На головну сторінку   Всі книги

2.2. Суть і механізм банківського мультипликатора

Одним з основоположних принципів організації грошової системи держави є кредитний характер грошової емісії. Поняття «випуск» і «емісія» грошей - нерівнозначні. Випуск готівки і безготівкових грошей в оборот відбувається постійно (наприклад, при видачі позики клієнту).

При цьому кількість грошей в обороті може не збільшитися при одночасному погашенні позики або здачі грошей в касу банку.

Під емісією розуміється такий випуск грошей в оборот, який приводить до загального збільшення грошової маси, що знаходиться в обороті. Існує

емісія безготівкової і готівки, причому остання називається емісією грошей в обіг. У колишньому СРСР обидва вигляду емісії здійснював Держбанк. У умовах ринкової економіки емісію готівки здійснює Центральний банк, безготівкових - система комерційних банків. При цьому первинна емісія безготівкових грошей. Її головна мета - задоволення додаткової потреби підприємств в оборотних коштах. У умовах країн з адміністративний- розподільною системою господарства емісія безготівкових здійснювалася на основі кредитних планів. У ринкових умовах механізм емісії діє на основі банківського (кредитного, депозитного) мультипликатора.

Банківський мультипликатор говорить про те, що процес мультиплікації здійснюється системою комерційних банків. Кредитний мультипликатор вказує на те, що мультиплікація відбувається в процесі кредитування. Депозитний мультипликатор відображає об'єкт мультиплікації, т. е. гроші на депозитних рахунках в комерційних банках. Таким чином, ці показники характеризують процес мультиплікації з різних позицій і мають одне і те ж значення.

Банківський мультипликатор являє собою процес збільшення (мультиплікація) грошей на депозитних рахунках комерційних банків в період їх руху від одного комерційного банку до іншого.

Механізм банківського мультипликатора безпосередньо пов'язаний з вільним резервом, який являє собою сукупність ресурсів комерційних банків, які в даний момент часу можуть бути використані для активних банківських операцій. Величина вільного резерву окремого комерційного банку рівна

СР = До + ПР + ЦК +/- МБК - ОЦР - АТ, де До - капітал комерційного банку;

ПР - залучені ресурси (кошти на депозитних рахунках);

ЦК - кредит, наданий комерційному банку Центральним банком;

МБК - міжбанківський кредит;

ОЦР - відрахування в централізований резерв в розпорядження ЦБ РФ; АТ - ресурси, на даний момент вже вкладені в активні операції

КБ.

Вільний резерв системи комерційних банків складається з вільних резервів окремих КБ. Зміна системою КБ кількості грошей в звертанні відбувається за участю норми резервування. 2.1. Суть, основні елементи і види валютних систем.:  2.1. Суть, основні елементи і види валютних систем.: Валютні відносини поступово набули певної форми організації, що отримала назву валютної системи. Поняття «валютна система» можна розглядати з трьох позицій: організаційно-правової, інституційної і економічної. З
4.1. Суть і основні риси ринкового господарства:  4.1. Суть і основні риси ринкового господарства: Еволюція суспільних форм виробництва і господарства привела до виникнення сучасної ринкової системи. Ринок - це будь-яка взаємодія, в яку люди вступають для торгівлі з один одним, це сфера обміну всередині країни і між країнами,
6.1. Суть і організація фінансів суб'єктів господарювання:  6.1. Суть і організація фінансів суб'єктів господарювання: Фінанси суб'єктів господарювання являють собою систему економічних відносин, виникаючих в процесі формування виробничих фондів, виробництва і реалізацій продукції, утворення власних фінансових ресурсів, залучення зовнішніх
Суть і визначення продовжуваного злочину: Проаналізувавши всі елементи складу продовжуваного злочину, ми:  Суть і визначення продовжуваного злочину: Проаналізувавши всі елементи складу продовжуваного злочину, ми поступово підібралися до з'ясування суті даного кримінально-правового феномена. Взагалі, суть являє собою внутрішній зміст явища, що виявляється у зовнішніх формах
4.1. СУТЬ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ І РИЗИКУ: У організаціях часто доводиться розробляти рішення в умовах:  4.1. СУТЬ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ І РИЗИКУ: У організаціях часто доводиться розробляти рішення в умовах недостатньої або ненадійної інформації, а результати реалізації рішень не завжди співпадають із запланованими. У даних випадках посилаються на непередбачені невизначеності і ризики,
Суть і призначення фінансового планування: Фінансове планування на рівні підприємства (організації) -:  Суть і призначення фінансового планування: Фінансове планування на рівні підприємства (організації) - досить нове для Росії поняття. Фінансове планування є видом управлінської діяльності, пов'язаної з процесом складання фінансових планів, контролю за їх виконанням,
1. Суть і методи фінансового планування.: Фінансове планування являє собою процес розробки:  1. Суть і методи фінансового планування.: Фінансове планування являє собою процес розробки системи фінансових планів і планових (нормативних) показників по забезпеченню організації і її розвитку необхідними фінансовими ресурсами і підвищенню ефективності її фінансової