На головну сторінку   Всі книги

1.3. Суть і значення операцій на відкритому ринку

Операції на відкритому ринку - операції ЦБ по купівлі-продажу цінних паперів в банківській системі. Операції на відкритому ринку сприяють регулюванню банківської ліквідності, процентних ставок, курсу цінних паперів, а також грошової маси в звертанні.

При купівлі центральним банком цінних паперів у комерційних банків відповідні суми поступають на їх резервно - кореспондентські рахунки, т. е. з'являється можливість розширення активних операцій з клієнтурою. У разі продажу центральним банком цінних паперів кредитним інститутам, навпаки, сума їх коштів меншає, і в банківській системі загалом відбувається скорочення кредитних ресурсів або підвищення їх вартості, що в свою чергу відбивається на величині загальної грошової маси. Таким чином, регулюючи попит і пропозицію на цінні папери, центральний банк впливає не тільки на кредитоспроможність комерційних банків, але і на сукупну грошову масу.

Особливість використання цього інструмента складається в тому, що періодичність і масштаби проведення операцій визначаються по розсуду центрального банку, виходячи з бажаного ефекту, що прогнозується, що робить цей інструмент найбільш гнучким і оперативним в застосуванні.

Як основні цінні папери можуть виступати казначейські векселі, безпроцентні казначейські зобов'язання, облігації державної позики, промислові облігації, першокласні короткострокові цінні папери і інш. Купівля-продаж кожного вигляду цінних паперів здійснюється у вигляді торгів, де ціна встановлюється на основі вільного коливання попиту і пропозиції.

Досвід країн з розвиненою економікою свідчить, що наявність широкого ринку державних цінних паперів дозволяє: здійснити тимчасове запозичення у комерційних структур, банків і населення для Уряду через Центральний Банк тимчасово вільних грошових коштів; скоротити інфляційне фінансування дефіциту державного бюджету; використати державні цінні папери з метою проведення Центральним Банком грошово-кредитної політики і регулювання загальної маси грошей в звертанні; підвищити надійність КБ, що формують свої активи шляхом придбання гарантованих державою цінних паперів.

Важлива особливість операцій на відкритому ринку - їх швидка реакція на короткострокові тенденції розвитку ринку, в т. ч. на кризові ситуації.

Класифікація операцій на відкритому ринку.

Операції на відкритому ринку класифікуються в залежності від: умов операції - прямі і зворотні операції.

Прямі операції - операції центрального банку по купівлі або продажу державних облігацій і інших зобов'язань на готівково-грошовій, касовій основі, що передбачає повний розрахунок по операції протягом одного - двох днів.

Зворотні операції на відкритому ринку - операції по купівлі-продажу центральним банком цінних паперів із зобов'язанням зворотної продажу-викупу по зазделегідь встановленому курсу. Вони м'якше впливають на грошовий ринок і є більш гнучким інструментом регулювання. об'єктів операцій - операції з державними або приватними паперами; терміновість операції - короткострокові (до 3 місяців), довгострокові (до 1 року і більш) операції з цінними паперами; сфери проведення операцій - тільки на банківському секторі ринку цінних паперів або на небанківському секторі ринку; способу встановлення ставок - визначаються ЦБ або ринком.

Операції РЕПО: поняття і суть.

Економічне значення операцій РЕПО складається в тому, що одна сторона, що має деякий надлишок грошових коштів, надає їх на час іншій стороні за певну плату. При цьому первинний власник грошових коштів отримує як забезпечення цінні папери. Таким чином, операція РЕПО виступає як кредитування під цінні папери. Право власності по черзі переходить від однієї сторони до іншої.

РЕПО - фінансова операція, що складається з двох частин:

1. Перша сторона продає цінні папери другій стороні. При цьому перша сторона бере на себе зобов'язання викупити вказані цінні папери в певну дату або на вимогу другої сторони. Зобов'язанню на зворотну купівлю відповідає зобов'язання на зворотний продаж, яке бере на себе друга сторона.

2. Перша сторона купує цінні папери у другої сторони по ціні, відмінного від ціни первинного продажу. Різниця між цінами представляє той відсоток (маржу), який повинна отримати друга сторона.

Термін означає ту ж саму операцію, але з позиції другої сторони операції.

