На головну сторінку   Всі книги

Суть і структура кредиту

Суть кредиту

Передача кредитором позиченої вартості позичальнику для використання на початках поворотності і в інтересах суспільних потреб

ПОЗИЧАЛЬНИК

Позичена вартість

/

Об'єкт кредиту Особлива додаткова

споживча вартість - основа безперервності кругообігу ПФ

J/

Власне - кредитні відносини

Структура кредиту

Суб'єкти кредиту

Юридична самостійність

Майнова відповідальність

РК - розміщення кредиту ПКЗ - отримання кредиту

позичальником ИК - використання кредиту

ВР - вивільнення ресурсів ВК - повернення вартості ПКС - отримання кредитором коштів

Перераспределітельная

ПОВОРОТНО-Функції

кредиту

Закони кредиту Основа кредиту Поворотність

Емісійна

КОНТРОЛЮ-Рівноваги

між тими, що вивільнюються і що перерозподіляються на початках поворотності ре сурсами

Збереження позиченої вартості

Тимчасовий характер функціонування кредиту

22. Класифікація видів кредиту Критерій Види Критерій Види 1. Стадії відтворювання, що Обслуговуються - Кредити в сферу:

Виробництва

Розподілу

Споживання 9. Спосіб видачі - Компенсаційний

Платіжний 2. Галузева спрямованість - З/х

Промислові

Торгові і т. д. 10. Методи погашення і надання - На виплат

Одноразово 3. Об'єкт кредитування - Під товарно- матеріальні цінності

На сезонні витрати

Під розрив в платіжному обороті 11. На вигляд позикового рахунку - З простого позикового рахунку

Зі спец. позикового рахунку

Овердрафт

Контокорентні 4. По забезпеченості: 4.1 Характер обеспече- Прямі і непрямий- 12. Участь розрахункового рахунку при вида- - З зарахуванням на розрахунковий рахунок позичальника ния ние че - Мінуя р/р 4.2 Міра обеспече- - Забезпечені 13. Наявність прострочення - Поточні ния - Недостатньо забезпечені

Незабезпечені (бланкові) - Прострочені 4.3 Вигляд забезпечення - Під заставу

Під гарантію або поручительство

Застраховані 14. Зв'язок з рухом капіталу - Позика грошей

Позика капіталу 4.4 Вигляд застави - Іпотечні 15. Валюта видачі - В національній - Ломбардні і т. д. валюті - В іноземної 5. Терміновість - Короткострокові

Середньострокові

Довгострокові 16. Наявність ліміту - Лімітовані

Нелімітірован- ние 6. Платность - Платні або безкоштовні

Дорогі і дешеві 17. Возобновляемость - Револьверні

7, що Перериваються. Розмір - Дрібні

Великі (більше за 5% капітали банку) 18. Кредити банкам - Централізовані

МБК 8. Вигляд позичальника - Юридичні особи

Фізичні особи

23. Класифікація форм кредиту

Форми кредиту

Критерії

JL я а р

а в об Т

Об'єкт кредиту

Цільова потреба позичальника

Комерційний кредит

Грошова

історично більш рання

найбільш распро-Відстрочка

платежу за товар

Ліквідований в ході кредитної реформи 1930-1932 рр. аж до 1988 р. я

а до з ь л е т і б е р

т об П

24. Лихварський і капіталістичний кредит, позиковий капітал Лихварський Позиковий -i L Капітал Лихварський Капіталістичний Кредит V V Критерії Відмінності 1. Характер позичальників Дрібні виробники, рабовласники, феодали Головним чином промислові і торгові капіталісти 2. Спосіб використання наданих в позику грошей Це капітал тільки для кредиторів Це капітал і для кредиторів, і для позичальників 3. Економічна роль кредиту Занепад виробництва Зростання виробництва, загострення протиріч капіталістичного ринкового господарства 4. Джерела відсотка Додатковий труд рабів, кріпосних селян і дрібних виробників Додаткова вартість, створена найманими робочими 5.

Рівень відсотка Весь додатковий труд і навіть частина необхідного Частка середнього прибутку

25. Міжнародний кредит

РОЛЬ

Засіб взаємовигідної співпраці і конкурентної боротьби

Забезпечення безперервності відтворювання і його розширення

Інтернаціоналізація виробництва і обміну Поліпшення міжнародного розподілу праці

Посилення диспропорцій суспільного відтворювання, стимулювання стрибкоподібного розширення прибуткових галузей Зміцнення позицій іноземних кредиторів в конкурентно боротьбі

