Головна   Всі книги

6. Страхування об'єкта операції

У залежності від вигляду лізингу страхування об'єкта може здійснити або лизингодатель (оперативний лізинг), або лизингополучатель (фінансовий лізинг). страхова вартість: - вартість повного відшкодування збитку майну при настанні:  страхова вартість: - вартість повного відшкодування збитку майну при настанні страхового випадку. Розраховується відповідно до методик, що використовуються страховими фірмами і державними органами для розрахунку суми, на яку можуть бути застраховані
Страхова премія як ціна страхової послуги: Страхова премія (також брутто-премія) (раховой внесок, страховий:  Страхова премія як ціна страхової послуги: Страхова премія (також брутто-премія) (Страховий внесок, страховий платіж) - плата за страхування, яку страхувальник зобов'язаний внести страхувальнику відповідно до договору страхування або закону. Страхова премія визначається як твір
Страхова копія інформаційної бази: Для збереження і у разі необхідності відновлення заповненої:  Страхова копія інформаційної бази: Для збереження і у разі необхідності відновлення заповненої бази даних в програмі передбачений режим збереження і відновлення даних. Збереження і відновлення даних виготовляється в програмі 1С: Конфігуратор. Якщо у вас на робочому
страхова: - ринкова вартість об'єкта, визначувана для цілей страхування;:  страхова: - ринкова вартість об'єкта, визначувана для цілей страхування; звичайно це вартість заміщення або відбудовна вартість;
Страхування внесків: Система обов'язкового страхування банківських внесків населення:  Страхування внесків: Система обов'язкового страхування банківських внесків населення є спеціальною державною програмою, що реалізовується згідно з Федеральним законом РФ «Про страхування внесків фізичних осіб в банках Російської Федерації». Головної
Страхування в сфері природокористування і охорони навколишньої природної:  Страхування в сфері природокористування і охорони навколишнього природного середовища: Ризик природокористування з позицій страхування можна розглядати в декількох розрізах: · ризик настання конкретного явища, що носить стихійний природний характер, наприклад паводки і повені, лісові пожежі і т. п.; · ризик при експлуатації
8.5. СТРАХУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ РИЗИКІВ: Основне місце серед підприємницьких ризиків займають:  8.5. СТРАХУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ РИЗИКІВ: Основне місце серед підприємницьких ризиків займають комерційні ризики. Під комерційним ризиком розуміється імовірність отримання збитків страхувальником при здійсненні ним тих або інакших комерційних операцій (ялинок, угод, договорів і