Головна   Всі книги

Страхування від фінансових втрат

Інша можливість для емітента заохотити використання нових платіжних інструментів складається в покритті потенційних збитків торгових точок і споживачів, які можуть виникнути через втрати або шахрайство.

Наприклад, як це часто практикується в системах платежу з використанням кредитної або дебетової карти, споживачі несуть ризики шахрайства тільки до певної суми (звичайно до 50 долл.), а торгові точки взагалі не несуть ніяких ризиків, поки виконують вимоги платіжної системи по інформаційній безпеці. Для платіжних систем на основі карти з вартістю, що зберігається емітенти також могли б запропонувати страхові послуги. Як дана послуга вплинула б на вибір платіжного інструмента?

Потенційні втрати для споживачів знизилися б з (Х0 + p.sco) р до (Х0 +pSC0)xc (де хс - сума, яка схильна до ризику втрати для споживача). Для торгових точок потенційні втрати скоротилися б з (Х0 +PsC0)р до (Х0 +psco)х", (гдехт - сума, яка схильна до ризику втрати для торгової точки). Торгові точки взагалі не стикалися б з якими-небудь ризиками шахрайства доти, поки виконували б вимоги безпеки, наприклад здійснювали б ідентифікацію і аутентификація споживача, т. е. в цьому випадку хт = 0. Витрати емітента збільшилися б на Х0(р - xr) + (iSC0(2p - хс - хт). Процесингові витрати по страховому обслуговуванню тут явним образом не змоделювати. Однак їх вплив на результат (збільшення Vtv) є менш значущим, ніж в попередньому випадку (див. підрозділ 8.4.1).

(19)

Стимули для споживачів використати карти з вартістю, що зберігається тепер збільшуються внаслідок зниження альтернативних витрат фінансових втрат або шахрайства. Більш того карти з вартістю, що зберігається можуть виявитися переважним засобом платежу для будь-якої суми трансакції, якщо максимальний ризик для споживача визначається співвідношенням:

хс lt;

"M'SCO Ь ^0

У той же час потрібно проаналізувати, чи зможуть емітенти надати так значне страхове обслуговування. Збільшені витрати можуть вимусити емітентів ввести обмеження на максимальну суму трансакції або на об'єм коштів, що зберігаються на карті, для того щоб зменшити ризики шахрайства і втрат. Емітенти як і раніше будуть надавати послуги, якщо доходи будуть перевищувати витрати, що виражається наступним співвідношенням:

/о' +(/о2 +,(v + l))pgt; Vo'S +VLV + X"(р - xc) + \iSC0(2p - xc - xm). (20)

У разі конкурентного ринку комісійні платежі підвищаться тільки до величини витрат, а надлишки будуть перерозподілені. Результатом

буде /о' = V0, s + VLV + Х0хс +pSC0(xc + хт) і /02=X0+2psco-t(v-H).

Навпаки, у разі монополії емітент-монополіст, для того щоб витягнути весь надлишок (отримати монопольний прибуток), встановить комісійні платежі /"' = Vм - psroxm і /02 = Х0. З співвідношення (20) слідує:

(21)

^Розум ~(Увв + VLr) + xe(\+iiK0)

2Rsco"'(v + [CIV])

Частка самообеспечения торгових точок [CV] не вплине на ринкову структуру, тому що в даній моделі надлишки торгових точок будуть повністю витягуватися комісійними платежами, і розподіл ризиків безпеки між споживачами і торговими точками не зміниться.

З співвідношення (21) можна укласти, що емітент буде приймати більш високі трансакционние суми, а споживачі будуть нести більш високі ризики. Оскільки максимальна величина ризику, який споживачі бажають нести, не скорочуючи використання карт з вартістю, що зберігається, визначена співвідношенням (19), емітент встановить високу частку самообеспечения споживачів і, щоб працювати з прибутком, обмежить максимальну суму трансакції:

pJVc+VM)-(V0's+VLV) (22)

- 1)

Максимальна сума трансакції, визначена співвідношенням (22), є більш високою, ніж сума, визначена співвідношенням (11). У результаті ми маємо більш складну платіжну систему (з більш низькими витратами і ризиками), в якій страхові послуги здатні полегшити використання карт з вартістю, що зберігається. Таким чином, при використанні платіжної системи на основі карти з вартістю, що зберігається з низькими змінними витратами емітент буде здатний запропонувати привабливі страхові послуги, при яких споживачі будуть нести меншу величину ризику, ніж вони готові.

