Головна   Всі книги

1. Суть і основи оскарження судових рішень в зв'язку з винятковими обставинами

Цивільне процесуальне законодавство передбачає особливий порядок судочинства в зв'язку з винятковими обставинами, який є способом перегляду судових рішень, що набрали законної чинності.

Виробництво в зв'язку з винятковими обставинами являє собою сукупність процесуальних дій, направлених на повторний перегляд справи по основах, встановлених законом для усунення порушень законності і обгрунтованості судових рішень суду касаційної інстанції.

Особливість даного вигляду виробництва складається в тому, що процесуальна діяльність Верховного Суду України направлена на з'ясування питання, чи є певні обставини такими, які внаслідок цивільного процесуального законодавства вважаються винятковими.

Виробництво в зв'язку з винятковими обставинами відрізняється від апеляційного і касаційного виробництва по основах оскарження судових рішень.

Основами оскарження в зв'язку з винятковими обставинами є:

1) неоднакове застосування судом (судами) касаційної інстанції одного і того ж положення закону. Якщо після касаційного розгляду справи виявлене неоднакове застосування судами касаційної інстанції одного і того ж положення закону, то справа розглядається в порядку, передбаченому ч. 3 ст. 357 ГПК;

2) визнання судового рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якого визнана Україною, що порушує міжнародні зобов'язання України. Наявність цієї основи для перегляду судових рішень по цивільних справах зумовлена тим, що діючі міжнародні договори, згода на обов'язковість яких дано Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України, тому суд не може застосовувати закон, який регулює правовідношення, що розглядається інакше як міжнародний договір. У той же час міжнародні договори застосовуються, якщо вони не суперечать Конституції України.

Потрібно відмітити, що по даній основі за подачу і розгляд жалоби судовий збір і витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи не оплачуються.

Законодавець передбачає, що судові рішення по цивільних справах можуть бути переглянені в зв'язку з винятковими обставинами тільки після їх перегляду в касаційному порядку (ст. 254 ГПК). 1.1. СУТЬ І ПОХОДЖЕННЯ ГРОШЕЙ: Суспільний розподіл праці (ділення землеробства і скотарства,:  1.1. СУТЬ І ПОХОДЖЕННЯ ГРОШЕЙ: Суспільний розподіл праці (виділення землеробства і скотарства, а потім і ремесел) зажадав постійного обміну продуктами труда. Товар - це продукт труда, вироблений для продажу. Товари володіють споживною вартістю і вартістю. У
1.2. Суть і ознаки організації: Організація - скоординована освіта, що перебуває, по меншій:  1.2. Суть і ознаки організації: Організація - скоординована освіта, що перебуває, щонайменше, з двох чоловік, який працює для досягнення загальної мети. Ознаки организацииналичие целейорганизационная культураорганизационная структурапостоянное взаємодія з
5.4. СУТЬ І ПРИНЦИПИ ПОСТАНОВКИ СИСТЕМИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ:  5.4. СУТЬ І ПРИНЦИПИ ПОСТАНОВКИ СИСТЕМИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ: Згідно з глосарієм управлінського обліку, розробленим експертами на замовлення Мінекономразвітія Росії, бюджетирование (планування, budgeting) - це процес планування руху ресурсів по підприємству на заданий майбутній період і (або) проект.
30. Суть, принципи і форми кредиту.: Кредит - позика в грошовій або товарній формі на умовах:  30. Суть, принципи і форми кредиту.: Кредит - позика в грошовій або товарній формі на умовах поворотності, платности і терміновості. Як економічна категорія кредит являє собою певний вигляд суспільних відносин, пов'язаних з рухом вартості. Цей рух передбачає
Суть, причини і види безробіття: Безробіття - це економічний стан, при якому бажаючі:  Суть, причини і види безробіття: Безробіття - це економічний стан, при якому бажаючі працювати не можуть знайти роботу при звичайній ставці заробітної плати. Питома вага безробітних в складі робочої сили називається нормою або рівнем безробіття. До безробітних не
Суть правової свідомості. Правова культура: Правосвідомість має складну структуру, включає в себе як правову:  Суть правової свідомості. Правова культура: Правосвідомість має складну структуру, включає в себе як правову ідеологію, так і правову психологію. Правова ідеологія - це сукупність ідей, теорій, концепцій, в яких виражене відношення до права. Правова психологія - це,
Суть і поняття законодавчої техніки: У філософії категорія суті визначається як «внутрішня:  Суть і поняття законодавчої техніки: У філософії категорія суті визначається як «внутрішній зміст предмета, що виражається в єдності всіх багатоманітних і суперечливих форм його буття»[8]. Для з'ясування суті законодавчої техніки спочатку повинна бути вирішена проблема місця