Головна   Всі книги

19. 4 Вдосконалення ринку цінних паперів в РФ

У цей час ринок цінних паперів РФ є ще досить аморфним. Немає поки чіткого розмежування між первинним і повторним, біржовим ринком. Представлений він в основному фондовими і товарними біржами, які поглинають основний потік приватних цінних паперів.

- Розвиток первинного ринку цінних паперів в структурі всього ринку можливий лише при розвитку наступних умов:

більше за широку і активну приватизацію підприємств, компанії і асоціації;

створенні посередників - інвестиційних банків і брокерських фірм, які могли б здійснювати посередницьку функцію між емітентами і покупцями так, як це прийняте в світовій практиці, зокрема США, Канаді, Англії, Японії;

більш широкої реалізації облігацій компаній і підприємств. На Заході основна частина фінансування (70-95%) ринку цінних паперів здійснюється за рахунок випуску облігацій корпорацій і компаній. Саме первинний ринок там базується на облігаціях, а головним посередником розміщення є інвестиційні банки. Такий ринок в Російській Федерації майже відсутній;

головним інститутом розміщення облігацій на первинному ринку повинні стати інвестиційні банки. Хоч в РФ в 1991 - 1992 рр. і з'явилися інвестиційні банки, але справжньої своєї суті вони не відображають. Характерна риса цих банків - функція довгострокового кредитування, а не посередництво при розміщенні цінних паперів.

У світовій практиці склалося два типи інвестиційних банків: що спеціалізуються на розміщенні цінних паперів (США, Канада, Англія, Японія); що спеціалізуються на наданні середньострокових і довгострокових кредитів (країни Західної Європи і країни, що розвиваються ). Але в умовах інтернаціоналізації виробництва і капіталів багато які інвестиційні банки в залежності від специфіки державного регулювання на національних ринках цінних паперів здійснюють і той, і інший вигляд операцій.

- Фондові біржі також потребують певних структурних змін, значною мірою що залежать від маси надходження цінних паперів. Не треба забувати, що біржа - повторний ринок, на якому купуються і продаються, як прийнято в світовій практиці, цінні папери старих випусків, т. е. вже минулих через первинний ринок. У Росії нові випуски цінних паперів (в основному акції) продовжують поступати на фондові і товарні біржі, минуя і не утворюючи таким чином первинний ринок. Як показує світова практика, фондові біржі в основному спеціалізуються на "переробці" старих випусків цінних паперів, в основному акцій, хоч через них проходить певну кількість також приватних і державних облігацій.

У той же час на фондових біржах (в основному континентальної Західної Європи) реалізовуються нові випуски ак ций. Однак це пояснюється передусім величезним об'ємом цінних паперів, що емітуються.

Фондові біржі мають декілька ринків. У майбутньому при умові створення як великого акціонованого корпоративного сектора, так і дрібного акціонованого сектора в російській економіці можуть виникнути декілька ринків всередині самих фондових бірж. Акції могутніх і великих російських компаній і підприємств будуть котируватися на основному ринку біржі, а цінні папери середніх і дрібних компаній, в залежності від їх фінансового становища, - на повторному і третинному ринках через низьку конкурентоздатність цих цінних паперів.

Головна причина відсутності такої структури фондової біржі РФ - поки ще низькі обсяги випуску цінних паперів, а також недостача наявності їх різних класифікацій і модифікацій в порівнянні з цінними паперами західних країн. Ці ж причини певною мірою визначають і відсутність в структурі ринку цінних паперів РФ такого позабіржового ринку, як вуличний ринок (або ринок через прилавок).

- Інша негативна сторона існуючого ринку цінних паперів в Росії - відсутність ефективної його законодавче-правової бази, який продовжує функціонувати на основі 14 інструкцій, випущених Мінфіном від імені Уряду. Практично ринок цінних паперів діяв майже п'ять років, однак повноцінного закону про цінні папери і біржу не було. Закон про цінні папери був прийнятий

Державною Думою тільки 20 березня 1996 р.

Наявність відносно рихлого законодавчого регулювання привела до серйозних шахрайств в 1993 - 1994 рр., що вимусило перетворити Комісію з цінних паперів при Президентові РФ в Федеральну комісію з ринку цінних паперів при Уряді РФ.

Указом Президента РФ від 14 серпня 1996 р. Федеральна комісія з ринку цінних паперів перетворена в Державний Комітет РФ по ринку цінних паперів.

У 1995 - 1996 рр. на ринку цінних паперів переважають

державні цінні папери. У перспективі їх значення, так само, як і позик місцевих органів самоврядування, повинно зростеш нарівні з підвищенням ролі корпоративних цінних паперів (акцій, облігацій і інших інструментів фінансового ринку). РАДА ПО ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ: Саме мої батьки дали мені перші уявлення про важливість світу за:  РАДА ПО ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ: Саме мої батьки дали мені перші уявлення про важливість світу за межами Сполучених Штатів. Батько був твердим прихильником Ліги Націй, активним учасником Всесвітнього екуменического руху протестантів і через Рокфеллеровський фонд і інші
Розділ V. Совет Територіального Суспільного Самоврядування -:  Розділ V. Совет Територіального Суспільного Самоврядування - представницький орган місцевого самоврядування.: Стаття 13. Порада територіального суспільного самоврядування. Порада територіального суспільного самоврядування є постійно діючим представницьким і єдиним виборним органом місцевого самоврядування і діє на основі
Радянське право в роки Великої Вітчизняної війни.:  Радянське право в роки Великої Вітчизняної війни.: Радянське цивільне право не зазнало істотних змін. Управління майном здійснювалося відповідно до вимоги господарського розрахунку. Багато було зроблено для захисту прав і законних інтересів радянських громадян. Законодавство
2.7. Радянський період розвитку примусового виконання:  2.7. Радянський період розвитку примусового виконання: Радянському етапу розвитку законодавства про виконавче виробництво була властива відома специфіка, що є частиною соціально-політичного курсу країни загалом. У життя проводився принцип, згідно з яким навіть права, визнані судовим
Радянська теорія вартості: Таким чином, теорія трудової вартості Маркса несла безліч:  Радянська теорія вартості: Таким чином, теорія трудової вартості Маркса несла безліч проблем, які неможливо було дозволити, навіть при всьому бажанні повірити в неї. На практиці в СРСР була створена третя теорія вартості, яка не описана в економічних підручниках.
6. Радянська економіка і її модель очима західної советологии:  6. Радянська економіка і її модель очима західної советології: На щастя, дослідженнями радянської економіки займалися не тільки радянські економісти, але і західні советологи, що створили цілі школи і напрями в своїй науці, мало відомі в нашій країні. Адже радянська економіка була ізольована від Заходу
- Рада Міністрів: - головний орган ЄС. До складу Ради входять представники:  - Рада Міністрів: - головний орган ЄС. До складу Ради входять представники країн-членів, як правило, на рівні міністрів. Рада уповноважена приймати рішення, він наділений законодавчою владою. Теоретично існує тільки одна Рада, однак його склад і назва