На головну сторінку   Всі книги

3.1 Суть і структура ГФ:

Задача ГФ - забезпечення гос-ва Д. коштами для рішення економ., политий. і соц. задач.

ГФ - Д. відношення в процесі розподілу і перерозподілу вартості общ. продукту і частини нац. багатства в зв'язку з формуванням Ф.

рес-ов у гос-ва і його підприємств, а також використанням їх на розвиток пр-ва і т. д.

Суб'єкти:

- Гос-у

- Установи і підприємств

- Населення

Структура ГФ:

1) Г. бюджет

2) Г. кредит

3) позабюджетні фонди

Гос. бюджет

Являє собою форму утворення і використання централізованого Д. фонду для забезпечення деят-ти Г.

1. Фед. бюджет (вирішує задачі в межах Федерації:

Ф. цільові програми; різні галузі народного хоз-ва; правопорядок; межд. деят-ть)

2. Регіональний бюджет (вирішує задачі регіонів, республік:

Ф. освіти; організації охорони здоров'я; охорона внутр. безпеки правопорядку, навколишньої середи)

3. Місцевий бюджет (вирішує задачі місцевого хоз-ва:

створення інфраструктури території; підготовка трудових кадрів; рішення задач комунально-побутового хар-ра)

13

Гос. кредит

Г. є позичальником тимчасово вільних Д. ср-в фізичних і юридичних осіб.

Позабюджетні фонди

Вирішують соціальні і економічні питання. 8.1. Суть управління ризиками: Динамізм мінливості умов, в яких працюють фірми,:  8.1. Суть управління ризиками: Динамізм мінливості умов, в яких працюють фірми, відкриває для них безліч можливостей, але одночасно зумовлює ряд складних і багатоманітних проблем, які не можна вирішити при традиційних підходах до менеджменту господарської і
2. Суть і учасники інвестиційного проекту: Методологічною основою інвестиційного проектування є:  2. Суть і учасники інвестиційного проекту: Методологічною основою інвестиційного проектування є поняття проекту. У методичних рекомендаціях за оцінкою ефективності інвестиційних проектів він розуміється в двох значеннях: як комплект документів, вмісних формулювання мети
Суть цінних паперів, їх функції. Економічні характеристики:  Суть цінних паперів, їх функції. Економічні характеристики цінних паперів.: Суть ринку цінних паперів визначається його функціями: інвестиційна функція, тобто освіта і розподіл інвестиційних фондів, необхідних для розширеного відтворювання і технічного прогресу; переділ власності з допомогою
8.1. Суть, цілі і види грошових реформ : Грошова реформа являє собою повне або часткове:  8.1. Суть, цілі і види грошових реформ : Грошова реформа являє собою повну або часткову зміну елементів грошової системи з метою зміцнення стійкості національних грошей. Іншими словами, грошова реформа являє собою перебудову грошової системи або, навіть,
59. Суть, цілі, інструменти і моделі кредитногрошовий політики.:  59. Суть, цілі, інструменти і моделі кредитногрошовий політики.: Грошово-кредитна політика є одним з найбільш важливих напрямів державного регулювання ринкової економіки. Для функціонування кредитно-банківської системи вона має першорядне значення. Державне кредитногрошовий
7 Суть і типи грошових систем.: Грошова система - форма організації:  7 Суть і типи грошових систем.: Грошова система - форма організації грошового обігу в країні, що склався історично і закріплена національним законодавством. Необхідність в єдиній, стабільній і еластичній грошовій системі
73. Суть судового рішення, його декларативний і імперативний:  73. Суть судового рішення, його декларативний і імперативний моменти.: Присудження - важливий акт правосуддя, на який направлена процесуальна діяльність всіх учасників цивільного судочинства по конкретній справі. Саме тому цивільне процесуальне законодавство приділяє велику увагу