На головну сторінку   Всі книги

Суть і особливості лізингу

Лізинг - це форма оренди, пов'язана з передачею в користування машин, обладнання, транспортних і інакших матеріальних засобів.

Суть лізингової операції складається в наданні однією стороною (лизингодателем) іншій стороні (лизингополучателю) майна у виняткове користування на встановлений термін за певну винагороду на основі лізингового договору.

Метою лізингу є сприяння розвитку НТП, розвиток матеріально-технічної бази підприємства, технічне переозброєння, розширення кооперації між вітчизняними і зарубіжними підприємствами.

У лізинговій операції беруть участь три сторони:

1) лизингодатель (орендодавець) - спеціалізована лізингова компанія, що придбаває майно у власність і що передає його у брешемо. користування за певну плату;

2) лизингополучатель (орендар) - підприємство, що орендує майно;

3) продавець - підприємство-виробник необхідного майна.

По механізму здійснення лізингу виділяють прямий і поворотного.

При прямому лізингу лизингодатель купує майно у постачальника і постачає його орендарю, отримуючи орендну плату протягом всього терміну лізингу. Цей вигляд лізингу доцільний в тих випадках, коли орендар повністю переоснащує своє виробництво.

При поворотному лізингу підприємство-виготівник продає своє майно лізингової компанії і одночасно укладає угоду про довгострокову оренду цього майна на умовах лізингу, т. е. перетворюється з власника майна в його орендаря.

По мірі окупності об'єкта лізингу він ділиться на: оперативний і фин-вий. Оперативний лізинг - це лізинг з неповною окупністю, при якому протягом терміну дії одного лиз. договору відбувається часткова амортизація майна і окупається тільки частина його.

Фін. лізинг - це лізинг з повною окупністю, коли протягом терміну дії лізингового договору відбувається повна або близька до повної амортизація майна і, відповідно, виплата лизингодателю вартості майна.

Переваги лізингу як форми оновлення виробництва полягають в наступному:

1. лізинг дозволяє використати сучасну техніку без оплати її повної вартості;2 лізингові платежі включаються в собівартість продукції (робіт, послуг) і зменшують податкове навантаження на підприємство внаслідок зниження податків, що сплачуються з прибутку;3 можливість нарахування амортизації по об'єкту лізингу до 100% (крім легкових автомобілів і офісних меблів);4, оплата вартості обладнання за рахунок коштів, отриманих внаслідок їх експлуатації, і інш. 8.1. СУТЬ РИЗИКУ-МЕНЕДЖМЕНТУ. РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ:  8.1. СУТЬ РИЗИКУ-МЕНЕДЖМЕНТУ. РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ: Ризик-менеджмент являє собою систему управління ризиком і фінансовими відносинами, виникаючим в процесі цього управління. Ризик-менеджмент як система управління складається з двох підсистем: керованої підсистеми (об'єкта управління) і
3. СУТЬ РЕЗЕРВНИХ ВИМОГ: Резервні вимоги представляють процентну частку зобов'язань (і:  3. СУТЬ РЕЗЕРВНИХ ВИМОГ: Резервні вимоги представляють процентну частку зобов'язань (або їх похідної), яку комерційні банки зобов'язані зберігати як резерви в Центральному банку. Збільшення резервних вимог вимушує комерційні банки тримати в
з 1. Суть і процедура прослуховування і записи переговорів:  з 1. Суть і процедура прослуховування і записи переговорів: "Технізація" злочинності, оснащення організованих злочинних співтовариств сучасними коштами комунікації - від мобільних стільникових телефонів до коштів космічного зв'язку і широке їх використання при здійсненні самих різних акцій
1.1. СУТЬ І ПОХОДЖЕННЯ ГРОШЕЙ: Суспільний розподіл праці (ділення землеробства і скотарства,:  1.1. СУТЬ І ПОХОДЖЕННЯ ГРОШЕЙ: Суспільний розподіл праці (виділення землеробства і скотарства, а потім і ремесел) зажадав постійного обміну продуктами труда. Товар - це продукт труда, вироблений для продажу. Товари володіють споживною вартістю і вартістю. У
5.4. СУТЬ І ПРИНЦИПИ ПОСТАНОВКИ СИСТЕМИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ:  5.4. СУТЬ І ПРИНЦИПИ ПОСТАНОВКИ СИСТЕМИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ: Згідно з глосарієм управлінського обліку, розробленим експертами на замовлення Мінекономразвітія Росії, бюджетирование (планування, budgeting) - це процес планування руху ресурсів по підприємству на заданий майбутній період і (або) проект.
1. Суть і принципи банківського кредиту: Услід за грошима винахід кредиту є геніальним відкриттям:  1. Суть і принципи банківського кредиту: Услід за грошима винахід кредиту є геніальним відкриттям людства. Завдяки кредиту скорочується час на задоволення господарських і особистих потреб. Підприємство-позичальник за рахунок додаткової вартості має можливість
2. Суть, передумови виникнення і напряму розвитку науки:  2. Суть, передумови виникнення і напряму розвитку науки «Фінансовий менеджмент»: На федеральному і територіальному рівнях управління фінансами іменується як «Державне і муніципальне управління» (менеджери, що здійснюють це управління називаються адміністраторами), а на рівні підприємства (організації) - «Фінансовий