На головну сторінку   Всі книги

1. Суть і підходи до¦до¦ визначення фінансової системи

Фінансова система і фінанси використовуються як індикатор національної економіки, зростання добробуту, обмеження негативних моментів в економічному¦економічному¦ зростанні. Чим більш розвинені ринкові відносини, тим більше складні і більш багатоманітні¦різноманітні¦ зв'язки в державі, тим більше складна і фінансова система.

Фінансова система виникла з появою держави і нерозривно пов'язана¦пов'язана¦ з його функціонуванням. За допомогою¦за допомогою¦ фінансової системи держава накопичує і використовує кошти для утримання свого апарату, а також направляє їх на виконання своїх функцій. З одного боку, фінансова система - це сукупність відособлених, але взаємопов'язаних сфер і ланок фінансових відносин. Фінансова система охоплює грошові відносини між державою і підприємствами, організаціями, державою і населенням, між підприємствами і всередині них.

З іншого боку, фінансова система - це сукупність ринків і інших інститутів, які¦які¦ використовуються для висновку фінансових угод, обміну активами і ризиками, а також фінансових органів і інститутів, які здійснюють управління грошовими потоками в країні. Ця система містить в собі ринки фінансових інструментів, фінансових посередників, фірми, які¦які¦ пропонують фінансові послуги, і органи, які регулюють діяльність всіх цих установ.

У державах з соціально ориеринтированой ринковою економікою фінансові системи досягають високої міри розвитку, хоч можуть істотно відрізнятися між собою.

У країнах з перехідною економікою фінансові системи характеризуються тим, що їх окремі ланки знаходяться¦перебивают, перебувають¦ в стадії формування. Це торкається, в основному, фінансового ринку, державного боргу, страхових і резервних фондів і інших елементів фінансової системи.

Головна¦головна¦ функція фінансової системи полягає в задоволенні потреб держави, що господарюють суб'єктів і населення. Суб'єкти економічної¦економічної¦ діяльності будь-якого¦якого-небудь¦ вигляду (фірми, органи державної влади всіх рівнів) існують для того, щоб сприяти¦сприяти¦ виконанню цієї основної функції.

Сучасна фінансова система має глобальний характер. Фінансові ринки і посередники взаємопов'язані між собою через¦із-за¦ всеосяжну міжнародну телекомунікаційну мережу, завдяки якій¦якій¦ переказ платежів і торгівля цінними паперами відбуваються практично¦практичний¦ цілодобово. Таким чином, якщо велика¦велика¦ корпорація, розташована, скажемо, у Франції, приймає рішення¦вирішуючу¦ фінансувати новий проект, то вона розглядає будь-які¦які-небудь¦ інвестиційні можливості, включаючи, наприклад, випуск і продаж акцій на Лондонській і Нью-йоркської фондових біржах або отримання позики на фінансовому ринку Японії. Причому в останньому випадку позика може бути представлена у будь-якій валюті. 4.1. СУТЬ І РОЛЬ БЮДЖЕТУ: Бюджетні відносини являють собою фінансові відносини:  4.1. СУТЬ І РОЛЬ БЮДЖЕТУ: Бюджетні відносини являють собою фінансові відносини держави на федеральному, регіональному (суб'єктів Федерації) і місцевому рівнях з державними, акціонерними і інакшими підприємствами і організаціями, а також з населенням з приводу
Суть і роль бюджету.: Державний бюджет - це розпис (кошторис, баланс) грошових:  Суть і роль бюджету.: Державний бюджет - це розпис (кошторис, баланс) грошових доходів і витрат держави. Роль бюджету в розвитку національної економіки неоднозначна на різних періодах історії. При цьому досить чітко виділяються два етапи. У епоху
з 1. Суть результатів оперативно-розшукової діяльності і:  з 1. Суть результатів оперативно-розшукової діяльності і організаційно-правові прелпосилки їх використання в розслідуванні злочинів: У основі визначення результатів оперативно-розшукової діяльності (ОРД) лежить єдність їх гносеологічної суті і доказів в карному процесі. Суть доказів складається в єдності змісту (фактичних даних) і процесуальної
з 1. Суть і процедура прослуховування і записи переговорів:  з 1. Суть і процедура прослуховування і записи переговорів: "Технізація" злочинності, оснащення організованих злочинних співтовариств сучасними коштами комунікації - від мобільних стільникових телефонів до коштів космічного зв'язку і широке їх використання при здійсненні самих різних акцій
1.1. СУТЬ І ПОХОДЖЕННЯ ГРОШЕЙ: Суспільний розподіл праці (ділення землеробства і скотарства,:  1.1. СУТЬ І ПОХОДЖЕННЯ ГРОШЕЙ: Суспільний розподіл праці (виділення землеробства і скотарства, а потім і ремесел) зажадав постійного обміну продуктами труда. Товар - це продукт труда, вироблений для продажу. Товари володіють споживною вартістю і вартістю. У
7.1. Суть і принципи оподаткування.: Вирішальне значення в доходах бюджету мають податки. Податки - це:  7.1. Суть і принципи оподаткування.: Вирішальне значення в доходах бюджету мають податки. Податки - це встановлені вищим органом державної законодавчої влади обов'язкові платежі, які сплачують фізичних і юридичних осіб до бюджету в розмірах і в терміни, передбачені
Суть, причини і види безробіття: Безробіття - це економічний стан, при якому бажаючі:  Суть, причини і види безробіття: Безробіття - це економічний стан, при якому бажаючі працювати не можуть знайти роботу при звичайній ставці заробітної плати. Питома вага безробітних в складі робочої сили називається нормою або рівнем безробіття. До безробітних не