На головну сторінку   Всі книги

Суть права

Суть права, як і будь-якого іншого соціального феномена, полягає в тих його внутрішніх, закономірних, стійких і істотних властивостях, в яких розкриваються різноманіття і суперечність форм його буття, закономірності існування, функціонування і розвитку.

Властивості права, що носять сущностний характер, необхідні і невід'ємні, постійні і стійкі, знаходять своє вираження в правових явищах, що відносяться як до змісту (внутрішньої субстанції) права, так і до його функціонування. Ці властивості знаходяться в органічній єдності, що виключає можливість дроблення єдиної суті права на відособлені частини.

Такими служать властивості права, що показують:

- якими об'єктивними історичними чинниками зумовлені право, його зміст і дія;

- чию організовану волю вони виражають;

- ким така воля офіційно формується;

- в якій формі вона зводиться у загальний, обов'язковий ранг.

Нерозривність ланцюга цих властивостей права об'єктивно предопре- - ділена самою логікою походження і існування права. Воно > з'явилося на певному етапі розвитку людського загально- '' з) ства разом з державою, коли в силу відомих історичних χr > чинників в доповнення до колишніх правил гуртожитку по-перше- битно-громадського ладу було потрібне створення нових - загальнообов'язкових і забезпечених державою норм. Реальний механізм всякого правообразования був і залишається таким, що певні процеси в життєдіяльності суспільства з'являються як об'єктивні потреби. Усвідомлення таких потреб зв'язане з появою відповідних інтересів, мотивів і цілей людей, їх спільності і освіт. На цьому грунті зростає соціальна воля як результат узгодження різних інтересів, воля, яка при певних умовах перетворюється

в загальнообов'язкову, зводиться в ранг правових норм, права.

Відповідно, під суттю права потрібно розуміти зумовлену економічними, соціальними, політичними і духовними умовами життєдіяльності суспільства і певною мірою узгоджену волю вартих при владі соціальних груп (шарів), перетворену в загальнообов'язкову, виражену у вигляді правових норм. 13. Суть і роль державного бюджету: Основним інструментом фінансів є бюджет. Державний:  13. Суть і роль державного бюджету: Основним інструментом фінансів є бюджет. Державний бюджет - це основний фінансовий інструмент державного фінансового управління. Це фінансовий план держави, через який воно здійснює свою фінансову політику. З
Суть, роль і функції оптової торгівлі: Оптова торгівля робить послуги виробникам товарів і роздрібної:  Суть, роль і функції оптової торгівлі: Оптова торгівля робить послуги виробникам товарів і роздрібній торгівлі. Внаслідок її діяльності товар наближається до споживача, але ще не попадає в сферу особистого споживання. Найважливіша задача оптової торгівлі - планомірно регулювати
4.1. СУТЬ І РОЛЬ БЮДЖЕТУ: Бюджетні відносини являють собою фінансові відносини:  4.1. СУТЬ І РОЛЬ БЮДЖЕТУ: Бюджетні відносини являють собою фінансові відносини держави на федеральному, регіональному (суб'єктів Федерації) і місцевому рівнях з державними, акціонерними і інакшими підприємствами і організаціями, а також з населенням з приводу
8.1. СУТЬ РИЗИКУ-МЕНЕДЖМЕНТУ. РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ:  8.1. СУТЬ РИЗИКУ-МЕНЕДЖМЕНТУ. РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ: Ризик-менеджмент являє собою систему управління ризиком і фінансовими відносинами, виникаючим в процесі цього управління. Ризик-менеджмент як система управління складається з двох підсистем: керованої підсистеми (об'єкта управління) і
з 1. Суть і процедура прослуховування і записи переговорів:  з 1. Суть і процедура прослуховування і записи переговорів: "Технізація" злочинності, оснащення організованих злочинних співтовариств сучасними коштами комунікації - від мобільних стільникових телефонів до коштів космічного зв'язку і широке їх використання при здійсненні самих різних акцій
1.2. Суть і ознаки організації: Організація - скоординована освіта, що перебуває, по меншій:  1.2. Суть і ознаки організації: Організація - скоординована освіта, що перебуває, щонайменше, з двох чоловік, який працює для досягнення загальної мети. Ознаки организацииналичие целейорганизационная культураорганизационная структурапостоянное взаємодія з
30. Суть, принципи і форми кредиту.: Кредит - позика в грошовій або товарній формі на умовах:  30. Суть, принципи і форми кредиту.: Кредит - позика в грошовій або товарній формі на умовах поворотності, платности і терміновості. Як економічна категорія кредит являє собою певний вигляд суспільних відносин, пов'язаних з рухом вартості. Цей рух передбачає