На головну сторінку   Всі книги

31. Суть, види і функції позикового відсотка

Позиковий відсоток Плата, що отримується кредитором від позичальника за

користування позиковими коштами. Еквівалент потре-З

^Розмір Нарощена сума боргу Позичена вартість боргу Сума відсотка Д' - Д = ПЕКЛО позики

Частка прибутку позичальника, отриманого внаслідок використання кредиту.

З^7_Срок ссудьГ"^)

1

Стимулююча

Гарантійна

X

Функції позиково го відсотка

Раціональне поєднання власних і позикових коштів, співвідношення попиту і пропозиції кредиту.

Ефективне використання позиченої вартості позичальником.^

Гарантія повернення кредитору позичених коштів в повному об'ємі.

ВИДИ

I

За формами кредиту

По видах кредитних установ По видах інвестицій

Л « Об 0)

ю об

m

про об

U

про з

« До

і про і про і

X й W

Л X н об

35

X

Л й ю

про

«

до і оЛ

й % ч ^ т ю (Л ХЛ « ч об ч щ про про про - е m I « До о4 і « об

> QК ч.

.. 32. Суть і значення касаційного виробництва.:  32. Суть і значення касаційного виробництва.: Суть російської касації полягає в перегляді не вступивши- ших в законну силу актів суду першої інстанції вищестоящим судом і зводиться до декількох нормативно закріплених положень: 1) право вільного касаційного оскарження рішень, не
48. Суть і значення виконавчого виробництва.:  48. Суть і значення виконавчого виробництва.: Виконавчим виробництвом називається примусова реализа- ция актів судових, адміністративних і інакших юрисдикционних орга- нов в частини відновлення і захисти порушених матеріальних прав у встановленому законом порядку. Правову основу
3.1 СУТЬ І ЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ: Основну масу грошових ресурсів, призначених для фінансування:  3.1 СУТЬ І ЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ: Основну масу грошових ресурсів, призначених для фінансування загальнодержавних потреб, держава отримує у вигляді податків і обов'язкових платежів. У умовах дестабілізації фінансового становища народного господарства, зниження
Суть і значення двійчастого запису на рахунках.: При змінах в балансі, господарських, що відбуваються під впливом:  Суть і значення двійчастого запису на рахунках.: При змінах в балансі, господарських операцій, що відбуваються під впливом, кожна операція викликає рівновеликі зміни в двох статтях балансу. Рівність підсумків активу і пасиву балансу не порушується. При відображенні операцій на рахунках,
Суть, задачі і функції контроллинга. Причини виникнення:  Суть, задачі і функції контроллинга. Причини виникнення контроллинга: Контроллинг - це функціонально відособлений напрям економічної роботи на підприємстві, пов'язаний з реалізацією фінансовий- економічної коментуючої функції і менеджменту для прийняття оперативних і стратегічних управлінських рішенні.
Суть позабюджетних фондів: Позабюджетні фонди - важлива ланка фінансової системи держави.:  Суть позабюджетних фондів: Позабюджетні фонди - важлива ланка фінансової системи держави. Вони являють собою сукупність грошових ресурсів, що використовуються державою на суворо певну мету і маючі законодавче закріплені джерела формування. Як
Суть і види ринкової монополії.: Монополія - виняткове право виробництва, промислу, торгівлі і:  Суть і види ринкової монополії.: Монополія - виняткове право виробництва, промислу, торгівлі і інших видів діяльності, належне одній особі, певній групі осіб або державі. Це означає, що за своєю природою монополія - пряма протилежність вільної