На головну сторінку   Всі книги

Список літератури

Антонов Н. Г., Пессель М. А. Денежноє звертання, кредит і банки. М. Фінстатінформ. 1995.

Балабанов И. Т., Гончарук О., Савінська Н. Деньги і фінансові інститути: Уч. допомога. СПб, 2000.

Банки і банківська справа: Уч.

допомога для вузів. Сбп.: Питер, 2001.

Банківський споживчий кредит в Росії // Бізнес і банки. 2002.№ 42.

Банківська справа. Словник. М.: Изд-у «ИНФРА-М». 2001.

Барлтроп К. Організация роботи в банках: У 2-х тт. / Пер. англ. Т. 2. Інтерпретування фінансової звітності. М.: Изд- у «Фінанси і статистика», 2002.

Батракова Л. Г. Економічеський аналіз діяльності комерційного банку. М. Ізд-у «Логос». 2002.

Иванов В. В. Аналіз ключових чинників ефективного управління ліквідністю банків в Росії // Гроші і кредит. 2000. № 7.

Ильясов С. М. Устойчивость банківської системи. М.: Изд-у «ЮНИТИ», 2001.

До питання про обов'язкове резервування в Росії // Бізнес і банки.2002. № 37.

Кидуелл Д. С., Петерсон Р. Л., Блекуелл Д. Фінансовие інститути, ринки і гроші / Пер. англ. Спб.: Пітер. 2000.

Кожинов В. Статістічеський показник надійності комерційного банку // Фінансовий бізнес. 2000. № 11-12.

Курочкин А. Крітерії оптимальності структури джерел ресурсної бази коммбанков // Фінанси і кредит. 2000. № 9.

Курочкин А. В. Особенності формування ресурсної бази комерційних банків в сучасних умовах // Фінанси і кредит. 2000. № 4.

Масленченков Ю. С., Дубанков А. П. Економіка банку. Розробка по управлінню фінансовою діяльністю банку. М.: Изд-у «БДЦ-Прес», 2002.

Нове в порядку реєстрації кредитних організацій //Бізнес і банки. 2002. № 41.

Перспективи розвитку операцій банку Росії на відкритому ринку // Бізнес і банки. 2002. № 41.

Пещанская И. В. Організация діяльності комерційного банку / Навчань. допомога для студентів вузів М.: Изд-у «ИНФРА- М». 2001.

Розвиток банківського сектора Росії в 2001-2002 рр. // Бізнес і банки». 2002.№ 36 (618).

Реструктурирование кредитних організацій в зарубіжних країнах: Підручник для вузів / А. Г. Грязнова, М. А. Федотова і інш. М.: Фінанси і статистика. 2000.

Решоткин К. А. Оценка ринкової вартості комерційного банку. М.: Изд-у «Теїс», 2002.

Сироткин В. Б. Фінанси і кредит: ринки капіталів, грошово-кредитна система: Уч. допомога. Спб., 2000. Список литератури:: Гроші. Кредит. Банки: підручник / під ред. О. І. Лаврушина. 3-е изд.,:  Список литератури:: Гроші. Кредит. Банки: підручник / під ред. О. І. Лаврушина. 3-е изд., пе- рераб. і доп. М.: КНОРУС, 2005.- 460 з. Гроші. Кредит. Банки. / Під ред. Е. Ф. Жукова.- М.: ЮНИТИ. Банки і біржі. 2000.-460с. Гроші і кредит: підручник / під ред. О. І.
Список литератури:: Гроші. Кредит. Банки: підручник / під ред. О. І. Лаврушина. 3-е изд.,:  Список литератури:: Гроші. Кредит. Банки: підручник / під ред. О. І. Лаврушина. 3-е изд., пе- рераб. і доп. М.: КНОРУС, 2005.- 460 з. Гроші. Кредит. Банки. / Під ред. Е. Ф. Жукова.- М.: ЮНИТИ. Банки і біржі. 2000.-460с. Гроші і кредит: підручник / під ред. О. І.
Список литератури:: Гроші. Кредит. Банки: підручник / під ред. О. І. Лаврушина. 3-е изд.,:  Список литератури:: Гроші. Кредит. Банки: підручник / під ред. О. І. Лаврушина. 3-е изд., пе- рераб. і доп. М.: КНОРУС, 2005.- 460 з. Гроші і кредит: підручник / під ред. О. І. Лаврушина. КНОРУС, 2004.-458с. Гроші. Кредит. Банки: підручник / під ред. В. В. Іванова,
Список литератури:: Гроші. Кредит. Банки: підручник / під ред. О. І. Лаврушина. 3-е изд.,:  Список литератури:: Гроші. Кредит. Банки: підручник / під ред. О. І. Лаврушина. 3-е изд., пе- рераб. і доп. М.: КНОРУС, 2005.- 460 з. Гроші. Кредит. Банки. / Під ред. Е. Ф. Жукова.- М.: ЮНИТИ. Банки і біржі. 2000.-460с. Гроші і кредит: підручник / під ред. О. І.
Список літератури: Великий бухгалтерський словник / Під ред. А. Н. Азриляна.- М.::  Список літератури: Великий бухгалтерський словник / Під ред. А. Н. Азриляна.- М.: Інститут нової економіки, 1999. Бориса А. Б. Большой економічний словарь.- М.: Книжковий мир, 2000. Бухгалтерський облік: основні документи (ПБУ). Професійні комментарії.- М.: ИД
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ: Маркс К. Капітал//Маркс До., Енгельс Ф. Соч. 2-е изд.- Т. 23. Маркс:  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ: Маркс К. Капітал//Маркс До., Енгельс Ф. Соч. 2-е изд.- Т. 23. Маркс К. К критиці політичної економії//Там же.- Т. 13. Енгельс Ф. Анти-Дюринг//Там же.- Т. 20. Енгельс Ф. О розкладанні феодалізму і виникненні національних держав//Там же.-
Список літератури: Про загальш засади створення i функцюнування спецiальних (вiльних):  Список літератури: Про загальш засади створення i функцюнування спецiальних (вiльних) економiчних зон: Закон Укра! ні // Голос Укра! ни.- 1992.- 18 листопада. Про шоземт швестици: Закон Украши // Вщомост Верховно! Ради Украши.- 1992.- № 26. - Ст. 357. Про швестицшну