Форми міжнародного кредиту

X

I

I

Техніка надання

1 « Об X (IJ і ч ЧОЧ ХЧК ч? Ич Призначення

Види I

Валюта позики їй їй UИО ч Е в ч яI

I

Забезпечення I. ~

Термін 2 3 ХЧО про про до до ч до про об ч об л чий

л з

Категорія кредитора Специфічні й л Ю ш про про З) н ч > їй н ч ч ч ч об

ч X ч

26. Роль кредиту

Особливостями методів досягнення результатів

зумовлених поворотністю і платностью

Д 1 до ДД її про з Л д д ч 2 їй (

їй д д і до ИД про

ЗІ

ч ч про про & про і д

Виробництва, реализа ції, споживання

Кредит впливає на сфери

t ^

I зацікавленості в доцільному наданні і використанні коштів

Задоволення тимчасових потреб в коштах при їх недоліку в зв'язку з

J

Ефективності результатів пр менения кредиту сприяє

послідовне здійснення державної грошово-кредитної політики

Безперебійність і розширення процесів виробництва і реалізації продукції

Зростання рівня споживання

Розширення сфери кредитних відносин

Розвиток методів кредитування і управління кредитом

27. Межі кредиту

¦N

т/

Надлишковий

Недостатній

V

Рівень кредитних

вкладенні

Позитивний вплив на економіку

Недостача коштів для придбання матеріальних цінностей і платоспроможного попиту

Негативне воздействиена

У

Уповільнення темпів зростання і реалізації

>

Уповільнення темпів зростання і реалізації

Оптимальний

тх

економіку

Зайве відвернення ресурсів; і зацікавленості підприємств в економії ресурсів, прискоренні процесів виробництва і реалізації t маси платіжних коштів і платоспроможного попиту - зростання цін р ( 1 -L

Макроуровень

Облік

МИКРОУРО-Зростання

обсягу виробництва і зміни його структури Задач оптимізації величини грошових коштів в обороті

Потребі позичальників в коштах і їх зацікавленості в зменшенні витрат в зв'язку з використанням кредиту

Зацікавленості кредиторів в розширенні кредитних вкладень; Кредитоспроможність позичальників; Обмежень можливості видачі кредиту банками в зв'язку з наявністю ресурсів і необхідністю дотримання обов'язкових нормативів 1. Суть валютної системи і її елементи.: Міжнародні валютні відносини є невід'ємною складовою:  1. Суть валютної системи і її елементи.: Міжнародні валютні відносини є невід'ємною складової світової економіки, їх функціонування і розвиток пов'язані з обслуговуванням всього комплексу економічних зв'язків, які складаються між окремими країнами, юридичними суб'єктами
4.3. Суть і умови довершеної конкуренції: Поняття конкуренції. Умови конкуренції і тип ринку.:  4.3. Суть і умови довершеної конкуренції: Поняття конкуренції. Умови конкуренції і тип ринку. Монополістичні і олигополистические ринки. Суть і умови довершеної конкуренції: однорідність продукції; малі розміри і численність суб'єктів ринку; відсутність бар'єрів;
8.1. Суть управління ризиками: Динамізм мінливості умов, в яких працюють фірми,:  8.1. Суть управління ризиками: Динамізм мінливості умов, в яких працюють фірми, відкриває для них безліч можливостей, але одночасно зумовлює ряд складних і багатоманітних проблем, які не можна вирішити при традиційних підходах до менеджменту господарської і
96 Суть цінних паперів: поняття і класифікація: Цінний папір - це документ, що засвідчує з дотриманням:  96 Суть цінних паперів: поняття і класифікація: Цінний папір - це документ, що засвідчує з дотриманням встановленої форми і обов'язкових реквізитів майнові права, здійснення або передача яких можливі тільки при його пред'явленні. У відповідності зі ст. 149 ГК РФ, у випадках,
8.1. Суть, цілі і види грошових реформ : Грошова реформа являє собою повне або часткове:  8.1. Суть, цілі і види грошових реформ : Грошова реформа являє собою повну або часткову зміну елементів грошової системи з метою зміцнення стійкості національних грошей. Іншими словами, грошова реформа являє собою перебудову грошової системи або, навіть,
з 1. Суть вимог немайнового характеру і місце їх:  з 1. Суть вимог немайнового характеру і місце їх правової регламентації в системі цивільного виконавчого права: Навряд чи в цивільному процесуальному і виконавчому праві знайдеться хоч би одне питання, по якому досягнута єдність думок серед процесуалістів. Навіть тематика правової природи відносин, виникаючих в рамках примусової реалізації
1.1 СУТЬ І ТИПОЛОГІЯ ІННОВАЦІЙ: Поняття нововведення є російським варіантом англійського слова:  1.1 СУТЬ І ТИПОЛОГІЯ ІННОВАЦІЙ: Поняття нововведення є російським варіантом англійського слова innovation. Буквальний переклад з англійського означає введення новацій або введення новин. Під новиною розуміється новий порядок, новий звичай, новий метод, винахід, новий