Головна   Всі книги

Список використаної літератури:

Аудит і фінансовий анализ.- М.: №4, 1995.

ВанХорнДж. К. Основи управління финансами.- М.: Фінанси і статистика, 1997.

Бернстайн JI.A. Аналіз фінансової звітності. Теорія, практика і інтерпретація.

- М.: Фінанси і статистика, 1996.

Бернстайн JI.A. Аналіз фінансової звітності. Теорія, практика і интерпретация.- М.: Фінанси і статистика, 1996.

Бочкарев А. і інш. Сім нот менеджмента.- М.: ЗАТ "Журнал Експерт", 1998.

Брейли Р., Майерс С. Прінципи корпоративних финансов.- М.: Олімп-Бізнес, 1997.

Бригхем Ю., Гапенськи JI Фінансовий менеджмент: Повний курс. У 2-х т.- СПб.: Економічна школа, 1998.

Бикова Е. В., Стоянова Е. С. Фінансовоє мистецтво коммерції.- М.: Перспектива, 1995.

МелкумовЯ. С. Економічеська оцінка ефективності інвестицій і фінансування інвестиційних проектов.- М.: ИКЦ'ДИС", 1997.

Ковалев В. В. Введеніє в фінансовий менеджмент.- М.: Фінанси і статистика, 1999.

Рясних С. Г. Основі фшансового менеджменту. Курс лекцш i практикум - Хмельніцький: Видавничий центр ТУПИЙ, 1998.

2. Шмидт Рут А., Райт Хелен. Фінансові аспекти маркетинга.- М., 2000.

Роберт Н. Холт. Основи фінансового менеджмента.- М.: Справа, 1993.

Фінансовий аналіз діяльності фирми.- М.: АТ "Іст-Сервіс", 1993.

Фінансова отчетность.- М.: Справа, 1996.

Фшансова зв1тшсть за нацюнальними положеннями (стандартами) бухгалтерського облку. Практичний поабник, - До: JIi6pa, 1999.

Хелферт Е. Техника фінансового анализа.- М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 1. Нормативні акти 1. Конституція Російської Федерації (инята:  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 1. Нормативні акти 1. Конституція Російської Федерації (прийнята всенародним голосуванням 12.12.1993) (з урахуванням поправок, внесених Законами РФ про поправки до Конституції РФ від 30.12.2008 N 6-ФКЗ, від 30.12.2008 N 7-ФКЗ, від 05.02.2014 N 2-ФКЗ, від
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:: I. Нормативно-правові акти 1) Конституція Російської Федерації.:  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:: I. Нормативно-правові акти 1) Конституція Російської Федерації. Прийнята всенародним голосуванням 12.12.1993 // СЗ РФ. 2009. № 4. Ст. 445. 2) Про Верховний Суд Російської Федерації і прокуратуру Російській Федерації: Закон РФ про поправку до Конституції
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: Нормативні правові акти 1. Конституція Республіки Білорусь 1994:  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: Нормативні правові акти 1. Конституція Республіки Білорусь 1994 року: з изм. і доп., прийнятими на респ. референдумах 24 нояб. 1996 р. і 17 окт. 2004 р.- 10-е изд., стер.- Мінськ: Нац. центр правовий информ. Респ. Білорусь, 2015.- 62 з. 2.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: Законодавчі і нормативні акти 1. Податковий кодекс Російської:  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: Законодавчі і нормативні акти 1. Податковий кодекс Російської Федерації: в 2ч.- М.: Вісь-89, 1998. 112с. 2. Положення по бухгалтерському обліку «Облік основних коштів» ПБУ 6/01 (в ред. Наказів Мінфіну РФ від 18.05.2002 №45н, від 12.12.2005 №147н,
Список використаної літератури: 1.« Капіталл.» Маркс К. Т.1,2. Политиздат, 1978. С.146; С.121; С.640.:  Список використаної літератури: 1.« Капіталл.» Маркс К. Т.1,2. Политиздат, 1978. С.146; С.121; С.640. 2.«Гроші. Кредит. Банки», підручника. Г. Куликов.- М.: Кнорус, 2009. 3.«Гроші. Кредит. Банки», підручник-2-ое видання, перераб. і доп./під ред. В. В. Іванова, Б. І. Соколова.- М.:
Список використаної літератури: Федеральний закон від 10 грудня 2003 р. № 173-ФЗ «Про валютне:  Список використаної літератури: Федеральний закон від 10 грудня 2003 р. № 173-ФЗ «Про валютне регулювання і валютний контроль» (із змінами від 29 червня 2004 р.). Федеральний закон від 7 серпня 2001 р. № 115-ФЗ «Про протидію легалізації (отмьшанию) доходів, отриманих
Список використаної літератури: Положення Банку Росії від 3 жовтня 2002 р. «Про безготівкові розрахунки:  Список використаної літератури: Положення Банку Росії від 3 жовтня 2002 р. «Про безготівкові розрахунки в Російській Федерації». Положення Банку Росії від 15 червня 2004 р. № 260-П «Про порядок переоформлення уповноваженими банками рахунків типу «З» нерезидентів, відкритих в уповноважених