На головну сторінку   Всі книги

1.1. СУТЬ І ПОХОДЖЕННЯ ГРОШЕЙ

Суспільний розподіл праці (виділення землеробства і скотарства, а потім і ремесел) зажадав постійного обміну продуктами труда.

Товар - це продукт труда, вироблений для продажу. Товари володіють споживною вартістю і вартістю.

У цьому їх суперечність: закон єдності і боротьби протилежностей.

Обмін, т. е. рух товарів від одного товаровиробника до іншої, передбачає соизмерение різних на вигляд, якості, призначення товарів. Основою соизмерения товарів є їх вартість - тобто суспільно-необхідний труд, затрачений на виробництво товару.

З метою забезпечення сопоставимости різних витрат труда з'являється поняття мінової вартості. Мінова вартість - це здатність товару обмінюватися на інші товари в певних пропорціях.

Існують дві концепції походження грошей: раціоналістична і еволюційна. Перша згадка про раціоналістичну теорію походження грошей дається в роботі Арістотеля, яка називається "Нахомахо- ва етика". Ця теорія пояснює появу грошей як результат угоди (або змови) людей, що переконалися в тому, що для просування вартості в міновому обороті необхідні спеціальні інструменти. Ця теорія неподільно панувала аж до XVIII віку. Згідно з другою, еволюційною теорією, гроші з'явилися внаслідок еволюційного процесу. У "Капіталі" К. Маркс, на основі аналізу товарного обігу, це переконливо доводить. Еволюція обміну товарів передбачає розвиток форм вартості:

Проста, або випадкова форма вартості. Наприклад, зустрілися землероб і скотар: одна вівця рівна одному мішку зерна. Особливості:- споживна вартість зерна для скотаря служить формою вияву вартості вівці; - індивідуальний труд землероба виражає свою протилежність - суспільний труд; конкретний труд, укладений в зерні, служить формою вияву абстрактного труда.

Розгорнена форма вартості: один мішок зерна рівний одній вівці, одному аршину полотна, одній сокирі.

Загальна форма вартості: загальний загальновизнаний еквівалент рівний одній вівці, одній сокирі, одному аршину полотна, одному мішку зерна.

Грошова форма вартості. Для перетворення товару в гроші необхідно:

а) загальне визнання за цим товаром ролі загального еквівалента;

б) тривале виконання цим товаром ролі загального еквівалента;

в) наявність особливих фізичних властивостей, придатних для обміну.

Найбільш придатними для виконання ролі грошей виявилися золото і срібло.

Гроші за своїм походженням - це товар.

Вони також володіють двома властивостями товару:

споживною вартістю (у вигляді прикраси - задовольняють естетичну потребу, у вигляді молотка - потреба в забитті цвяхів);

вартістю, оскільки на добування золота також затрачується певна кількість суспільно-необхідного труда.

Гроші - це особливий товар:

крім споживної вартості (див. вище) вони володіють загальною споживною вартістю, оскільки за допомогою грошей людина може задовольнити будь-яку потребу;

вартість грошей має зовнішню форму вияву до їх обміну на ринку, тоді як вартість звичайного товару прихована і виявляється тільки в момент купівлі-продажу, т. е. якщо товар купується, то труд, затрачений на його виробництво, признається суспільством, стає суспільно необхідним; отже, товар володіє вартістю.

Гроші дозволили суперечність товарного виробництва: між споживною вартістю і вартістю, тобто один і той же товар для однієї людини не може володіти одночасно і споживною вартістю і вартістю. З появою грошей товарний мир розколовся на дві частини - це гроші як товар і всі інші товари. Споживна вартість сконцентрована на стороні всіх товарів, а вартість - на стороні грошей. Гроші стають виразником споживних вартостей всіх товарів через свою вартість.

На закінчення: гроші - це товар, особливість якого полягає в тому, що:

це такий, що стихійно (історично) виділився за рахунок своїх фізичних властивостей товар;

це особливий привілейований товар, що грає роль загального еквівалента;

це товар, об'єднуючий в собі дві економічні категорії: споживну вартість і вартість (на відміну від інших товарів).

Виділяють три основних властивості грошей, що розкривають їх суть.

Гроші забезпечують загальну безпосередню обмінюваність. На них купується будь-який товар.

Гроші виражають мінову вартість товару. Через них визначається ціна товару, що дозволяє кількісно порівнювати різні по споживній вартості товари.

Гроші виступають матеріалізацією загального суспільно- необхідного робочого часу, укладеного в товарі. Суть і зміст податкового планування на підприємстві.:  Суть і зміст податкового планування на підприємстві.: Задача податкового планування - організація системи оподаткування для досягнення максимального фінансового результату при мінімальних витратах. Комплексне податкове планування здійснюється в рамках податкового консалтінга і є частиною
Суть і вміст маркетингу в туризмі: Глобальним напрямом в розвитку маркетингу став ринок послуг::  Суть і вміст маркетингу в туризмі: Глобальним напрямом в розвитку маркетингу став ринок послуг: транспорт, зв'язок, торгівля, побутові і комунальні послуги, фінанси, наука, охорона здоров'я, культура і мистецтво, спорт, туризм. Характерна особливість всіх перерахованих видів послуг
1.1. Суть і зміст фінансового маркетингу: Маркетинг треба розглядати як інтегральну функцію менеджменту. У:  1.1. Суть і зміст фінансового маркетингу: Маркетинг треба розглядати як інтегральну функцію менеджменту. У науковій літературі загальноприйнятого визначення маркетингу не існує. У залежності від тієї або інакшої функції, що виконується маркетингом, він трактується як філософія виробництва, як
1. Суть власності як економічної категорії:  1. Суть власності як економічної категорії: Там, де є економічна діяльність, там завжди присутня проблема власності. Відносини власності пронизують всю систему економічних відносин і супроводять людину з моменту його народження до відходу в інакший мир. Скрізь і всюди ми
РОЗДІЛ 3. СУТЬ РИНКУ: У економічній літературі немає однозначного визначення ринку. Ринок:  РОЗДІЛ 3. СУТЬ РИНКУ: У економічній літературі немає однозначного визначення ринку. Ринок часто сприймається як синонім господарського механізму, усього відтворювального процесу. Економіка, суспільне господарство, ринок - це певною мірою, синоніми із загальною
8.1. СУТЬ І РОЛЬ СТРАХУВАННЯ: Страхування - економічна категорія, вхідна складовою частиною в:  8.1. СУТЬ І РОЛЬ СТРАХУВАННЯ: Страхування - економічна категорія, вхідна складовою частиною в категорію фінансів. Суть страхування пов'язана з створенням цільових грошових фондів, що формуються за рахунок внесків зацікавлених юридичних і фізичних осіб, з подальшим їх
Суть і роль грошей в ринковій економіці.: Підвищений інтерес до науки про гроші (з глибокої древності) викликаний:  Суть і роль грошей в ринковій економіці.: Підвищений інтерес до науки про гроші (з глибокої древності) викликаний тим, що виникаючі диспропорції в будь-якій країні швидше і сильніше усього виявляються в сфері грошового обігу, викликаючи серйозні соціально-економічні наслідки. Гроші