Головна   Всі книги

ССI

Використовується звичайний идикатор CCI.

На EUR/USD, говорять, дає дуже хороші сигнали.

тимчасової интревал:30минут, не менше (15 хвилин сильно шумить)

Позиції в цій системі відкриваються при перетині осциллятором нульової лінії.

Сигналом на закриття позиції служить зворотний перетин осциллятором відмітки 100 (довгі позиції) або відмітки -100 (короткі позиції).

8

Малюнок 1.

Причому на бічному тренде (але не флете) працює просто відмінно,

а ось на вираженому тренде потрібно сигнали проти тренда вважати помилковими або сигналами до можливого закриття позиції.

Звісно для повного аналізу одного індикатора не досить,

але ті сигнали, які дає CCI, мені здаються хорошими ПОЗИКОВИЙ ВІДСОТОК: Позиковий відсоток - плата, що отримується кредитором (банком) від позичальника:  ПОЗИКОВИЙ ВІДСОТОК: Позиковий відсоток - плата, що отримується кредитором (банком) від позичальника за користування позиковими коштами (позикою). У процентну ставку по кредиту може бути включена також плата за надані при видачі кредиту послуги. Розмір і порядок сплати відсотка
6 Позиковий відсоток: Позиковий відсоток за своєю формою виступає у вигляді ціни капіталу як:  6 Позиковий відсоток: Позиковий відсоток за своєю формою виступає у вигляді ціни капіталу як товару. Але ціна за своєю природою є грошове вираження вартості. На відміну від неї позиковий відсоток не є грошовим вираженням відданої в позику капітальної вартості. Позиковий
Позиковий відсоток -: це рівноважна ціна позикового капіталу і визначається як відношення:  Позиковий відсоток -: це рівноважна ціна позикового капіталу і визначається як відношення доходу на капітал, що надається в позику, до розміру самого позикового капіталу, виражене в процен- тах. Реальна ставка відсотка - це номінальна ставка за вирахуванням темпу
Позиковий відсоток.: Це своєрідна ціна позиченої вартості, що передається кредитором:  Позиковий відсоток.: Це своєрідна ціна позиченої вартості, що передається кредитором позичальнику у тимчасове користування з метою її продуктивного споживання. На відміну від звичайного товару, ціна якого виражає його вартість в грошовій формі, позиковий відсоток
Позиковий капітал і позиковий відсоток: Капіталістичний кредит є рух позикового капіталу; він породжений:  Позиковий капітал і позиковий відсоток: Капіталістичний кредит є рух позикового капіталу; він породжений капіталістичним способом виробництва і істотно відрізняється від лихварського кредиту по наступних ознаках: По характеру позичальників. При капіталістичному кредиті в
Позиковий капітал в формуванні кредиту: Позиковий капітал являє собою сукупність грошових капіталів,:  Позиковий капітал в формуванні кредиту: Позиковий капітал являє собою сукупність грошових капіталів, відданих в позику на умовах повернення за певну плату у вигляді відсотка. Для розуміння суті позикового капіталу необхідно розглянути джерела його формування (мал. 5.2).
ПОЗИКОВІ ОПЕРАЦІЇ: - операції по наданню (видачі) коштів позичальнику на початках:  ПОЗИКОВІ ОПЕРАЦІЇ: - операції по наданню (видачі) коштів позичальнику на початках терміновості, поворотності і платности. Позикові операції, пов'язані з купівлею (обліком) векселів або прийняттям векселів в заставу, являють собою облікові (обліково-позичкові) операції. У