Головна   Всі книги

Зміст:

ВВЕДЕННЯ 8Основная література по курсу "Економічна теорія" 8

ПРОГРАМА КУРСУ "ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ" 9Тема1. Введення в економічну теорію. 9

Додаткова література 9

Тема 2.

Власність і підприємництво. 9

Додаткова література 9

Тема 3. Загальні проблеми економічного розвитку. 10

Додаткова література 10

Тема 4. Основи організації ринкового господарства. 10

Додаткова література 11

Тема 5. Механізм ринкової системи. 11

Додаткова література 11

Тема 6. Приватний сектор в економіці. 11

Додаткова література 12

Тема 7. Роль держави в сучасній економіці. 12

Додаткова література 12

Тема 8. Національна економіка: результати і вимірювання. 13

Додаткова література 13

Тема 9. Макроекономічна рівновага і його забезпечення. 13

Додаткова література 14

Тема 10. Економічне зростання і циклічні коливання. 14

Додаткова література 14

Тема 11. Особливості економічної політики держави 15

Додаткова література 15

Тема 12. Теоретичні основи 15

регіональної економіки. 15

Додаткова література 16

Тема 13. Світова економіка і світова торгівля. 16

Додаткова література 16

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ПО КУРСУ "ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ" 18КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ 21Тема 1. Введення в економічну теорію. 21

1.1. Еволюція економічної думки 21

1.2. Предмет економічної теорії і її функції 23

1.3. Основні методи і принципи економічного аналізу 25

Тренувальні завдання до теми 1 31

Тема 2. Власність і підприємництво. 33

2.1. Розвиток наукових уявлень про власність 33

2.2. Типи, форми і види власності. 38

2. 3. Суть і форми підприємництва 41

Тренувальні завдання до теми 2 48

Тест до теми 2 49

Тема 3. Загальні проблеми економічного розвитку. 50

3.1. Об'єктивні умови і протиріччя економічного розвитку 50

3.2. Ключові питання економіки 53

3.3. Економічні системи 55

Тренувальні завдання до теми 3 60

Тест до теми 3. 61

Тема 4. Основи організації ринкового господарства 62

4.1. Суть і основні риси ринкового господарства 62

4.2. Причини виникнення і умови розвитку ринку 65

4.3. Структура і інфраструктура ринку. 68

Тренувальні завдання до теми 4 72

Тест до теми 4. 73

Тема 5. Механізм ринкової системи. 74

5.1. Основи теорії попиту і пропозиції 74

5.2. Поняття еластичності і її види 77

5.3. Місце і роль конкуренції в ринковій системі. 80

Тренувальні завдання до теми 5 86

Тест до теми 5 87

Тема 6.

Приватний сектор в економіці 89

6.1. Загальна характеристика споживчого сектора в економіці 89

6.2. Поведінка споживача в ринковій економіці 92

6.3. Підприємство в ринковій економіці 96

Тренувальні завдання до теми 6 106

Тест до теми 6 107

Тема 7. Роль держави в сучасній економіці 108

7.1. Економічні функції держави 108

7.2. Суть державного регулювання економіки 112

7.3. Держава як господарюючий суб'єкт 113

Тренувальні завдання до теми 7 120

Тест до теми 7 122

Тема 8. Національна економіка: результати і вимірювання 123

8.1. Міра економічного успіху в сучасних суспільствах 123

7.2. Система національних рахунків 125

8.3. Баланс народного господарства 130

Тренувальні завдання до теми 8 133

Тест до теми 8 135

Тема 9. Макроекономічна рівновага і його забезпечення 136

9.1. Проблеми часткової і загальної рівноваги 136

9.2. Моделі макроекономічного розвитку 138

9.3. Сукупний попит і сукупна пропозиція 142

Тренувальні завдання до теми 9 150

Тест до теми 9 151

Тема 10. Економічне зростання і циклічні коливання 152

10.1. Суть і типи економічного зростання 152

10.2. Моделі економічного зростання 154

10.3. Циклічні коливання економічного зростання. Теорії економічних циклів. 156

Тренувальні завдання до теми 10 163

Тест до теми 10 164

Тема 11. Особливості економічної політики держави 165

11.1 Економічна політика: принципи, цілі, інструменти 165

11. 2. Фінансова система і бюджетно-податкова політика. 168

11.3. Кредитногрошовий система і кредитногрошовий політика 174

11.4. Соціальна політика 179

Тренувальні завдання до теми 11 183

Тест до теми 11 185

Тема 12. Теоретичні основи регіональної економіки 186

12.1. Регіональна економіка: суть, цілі і основні підходи аналізу. 186

12.2. Проблеми класифікації регіонів 189

12.3. Основні поняття, цілі і задачі регіональної політики 191

12. 4 Прогнозування регіонального розвитку 195

Тренувальні завдання до теми 12 199

Тест до теми 12 200

Тема 13. Світова економіка і світова торгівля 202

13.1. Світове господарство: його зміст і структура 202

13. 2. Зовнішньоекономічна політика держави 207

13. 3. Міжнародна валютна система і валютний курс. 211

Тренувальні завдання до теми 13 217

Тест до теми 13 219 Зміст: Розділ I. Учебний курс Тема 1. Основні поняття і зміст:  Зміст: Розділ I. Учебний курс Тема 1. Основні поняття і зміст інвестицій 8 Базові поняття категорії інвестиції 8 Найважливіші становлячі елементи фінансового ринку інвестицій 3 Контрольні питання і
Зміст: Введення 4 Розділ 1. Підприємства в рамках економіки:  Зміст: Введення 4 Розділ 1. Підприємства в рамках економіки централізованого планування: місце в ієрархії, цільові установки і мотиви, реакція на зовнішні умови 12 Взаємовідношення держави і підприємств в системі
ЗМІСТ: Передмова 5 МІКРОЕКОНОМІКА Тема 1 ПРЕДМЕТ ЕКОНОМ:  ЗМІСТ: Передмова 5 МІКРОЕКОНОМІКА Тема 1 ПРЕДМЕТ ЕКОНОМ ИЧЕСКОЙ ТЕОРІЇ . 7 Відповіді до теми 1 11 Тема 2. МЕТОД ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ 12 Відповіді до теми 2 15 Тема 3. ОСНОВНІ
Зміст: ЛЕКЦІЯ I. ВВЕДЕНИЕ 1. Предмет банківського права. 2. Відношення банківського:  Зміст: ЛЕКЦІЯ I. ВВЕДЕНИЕ 1. Предмет банківського права. 2. Відношення банківського права до інших дисциплін. 3. Основні моменти історії радянського банківського законодавства. 4. Джерела банківського права. ЛЕКЦІЯ II. ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ В СРСР 1.
ЗМІСТ: Цілі курсу 5 Методичні рекомендації до:  ЗМІСТ: Цілі курсу 5 Методичні рекомендації до курсу 6 Тема 1. Гроші: суть і функції 8 Гроші як особливий товар 8 Функції грошей 9 Кількість грошей, необхідних для звертання
Зміст: Зміст 3 Інструкції до виконання контрольною:  Зміст: Зміст 3 Інструкції до виконання контрольної роботи 4 Контрольні завдання 5 Завдання 1 5 Завдання 2 6 Завдання 3 7 Завдання 4 8 Завдання 5 10
ЗМІСТ: сс. Введення 2 1. СУТЬ:  ЗМІСТ: сс. Введення 2 1. СУТЬ ГРОШЕЙ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ 9 1.1. Економічна категорія «гроші» і грошові носії як елементи платіжної