Головна   Всі книги

Зміст

Розділ 1. Роль фінансового менеджменту в системі

управління бізнесом 7

Мета і задачі фінансового менеджменту 8

Бізнес як керована фінансова система 8

Три сфери прийняття управлінських

рішень 8

Взаємозв'язку між управлінськими

рішеннями 9

Розділ 2.

Основи і структура фінансового менеджменту 11

Суть і зміст фінансового

менеджменту 11

Інформаційні джерела фінансового менеджменту 17

Джерела фінансування 20

Структура і вартість капіталу 21

Дивідендна політика підприємства 25

Ціноутворення і його місце в фінансовому управлінні підприємством 27

Управління поточними активами 33

Розділ 3. Операційна діяльність підприємства 43

Суть і цілі операційної діяльності 43

Розподіл витрат і валова маржа 44

Леверідж і його роль в фінансовому

менеджменті 48

Аналіз беззбитковості 51

Поріг рентабельності, запас фінансової

міцності 53

Управління асортиментом продукції 55

Бюджет підприємства 57

Розділ 4. Аналіз фінансового становища підприємства 61

Мети і методи аналізу 61

Аналіз фінансової звітності підприємства 63

Вартість підприємства 69

Розділ 5. Інвестиції і їх оцінка 71

Інвестування капіталу і його види 71

Прийняття довгострокових рішень 72

Вартість грошей у часі 73

Інвестиційний аналіз 77

Виведення 82

83

Розділ 6. Українська Консалтінговая Мережа 87

е т ь

Список використаної літератури 91 Зміст: Введення 3 Розділ I. ДЕНЬГИ 7 Розділ 1.:  Зміст: Введення 3 Розділ I. ДЕНЬГИ 7 Розділ 1. Гроші, грошовий обіг, грошова маса 8 Поняття і структура грошового обороту. Закон грошового обороту 8 Показники грошового обороту 13
ЗМІСТ: Передмова 5 МІКРОЕКОНОМІКА Тема 1 ПРЕДМЕТ ЕКОНОМ:  ЗМІСТ: Передмова 5 МІКРОЕКОНОМІКА Тема 1 ПРЕДМЕТ ЕКОНОМ ИЧЕСКОЙ ТЕОРІЇ . 7 Відповіді до теми 1 11 Тема 2. МЕТОД ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ 12 Відповіді до теми 2 15 Тема 3. ОСНОВНІ
Зміст: Передмова Розділ I. Правовоє забезпечення стабільності ринку:  Зміст: Передмова Розділ I. Правовоє забезпечення стабільності ринку банківських послуг: основні поняття і теоретичні основи з 1. Банківське регулювання і ринок банківських послуг: поняття і співвідношення з 2. Поняття і система коштів, що забезпечують
Зміст: Вступ. 4 Розділ 1. Електронні новації в грошовому:  Зміст: Вступ. 4 Розділ 1. Електронні новації в грошовому обігу g Електронний «ликбез» 10 Трохи про історію появи грошей. 17 Пластикові гроші і електронний гаманець 22 Операції,
Зміст: Введення 5 Тема 1. Гроші як економічна:  Зміст: Введення 5 Тема 1. Гроші як економічна категорія 6 Необхідність, походження і суть грошей. Різні теорії грошей. 6 Історичні форми і види грошей. Паперові і кредитні гроші...7 Характеристика
Зміст: Введення 5 Розділ 1. Основні підходи до аналізу попиту на:  Зміст: Введення 5 Розділ 1. Основні підходи до аналізу попиту на гроші 7 з 1. Моделі готівкової оплати (cash-in-advance) 9 з 2. Гроші в функції корисності (money-in-utility) 11 з 3. Гроші як
Содержаніє:: Введення 3 Розділ 1: Теоретичні основи:  Содержаніє:: Введення 3 Розділ 1: Теоретичні основи грошово-кредитної політики 1.1. Поняття, цілі і форми грошово-кредитної політики 5 1.2. Характеристика основних інструментів і методів грошово-кредитного регулювання.