Головна   Всі книги

3.3. Поєднання операційного аналізу з розрахунком грошових потоків

Як вже було показано в розділі 1, основна проблема ассортиментной політики полягає в розв'язанні питання, чи гідний той або інакший товар бути включеним в гамму вироблюваних продуктів. При розв'язанні цієї проблеми недостатньо констатувати більш або менш високу рентабельність товарів, що розглядаються, необхідно з'ясувати, які з них породжують надмірні потреби в фінансуванні.

Інакше говорячи, треба ПОЄДНУВАТИ ОПЕРАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ З РАСЧЕЕТОМ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ. І тут зустрічаються чотири основних випадки:

1 - НЕРЕНТАБЕЛЬНИЙ товар породжує НЕГАТИВНІ ФІНАНСОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОТРЕБИ (ФЕП), т. е. генерує надлишок грошових коштів;

П - НЕРЕНТАБЕЛЬНИЙ товар породжує ПОЗИТИВНИЙ ФЕП, т. е. потребує додаткових витрат коштів;

Ш - РЕНТАБЕЛЬНИЙ товар породжує ПОЗИТИВНІ ФЕП;

1V - РЕНТАБЕЛЬНИЙ товар породжує НЕГАТИВНІ ФЕП.

Другий і четвертий випадки не спричиняють здивування, перший і третій - навпаки, сприймаються звичайно із здивуванням:

«Так не буває!.. Це несправедливе!...» Тим часом, підтвердження реалістичності і виявлення природи цих «неправильних» випадків допомагає відповісти на навряд чи не самі пекучі питання, що встають перед підприємцем:?

Товар йде на-ура з високою нормою прибутку, а в бюджеті діра. Чому??

Товар йде ні хитко, ні валко, бухгалтер тільки і твердить про збитковість, а грошей на життя цілком вистачає. Як це виходить?

Візьмемо конкретний приклад.

Підприємство виробляє два вигляду механічних виробів. Вартість коштів для виробництва виробу - А - 500 000 тис. крб., вироби Би - 1 300 000 тис. крб. Фінансово-експлуатаційні потреби для виробу А - мінус 100 000 тис. крб. (надлишок оборотних коштів в 10% виручки), для виробу Би - плюс 200 000 тис. крб. (нестача оборотних коштів в 10% виручки). Дані для операційного аналізу є наступні: Показники операційного аналізу Виріб А Виріб Би

е 1 000 000 2 000 000

Прямі змінні витрати на сировину і матеріали 300 000 1 150 000

Прямі змінні витрати на оплату труда 112500 112 500

= Валова маржа 587500

(0,59 виручки) 737500

(0,37 виручки)

Прямі постійні витрати на оплату труда 337 500 337 500

Прямі постійні витрати (крім оплати труда) 200 000 160 000

= Проміжна маржа 250 000

(0,25 виручки) 400 000

(0,2 виручки)

Непрямі постійні загальногосподарський витрати (спределени пропорціонально виручці по кожному виробу 70 000 140 000

= Фінансовий результат (Прибуток/Збиток) -20 000 +100 000

Виріб А дає збиток в 20 000 тис. крб., виріб Би приносить прибуток в 100 000 тис. крб.

Чи Не відмовитися від виробництва виробу А??

1. Розгляд з позицій ОПЕРАЦІЙНОГО АНАЛІЗУ показує, що ВІДМОВА ВІД ВИРОБНИЦТВА ВИРОБУ А БУДЕ ПОМИЛКОВИМ, бо воно покриває своєю виручкою прямі витрати, дає позитивне значення і валової, і проміжної маржі [*], і вносить, таким чином, свою лепту в покриття загальногосподарський витрат підприємства. Якщо відмовитися від виробу А, то виручкою від виробу Би доведеться покривати ВСЮ СУМУ ЗАГАЛЬНОГОСПОДАРСЬКИЙ ВИТРАТ, а це згубно позначиться на рентабельність виробу Б. Кроме того, частка валової маржі у виручці по виробу А істотно вище, ніж по виробу Б. Доля проміжної маржі у виручці також більше, але виграшне розходження вже не так значне, - прямі постійні витрати на виріб А все ж великуваті в порівнянні з виручкою від нього.

