На головну сторінку   Всі книги

5. Суть і значення перегляду судових постанов в порядку судового нагляду

1. Судові постанови, що Вступили в законну силу, вказані в частині другої справжньої статті, можуть бути переглянені в порядку нагляду Президією Верховного Суду Російської Федерації по жалобах осіб, що беруть участь в справі, і інших осіб, якщо їх права, свободи і законні інтереси порушені цими судовими постановами.

2. У Президію Верховного Суду Російської Федерації оскаржаться:

1) рішення верховних судів республік, що вступили в законну силу, крайових, обласних судів, судів міст федерального значення, суду автономної області, судів автономних округів, прийняті ними по першій інстанції, якщо вказані рішення були предметом апеляційного розгляду в Верховному Суді Російської Федерації;

2) рішення окружних (флотських) військових судів, що вступили в законну силу, прийняті ними по першій інстанції, якщо вказані рішення були предметом апеляційного розгляду в Верховному Суді Російської Федерації;

3) рішення, що вступили в законну силу і визначення Верховного Суду Російської Федерації, прийняті ним по першій інстанції, якщо вказані рішення і визначення були предметом апеляційного розгляду;

4) визначення Апеляційної колегії Верховного Суду Російської Федерації;

5) визначення Судової колегії по адміністративних справах Верховного Суду Російської Федерації, визначення Судової колегії по цивільних справах Верховного Суду Російської Федерації і визначення Військової колегії Верховного Суду Російської Федерації, винесені ними в апеляційному порядку;

6) визначення Судової колегії по адміністративних справах Верховного Суду Російської Федерації, визначення Судової колегії по цивільних справах Верховного Суду Російської Федерації і визначення Військової колегії Верховного Суду Російської Федерації, винесені ними в касаційному порядку.

3. Право на звертання в Президію Верховного Суду Російської Федерації з уявленням про перегляд судових постанов, вказаних в частині другої справжньої статті, якщо в розгляді справи брав участь прокурор, мають Генеральний прокурор Російської Федерації і його заступники. НАДПРИБУТОК: перевищення фактичного прибутку над плановою або середньою величиною.:  НАДПРИБУТОК: перевищення фактичного прибутку над плановою або середньою величиною.
СВЕРХДЛИТЕЛЬНИЙ ПЕРІОД: гіпотетичний період часу в теорії пропозиції, який:  СВЕРХДЛИТЕЛЬНИЙ ПЕРІОД: гіпотетичний період часу в теорії пропозиції, який передбачає можливість зміни (вдосконалення) діючих технологічних процесів виробництва продукції на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу.
Зведіть втрати до мінімуму: Моя система звичайно обмежує втрати 1/8, т. до. я зумовлюю:  Зведіть втрати до мінімуму: Моя система звичайно обмежує втрати 1/8, т. до. я зумовлюю точку виходу зазделегідь. Я НІКОЛИ НЕ ЇДУ НА АКЦІЇ ВНИЗ. Мій підхід складається в тому, щоб тримати емоції під контролем за допомогою приреченої точки виходу. Я дозволяю імпульсу акцій в
Зведення про автора: Сафонов Володимир Миколайович - доцент кафедри державного права:  Зведення про автора: Сафонов Володимир Миколайович - доцент кафедри державного права Регіонального відкритого соціального інституту (м. Курськ). Друкувався в «Американському ежегоднике», в ряді центральних научнихжурналов по юридичній і історичній проблематиці,
Відомості об авторах:: Фархутдінов Інсур Забірович, кандидат юридичних наук, старший:  Відомості об авторах:: Фархутдінов Інсур Забірович, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Центра міжнародно-правових досліджень Інституту держави і права Російської академії наук, член Російської асоціації міжнародного права; автор книг і
Суть і структура грошового ринку: Ринок грошей - це сукупність всіх грошових ресурсів країни,:  Суть і структура грошового ринку: Ринок грошей - це сукупність всіх грошових ресурсів країни, які постійно переміщаються (розподіляються і перерозподіляються) під впливом попиту і пропозиції з боку різних суб'єктів економіки. Структура грошового ринку. Грошовий ринок
Суть антикризового управління: виражається в наступних положеннях: кризи можна передбачувати, чекати:  Суть антикризового управління: виражається в наступних положеннях: кризи можна передбачувати, чекати і викликати; кризи в певній мірі можна прискорювати, передувати, відсувати;*до криз можна і необхідно готуватися; кризи можна пом'якшувати; управління в умовах кризи вимагає