На головну сторінку   Всі книги

33. Система банківського кредитування

Система банківського кредитування

- IL

Сукупність елементів, що визначають організацію едитного процесу і його регулювання відповідно до

принципів кредитування

Л

I

I

1

I

Забезпеченість

Діфференцированность

Терміновість! ¦Поворотність¦ Платность

Договірна основа Комерційний розрахунок 1 1 Подготові тельний Оформлення кредитної документації Використання кредиту

можностей у банку і позичальника виконувати свої зобов'язання

Планування взаємовідносин сторін кредитної операції

Дотримання принципів кредитова- ния

Переговори про кредит

Розгляд конкретного проекту

Прийняття рішення про кредитування

Дотримання вимог до базових елементів кредитування

Збіг інтересів обох сторін кредитної операції

Наявність віз

Можливість реалізації застави і наявність гарантій

Забезпечення комерційних інтересів банку

I

1

Кредитор Позичальник [спечение кредиту

Інституційна структура і і і 1

Центральний банк Комерційні банки небанківські кредитно- фінансові установи і

Союзи і асоціації банків 34. Методи кредитування і форми позикових рахунків

Методи кредитова- в^кУпность прийомів, за допомогою яких банки

- псУЩествляют видачу і погашення кредитів

I

1

I

По обороту,

По мірі виникнення потреби в кредиті

Платіжний характер

ПО ЗАЛИШКУ

Під залишок ТМЦ, в порядку компенсації вже зроблений

них витрат

^

3ZE

Компенсаційний характер

Оборотно-сальдовий Поєднання перших двох методів

Кредитування переважно державних підприємств

1

Кредитна лінія

Питання про надання кредиту вирішується в індивідуальному порядку кожний раз

Кредитування нових комерційних структур (на базі зарубіжного досвіду)

що НЕВОЗОБНО-Рамкова

Відновляється (револьверна)

Рахунок, на якому відбивається борг клієнта банку по ченним кредитах, видача і погашення позик

Форми позик.

рахунків

_=LJI

1

I

Оборотно-платіжні

Оборотно-сальдові Сальдово-компенсаційні

При інтенсивному платіжному обороті, безперервному постачанні ТМЦ і витратах.

Менш гнучкий, більше технічного оформлення, більш чітке цільове призначення кредиту

1

КОНТОКОРЕНТ-Загальна

конструкція позикового

Єдиний позиково-розрахунковий рахунок; для першокласних клієнтів ДЕБЕТ Кредит Видача кредиту Погашення кредиту Сальдо (заборгованість по кредиту)

35. Кредитна документація, процедури видачі і погашення кредиту.

.. 41. Система державних органів в Російській Федерації.:  41. Система державних органів в Російській Федерації.: Орган держави - це юридично оформлена, організаційно і по-господарському відособлена частина державного механізму, що складається з державних службовців, наділена державно-владними повноваженнями і необхідними матеріальними
1. Система державних експертних установ Російської Федерації.:  1. Система державних експертних установ Російської Федерації.: Кримінально-процесуальне законодавство Російської Федерації допускає виробництво судових експертиз, як співробітниками експертних установ, так і іншими особами, що володіють спеціальними знаннями. Однак основна маса судових експертиз
Система «Галактика»: «Галактика» спочатку проектувалася як інтегрована:  Система «Галактика»: «Галактика» спочатку проектувалася як інтегрована управлінська система, підтримуюча автоматизацію задач планування фінансової і господарської діяльності, обліку і контролю результатів виконання планів, аналізу підсумків
4.1. Система формування економічних показників як база:  4.1. Система формування економічних показників як база комплексного планування і аналізу: Першим етапом процесу оцінки, планування і управління діяльністю підприємства є вибір і подальше формування системи економічних показників, що використовуються. При цьому вибір показників обумовлюється тими задачами, які повинні
СИСТЕМА ФІНАНСІВ І СФЕРИ ЇЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ, ФІНАНСОВА СИСТЕМА, ЇЇ:  СИСТЕМА ФІНАНСІВ І СФЕРИ ЇЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ, ФІНАНСОВА СИСТЕМА, ЇЇ ЛАНКИ: Форми організації фінансів і зовнішній вияв фінансових відносин при своїй загальній принциповій єдності розрізнюються. Виходячи з поняття фінансів як системи економічних грошових відносин розрізнюють поняття: система фінансів і фінансова
Система Евростіль: У залежності від конкретної країни система Евростіль може перебувати:  Система Евростіль: У залежності від конкретної країни система Евростіль може складатися з шістнадцяти різних стилів життя, отриманих внаслідок дослідження серій многовариантних аналізів, зокрема, кластерного, факторного і інших аналізів. На мал. 2
Система грошово-кредитного регулювання і її елементи:  Система грошово-кредитного регулювання і її елементи: Грошово-кредитне регулювання це сукупність заходів, що проводяться центральним банком, направлених на зміну параметрів грошової маси, для досягнення цілей, поставлених перед грошово-кредитною політикою, при цьому передбачається