2. РОЗРАХУНОК ГРОШОВИХ ПОТОКІВ спонукає задуматися, чому у виробу А негативне значення величини фінансово-експлуатаційних потреб: по-перше, надлишок власних оборотних коштів в

100 000 тис. крб. утвориться завдяки низьким (відносно виручки) витратам на сировину і матеріали і, внаслідок цього, підвищеним значенням валової і проміжної маржі; по-друге, виріб А менш капіталомістко, для отримання кожного рубля виручки воно вимагає по 0,5 крб. основних грошових коштів (500 000 тис. крб.: 1 000 000 тис. крб.), а виріб Би - по 0,65 крб. (1 300 000 тис. крб.: 2 000 000).

Таким чином, формально збиткове, але зате менш капіталомісткий і генеруючий надлишок оборотних коштів виріб А стає «банкіром» формально рентабельного, але більше за капіталомісткий і вимагаючої великих витрат оборотних коштів виріб

ВИРІБ Би - ІЛЮСТРАЦІЯ До ВИПАДКУ Ш.

Попробуєм тепер зробити розробку ассортиментной політики на основі маркетингового прогнозу зміни ємності по кожному з виробів. Передбачимо, ми маємо в своєму розпорядженні наступні чотири варіанти прогностических даних:

тис. крб. Вигляд виробу Приріст виручки від реалізації Необхідний приріст прямих витрат Необхідний приріст інвестицій в основні активи (при лінійній амортизації протягом п'яти років)

Виріб А 1) 200 000 30 000 50 000

2) 500 000 100 000 150 000

Виріб Би 3) 300 000 100 000 100 000

4) 800 000 250 000 500 000

Варіант 1.

Сировина і матеріали 360 000

Прямі змінні витрати на оплату труда

135 000

Прямі постійні витрати на оплату труда337 500

Прямі загальногосподарський витрати

(200000 + 30000) 230 000

Непрямі постійні загальногосподарський затрати70 000

Додаткові амортизаційні відрахування

(50000: 5) 10 000

ПРИБУТОК 57 500

ДОПЛНИТЕЛЬНИЙ НАДЛИШОК ОБОРОТНИХ

КОШТІВ (10% прирости виручки) 20 000

Варіант 2.

Виручка за виріб А зростає на 500 000 тис. крб.:

Виручка (1000000 + 500000) 1 500 000

Сировина і матеріали 450 000

Прямі змінні витрати на оплату труда

186 750

Прямі постійні витрати на оплату труда 337 500

Прямі загальногосподарський витрати

(20000 + 100000) 300 000

Непрямі постійні загальногосподарський затрати70 000

Додаткові амортизаційні відрахування

(150000: 5) 30 000

ПРИБУТОК 143 750

ДОПЛНИТЕЛЬНИЙ НАДЛИШОК ОБОРОТНИХ

КОШТІВ (10% прирости виручки) 50 000

Варіант 3.

Виручка за виріб Би зростає на 300 000 тис. крб.:

Виручка (2000000 +300000) 2 300 000

Сировина і матеріали 1 322 500

Прямі змінні витрати на оплату труда

129 375

Прямі постійні витрати на оплату труда337 500

Прямі загальногосподарський витрати

(160000 + 100000) 260 000

Непрямі постійні загальногосподарський витрати 140 000

Додаткові амортизаційні відрахування

(100000: 5) 20 000

ПРИБУТОК 90 625

ДОДАТКОВИЙ НАДЛИШОК ОБОРОТНИХ

КОШТІВ (10% прирости виручки) 30 000

Варіант 4.

Виручка за виріб Би зростає на 800 000 тис. крб.:

Виручка (2000000 +800000) 2 800 000

Сировина і матеріали 1 610 000

Прямі змінні витрати на оплату труда

157 500

Прямі постійні витрати на оплату труда337 500

Прямі загальногосподарський витрати

(160000 + 250000) 410 000

Непрямі постійні загальногосподарський витрати 140 000

Додаткові амортизаційні відрахування

(500000: 5) 100 000

ПРИБУТОК 45 000

ДОДАТКОВИЙ НАДЛИШОК ОБОРОТНИХ

КОШТІВ (10% прирости виручки) 80 000

Тепер є можливість оцінити отримані результати і зробити практичні висновки. Скористаємося для цього такою таблицею:

Варіант Прогноз прибутку Прибуток попереднього періоду Зміна прибутку ФЕП

1

2

3

4 57500

143750

90625

45000 -20000

- 20000

+100000

+100000 +37500

+123750

- 9375

- 55000 -20000

- 50000

+30000

+80000

Висновки

1. Якщо підприємство вибере нарощування виробництва виробу Би за рахунок відмови від виробництва виробу А (третій, або четвертий варіанти), то в будь-якому випадку станеться не тільки зниження фінансового результату, але і зросте поточна потреба в оборотних коштах (на 30 000 або 80 000 тис. крб.).

