

Резервна політика

(політика мінімальних резервів) - зміна центральним банком норми обов'язкового резервування для комерційних банків з метою грошово-кредитного регулювання. 6. Результати інтелектуальної діяльності.: До результатів інтелектуальної діяльності цивільне:  6. Результати інтелектуальної діяльності.: До результатів інтелектуальної діяльності цивільне законодавство відносить твори науки, літератури або мистецтва, винаходу, промислові зразки і корисні моделі, програми для ЕОМ і інші продукти творчої діяльності*(187).
2.1. результати діяльності банку: ТОВ «Хоум Кредит енд Фінанс Банк» в 2012 році продовжив успішно:  2.1. результати діяльності банку: ТОВ «Хоум Кредит енд Фінанс Банк» в 2012 році продовжив успішно реалізовувати стратегії розвитку універсального роздрібного банку, розширюючи свою присутність і збільшуючи ринкову частку. Пропонуючи послуги в майже 6000 банківських офісах різного
Результати: У цій вкладці у вигляді таблиці представлені результати тестування.:  Результати: У цій вкладці у вигляді таблиці представлені результати тестування. Тут можна знайти інформацію об всіх проведених в процесі тестування торгових операціях: - Номер - порядковий номер торгової операції; - Час - час здійснення операції; - Тип -
Результативність по фінансовій звітності: Бухгалтерський баланс. Аналіз балансу. Основні фінансові:  Результативність по фінансовій звітності: Бухгалтерський баланс. Аналіз балансу. Основні фінансові коефіцієнти Майновий комплекс з точки зору бухгалтерського балансу включає активи, сформовані за рахунок зобов'язань і власного капіталу. Враховуючи, що бізнес може перебувати з
Резерви поліпшення використання основних виробничих фондів і:  Резерви поліпшення використання основних виробничих фондів і показників фондоотдачи: Комплексний аналіз ефективності використання основного каптала закінчується оцінкою ефективного і раціонального використання основних виробничих фондів і розрахунком резервів збільшення випуску продукції і фондоотдачи. До показників,
Резерви комерційного банку: Резерви комерційного банку діляться на дві категорії: первинні:  Резерви комерційного банку: Резерви комерційного банку діляться на дві категорії: первинні резерви; повторні резерви. До первинних резервів відносяться високоліквідні активи в формі готівки: касова і резервна готівка, кошти на кореспондентських рахунках і резерви на
Резервний капита: (або резервний фонд) призначений для покриття збитків і втрат,:  Резервний капита: (або резервний фонд) призначений для покриття збитків і втрат, виникаючих внаслідок діяльності банку: резерв на випадок непередбачених обставин; резерв на виплату дивідендів; резерв на покриття втрат від непогашених позик або лізингових