При страхуванні всі ризики втрат і шахрайства лягають на плечі емітента. Оскільки витрати страхування інших учасників платіжної системи знижують прибуток емітента, він буде обмежувати використання системи для її учасників, вводячи обмеження на максимальну суму трансакції і таким чином знижуючи свій власний ризик.

Виникає питання: чи повинен емітент більш охоче пропонувати платіжну систему з високими функціональними можливостями і надійним захистом (низьким ризиком psco) або ж зі значним страховим обслуговуванням (низькою часткою самообеспечения х)? Передбачимо, що емітент існуючої платіжної системи стоїть перед вибором. Він може або модернізувати захист платіжної системи, або надати страхування. Модернізація захисту приведе до більш високих витрат емітента, але також і до збільшення інтенсивності використання платіжного інструмента. Як можна побачити з співвідношення (13), при відсутності страхових послуг прибуток емітента збільшується з підвищенням трансакционних сум (прибуток залежить від р) внаслідок комісійних доходів і флоута. Максимальна сума трансакції обмежена споживчою перевагою. Граничний прибуток є позитивним. При наявності страхових послуг витрати емітента збільшуються із зростанням сум трансакцій (витрати залежать від р), оскільки емітент зазнає ризику (див. (11)). Внаслідок цього емітенти будуть вводити обмеження. Таким чином, використання карт з вартістю, що зберігається зростає, а граничний прибуток емітента знижується.

Поки витрати інвестування в більш надійні кошти захисту є досить низькими і принципово не міняють положення емітента, т. е. відношення Vм gt; У0ге + VLV зберігається, інвестування в нову технологію буде найбільш виправданим на відміну від страхового обслуговування, що дорого коштує. Проте, оскільки фіксовані витрати не включаються в наш аналіз, привабливе страхове обслуговування може виявитися перспективним альтернативним напрямом розширення використання систем на основі карти з вартістю, що зберігається, особливо при високих фіксованих витратах. Страхування в системі фінансів Російської Федерації:  Страхування в системі фінансів Російської Федерації: Страхування являє собою систему економічних відносин, що включають сукупність форм і методів формування цільових фондів грошових коштів і їх використання на відшкодування збитку при різних непередбачених несприятливих явищах, а
Страхування в сфері природокористування і охорони навколишньої природної:  Страхування в сфері природокористування і охорони навколишнього природного середовища: Ризик природокористування з позицій страхування можна розглядати в декількох розрізах: · ризик настання конкретного явища, що носить стихійний природний характер, наприклад паводки і повені, лісові пожежі і т. п.; · ризик при експлуатації
Страхування ризику: - це метод, що дозволяє знизити збиток, виникаючий в ході:  Страхування ризику: - це метод, що дозволяє знизити збиток, виникаючий в ході реалізації інвестиційного проект, за рахунок фінансової компенсації збитків з спеціальних страхових фондів. Одним з найважливіших видів страхування при реалізації зарубіжних інвестиційних
8.5. СТРАХУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ РИЗИКІВ: Основне місце серед підприємницьких ризиків займають:  8.5. СТРАХУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ РИЗИКІВ: Основне місце серед підприємницьких ризиків займають комерційні ризики. Під комерційним ризиком розуміється імовірність отримання збитків страхувальником при здійсненні ним тих або інакших комерційних операцій (ялинок, угод, договорів і
з 2.4. Страхування відповідальності членів органів управління:  з 2.4. Страхування відповідальності членів органів управління господарських товариств.: Необхідність впровадження в корпоративну практику інституту страхування відповідальності членів органів управління продиктована цілим рядом чинників. Передусім, ця об'єктивна невідповідність розміру активів корпорації і майнового положення
Страхування: основні поняття: Страхування - це діяльність по формуванню за рахунок грошових:  Страхування: основні поняття: Страхування - це діяльність по формуванню за рахунок грошових внесків громадян, підприємств, установ і організацій страхових фондів з метою відшкодування збитків, заподіяних внаслідок негативних, непередбачених впливів соціальних,
Страхування як предмет фінансово-правового регулювання:  Страхування як предмет фінансово-правового регулювання: 1. У відповідності зі ст. 2 Закону Російської Федерації від 27 листопада 1992 р. N4015-1 Про організацію страхової справи в Російській Федерації (далі - Закон про організацію страхової справи) страхування являє собою відносини по захисту інтересів