2. Слідує застабилизировать середньорічну виручку від виробу Би на рівні 2 000 000 тис. крб., якщо, звісно, мова не йде про стратегічний маркетинговий прорив.

3. Потрібно зосередитися на нарощуванні виручки від виробу А до

суми 1 500 000 тис. крб., оскільки, по-перше, сьогоднішній збиток перетвориться тоді в прибуток (143 750 тис. крб.), по-друге, грошовий потік

збільшиться на 50 000 тис. крб. завдяки негативному значенню ФЕП.

ВТІЛЕННЯ ЦИХ ВИСНОВКІВ В ЖИТТЯ ДАСТЬ НАСТУПНУ КАРТИНУ ПО ПІДПРИЄМСТВУ;

Прибуток

143 750 тис. крб. (по товару Ф)

100 000 тис. крб. (по товару Би)

РАЗОМ 243 750 тис. крб.

Фінансово-експлуатаційні потреби

- 150 000 тис. крб. (по товару А)

+200 000 тис. крб. (по товару Би)

РАЗОМ +50 000 тис. крб. Сукупний попит: Щоб відповісти на ці питання, необхідно об'єднати всі ринки:  Сукупний попит: Щоб відповісти на ці питання, необхідно об'єднати всі ринки окремих благ в єдиний загальний ринок. А це передбачає об'єднання всіх цін в єдиний рівень цін, а окремі виробництва в єдиний обсяг виробництва - реальний об'єм ВВП.
33. Сукупний попит: агрегированний показник, сукупність попитів всіх:  33. Сукупний попит: агрегированний показник, сукупність попитів всіх макроекономічних агентів: домохозяйств, фірм, державного сектора і іноземних агентів. Сукупний попит не є простою сумою всіх індивідуальних попитів споживачів. Це сума
Сукупний, граничний і середній продукт в короткостроковому періоді:  Сукупний, граничний і середній продукт в короткостроковому періоді: Сукупний (загальний) продукт - це кількість блага, зроблена з використанням деякої кількості змінного ресурсу при фіксованій кількості постійного ресурсу (ТР= Q). Розділивши сукупний продукт на витрачену кількість
СУКУПНІСТЬ ЗЛОЧИНІВ: один з видів множинності злочинів. С. п. відрізняється від:  СУКУПНІСТЬ ЗЛОЧИНІВ: один з видів множинності злочинів. С. п. відрізняється від неодноразовості злочинів - другого вигляду множинності злочинів. С. п. визначена в ст. 17 УК РФ. Законодавець диференціює сукупність на реальну і ідеальну. Реальна
СУКУПНА ПРОПОЗИЦІЯ В КОРОТКОСТРОКОВОМУ І ДОВГОСТРОКОВОМУ ПЕРІОДАХ:  СУКУПНА ПРОПОЗИЦІЯ В КОРОТКОСТРОКОВОМУ І ДОВГОСТРОКОВОМУ ПЕРІОДАХ: Чи А. Верни наступні твердження (так, немає)? А84. Вигляд кривий сукупної пропозиції визначається тим, що станеться з сукупним попитом, якщо реальний випуск збільшиться. А85. Оскільки в довгостроковому періоді діє принцип
Сукупна пропозиція: Сукупна пропозиція графічно зображається у вигляді загалом:  Сукупна пропозиція: Сукупна пропозиція графічно зображається у вигляді загалом висхідної лінії. Прийнято вважати, що крива пропозиції складається з трьох дільниць: f - точка повної зайнятості всіх ресурсів. Конфігурація прямий AS відображає динаміку середніх витрат
Спільне страхування: Коли держатель поліса розділяє збитки зі страхувальником, таку:  Спільне страхування: Коли держатель поліса розділяє збитки зі страхувальником, таку домовленість називають спільним страхуванням. Наприклад, деякі медичні страхові плани передбачають покриття 80% медичних рахунків, і застрахований платить 20% після