На головну сторінку   Всі книги

Суть, значення, функції

Схема формування грошових фондів цільового призначення.

Фінанси господарюючих суб'єктів виникають на розподільній стадії на стику двох відтворювальних процесів.

Призначення - забезпечити безперервність відтворювального процесу.

Фінанси підприємства - це економічні грошові відносини, пов'язані з формуванням і розподілом грошових фондів підприємств і використання їх на виконання зобов'язань перед фінансово-кредитною системою і фінансуванням витрат по розширеному відтворюванню.

Грошові фонди підприємств:

Статутної капітал.

Фонд основних коштів.

Фонд оборотних коштів.

Фонд НМА (нематеріальні активи).

Резервний капітал.

Інвестиційний фонд

Амортизаційний фонд.

Фонд накопичень.

Фонд заробітної плати.

Фонд споживання.

Фонд платежів до бюджету і інш. фонди.

Угруповання фінансових відносин на рівні підприємств.

Фінансові відносини всередині підприємств (формування фондів).

Фінансові відносини між підприємствами.

Фінансові відносини з вищестоящими організаціями.

Відносини підприємств з фінансово-кредитною системою.

Функції фінансів підприємств аналогічні функціям фінансів загалом.

Основні принципи організації фінансів підприємств.

Принцип господарської самостійності.

Принцип самофінансування.

Принцип матеріальної зацікавленості.

Принцип матеріальної відповідальності.

Принцип забезпечення фінансовими резервами. Зведення про авторів: Кормишкина Людмила Олександрівна - доктор економічних наук,:  Зведення про авторів: Кормишкина Людмила Олександрівна - доктор економічних наук, професор, зав. кафедрою економічної теорії ГОУ ВПО «Мордовський державний університет ім. Н. П. Огарева». Автор має більше за 150 наукових і учбово-методичних публікацій. Сфера
Весільний процес: є юридична форма висновку подружнього союзу брачующихся:  Весільний процес: є юридична форма висновку подружнього союзу брачующихся родів. Від пишноти весілля і численності гостей залежало щастя молодоженов. Весілля з витратами - обов'язок батьків по відношенню до дітей. Величина весільної процесії,
Суть і структура грошового ринку: Ринок грошей - це сукупність всіх грошових ресурсів країни,:  Суть і структура грошового ринку: Ринок грошей - це сукупність всіх грошових ресурсів країни, які постійно переміщаються (розподіляються і перерозподіляються) під впливом попиту і пропозиції з боку різних суб'єктів економіки. Структура грошового ринку. Грошовий ринок
Суть корпоративного управління.: Досить часто під корпоративним управлінням розуміють загальний:  Суть корпоративного управління.: Досить часто під корпоративним управлінням розуміють загальний менеджмент, стратегічне управління організацією і інш. Разом з тим, важливо розділяти поняття корпоративний менеджмент (согрогаtе management) і корпоративне управління (грогаtе
Суть і значення тлумачення норм права.: Для успішного функціонування права в будь-якій країні необхідно раніше:  Суть і значення тлумачення норм права.: Для успішного функціонування права в будь-якій країні необхідне передусім правильне розуміння змісту і призначення його норм і заснованих на них юридичних рішень. Тому в науці і практиці значне місце відводиться тлумаченню
76. Суть і значення стадії перегляду судових постанов в:  76. Суть і значення стадії перегляду судових постанов в порядку нагляду. Порядок подачі наглядової жалоби (уявлення).: При самої довершеній правовій регламентації судочинства повністю виключити помилки при розгляді і дозволі конкретних справ судом першої інстанції практично неможливо. Касаційне виробництво, покликане усунути такі помилки в
38. Суть і значення перегляду судових постанов в порядку:  38. Суть і значення перегляду судових постанов в порядку нагляду.: Судовий нагляд як самостійний процесуально-правовий інститут з'явився в радянський час і формувався, поступово удосконалюючись, внаслідок взаємообумовленості наступних трьох основних моментів. По-перше, проголошений