Відповідно до світової практики РЕПО певним чином класифікуються:

* в залежності від терміну дії: нічні (на 1 день) відкриті (термін операції точно не встановлений) термінові (більш, ніж на 1 день, з фіксованим терміном)

* по порядку переміщення і зберігання цінних паперів:

1. 1 спосіб: цінні папери, куплені в першій частині операції РЕПО, дійсно перераховуються покупцю цінних паперів. У цьому випадку покупець в першій частині операції мінімізує свій кредитний ризик. Недоліком цього вигляду РЕПО є те, що витрати по перекладу паперів можуть бути значними при нерозвиненості інфраструктури ринку;

2. 2. спосіб: так зване. У цьому випадку відбувається переміщення цінних паперів на користь третьої сторони, яка за договором несе зобов'язання перед безпосередніми учасниками операції. Вона перевіряє вигляд цінних паперів, відстежує величину маржі і при необхідності вимагає додаткових переліків. Достоїнством цього вигляду РЕПО є мінімальні витрати по переказу коштів, т. до. рахунки знаходяться у третього учасника, яка виступає гарантом правильного виконання операції. Однак вартість операції зростає, т. до. третя сторона отримує певну винагороду за надані послуги.

3. 3 спосіб:. Цінні папери залишаються у 1 сторони. Мінімальні витрати по перекладу цінних паперів, але рівень кредитного ризику залишається високим.

Маржа - деяке встановлене договором зменшення суми грошових коштів, що поступає в оплату цінних паперів в першій частині РЕПО. Іншими словами, перша сторона операції оплачує, наприклад, 95% від ринкової вартості цінних паперів, а 5%, що залишилися є певною страховкою для покупця цінних паперів на випадок несприятливої зміни ринкових котировання.

Зворотні операції на відкритому ринку характеризуються більш м'яким впливом на грошовий ринок, є більш гнучким методом регулювання грошової маси. Операції РЕПО проводяться з тимчасовим інтервалом від 1 до 15 днів. СВЕКРУХА НЕ ВИЖЕНЕ: А - Недавно в автокатастрофе загинув чоловік (дочки п'ять років). Жили в:  СВЕКРУХА НЕ ВИЖЕНЕ: А - Недавно в автокатастрофе загинув чоловік (дочки п'ять років). Жили в квартирі (куплена до браку) з його матір'ю (вони рівні власники). Прописана з дочкою була у моїх батьків. Тепер свекруха виганяє мене, говорить, що я не маю ніякого права на
Зведіть втрати до мінімуму: Моя система звичайно обмежує втрати 1/8, т. до. я зумовлюю:  Зведіть втрати до мінімуму: Моя система звичайно обмежує втрати 1/8, т. до. я зумовлюю точку виходу зазделегідь. Я НІКОЛИ НЕ ЇДУ НА АКЦІЇ ВНИЗ. Мій підхід складається в тому, щоб тримати емоції під контролем за допомогою приреченої точки виходу. Я дозволяю імпульсу акцій в
ЗВЕДЕННЯ ПРО АВТОРА: ТУРКОВСКАЯ МАРИНА БОРИСІВНА - КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТ:  ЗВЕДЕННЯ ПРО АВТОРА: ТУРКОВСКАЯ МАРИНА БОРИСІВНА - КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ ФАКУЛЬТЕТУ ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ ПІВДЕННО-УРАЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. У 1976 РОЦІ ЗАКІНЧИЛА ЧЕЛЯБИНСКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ПО
Зведення про авторів: Дамаскин Олег Валерьевич, професор кафедри національної безпеки:  Зведення про авторів: Дамаскин Олег Валерьевич, професор кафедри національної безпеки Російської академії державної служби при Президентові Російської Федерації, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист Російської Федерації Девіцкий Едуард
Весільний процес: є юридична форма висновку подружнього союзу брачующихся:  Весільний процес: є юридична форма висновку подружнього союзу брачующихся родів. Від пишноти весілля і численності гостей залежало щастя молодоженов. Весілля з витратами - обов'язок батьків по відношенню до дітей. Величина весільної процесії,
1. Суть і поняття грошово-кредитної політики.: Грошовий обіг - рух коштів в готівковій і безготівковій:  1. Суть і поняття грошово-кредитної політики.: Грошовий обіг - рух коштів в готівковій і безготівковій формах, які обслуговують кругообіг товарів, нетоварні платежі і розрахунки в народному господарстві. Суб'єктами грошово-кредитної політики є: - банківська система (циональний
Суть і значення судового рішення. Порядок винесення судового:  Суть і значення судового рішення. Порядок винесення судового рішення.: Стаття 194. Прийняття рішення суду 1. Постанова суду першої інстанції, якою справа дозволяється по суті, приймається ім'ям Російської Федерації в формі рішення суду. 2. Рішення суду приймається в дорадчій кімнаті, де можуть знаходитися