На головну сторінку   Всі книги

76. Суть і значення стадії перегляду судових постанов в порядку нагляду. Порядок подачі наглядової жалоби (уявлення)

При самої довершеній правовій регламентації судочинства повністю виключити помилки при розгляді і дозволі конкретних справ судом першої інстанції практично неможливо. Касаційне виробництво, покликане усунути такі помилки в судових постановах, що не набрали законної чинності, до кінця виключити будь-які порушення закону в роботі судів не в змозі.

ГПК передбачений короткий термін кассацион. оскарження, протягом якого особи, що беруть участь в справі, звичайно не устигають виявити помилковість рішення, скласти жалобу і подати її в установл. порядку. Ці обставини зумовили наявність в цивільному процесуальному законодавстві інституту перегляду судових постанов в порядку нагляду. У порядку нагляду перевіряється законність судових рішень і визначень, що набрали законної чинності. Наглядова жалоба або представлення прокурора подається: 1) на рішення, що вступили в законну силу і визначення верховних судів республік, крайових, обласних судів, судів міст федерального значення, суду автономної області, судів автономних округів, прийняті ними по першій інстанції, якщо вказані рішення і визначення не були предметом касаційного або наглядового розгляду в Верх. Суді РФ; на касаційні визначення верховних судів республік, крайових, обласних судів, судів міст федерального значення, суду автономної області, судів автономних округів; на апеляційні рішення і визначення районних судів; на судові накази, що вступили в законну силу, рішення і визначення районних судів і світових суддів - відповідно в президію верховного суду республіки, крайового, обласного суду, суду міста федерального значення, суду автономної області, суду автономного округу; 2) на кассац. визначення окружних (флотських) військових судів; на рішення, що вступили в законну силу і визначення гарнізонних військових судів - в президію окружного (флотського) військового суду; 3) на визначення президії верх. судів республік, крайових, обласних судів, судів міст федерального значення, суду автономної області, судів автономних округів; на рішення, що вступили в законну силу і визначення верховних судів республік, крайових, обласних судів, судів міст федерального значення, суду автономної області, судів автономних округів, прийняті ними по першій інстанції, якщо вказані рішення і визначення не були предметом касаційного розгляду в Верховному Суді РФ; на касаційні визначення верховних судів республік, крайових, обласних судів, судів міст федерального значення, суду автономної області, судів автономних округів, а також на рішення, що вступили в законну силу і визначення районних судів, прийняті ними по першій інстанції, якщо жалоби на вказані рішення і визначення були залишені без задоволення президією відповідно верховних судів республік, крайових, обласних судів, судів міст федер.

значення, суду автономної області, судів автономних округів, - в Суд. кіл. по гражд. справам Верх. Суду РФ; 4) на визначення президії окружних (флотських) військових судів; на рішення, що вступили в законну силу і визначення окружних (флотських) військових судів, прийняті ними по 1-ой інстанції, якщо вказані рішення і визначення не були предметом касаційного розгляду в Верх. Суді РФ; на кассац. визначення окружних (флот.) військових судів, а також на ті, що вступили в закон. силу рішення і визначення гарнізонних воен. судів, якщо жалоби на вказані судові постанови були залишені без задоволення президією окружного (флотського) воен. суду, - в Воєн. колегію Верх. Суду РФ; 5) на ті, що вступили в закон. силу рішення і визначення Верх. Судна РФ, прийняті ним по першій інстанції; на визначення Касаційної колегії Верх. Суду РФ; на визначення Судової колегії по гражд-м справах Верх. Судна РФ, винесені в касаційному порядку; на визначення Воєн. колегії Верх. Судна РФ, винесені в кассац. м порядку, - в Презід. м Верх. Суду РФ. Жалоби, уявлення прок-ра на винесен-е в наглядовому порядку визначення Доль. колегії по гражд. справам Верх. Суду РФ і Воєн. колегії Верх. Судна РФ подаються в Президію Верх. Суду РФ. Ці жалоби і уявлення підлягають рассм-ю, якщо вказані опред-я порушують єдність суд. практики. З уявленнями про перегляд рішень, що вступили в законну силу і визначень судів в Росії Ген. Прок-р РФ і його зами має право звертатися в люб. суд нагляд. инст., а прокурор респ-ки, краї, області, міста федер. значення, автоном. області, автоном. округу, військового округу (флоту) відповідно в президію верх. суду республіки, крайового, обл. суду, суду міста федер. значення, суду автоном. області, суду автоном. округа, окружний (флотського) воен. суду. Свідчий свідчення. Права і обов'язки свідка. Свідчий:  Свідчий свідчення. Права і обов'язки свідка. Свідчий імунітет.: Свідчий свідчення - одні з найбільш поширених коштів доведення. Стаття 69. Свідчий свідчення · Свідком є особа, якій можуть бути відомі які-небудь відомості про обставини, що мають значення для розгляду і
Згортання непу і формування командної економіки (орая половина:  Згортання непу і формування командної економіки (друга половина 20-х років).: 1925 р. став переломним в економічній історії нашої країни. Це передусім пов'язано з рішенням про необхідність індустріалізації, основна задача якої перебувала в перетворенні країни, що ввозить машини і обладнання, в країну, виробляючу їх. У
ПОНАДНОРМОВІ БЕЗ ЗГОДИ ПРАЦІВНИКА НЕМОЖЛИВІ, ЗА ВИНЯТКОМ...:  ПОНАДНОРМОВІ БЕЗ ЗГОДИ ПРАЦІВНИКА НЕМОЖЛИВІ, ЗА ВИНЯТКОМ...: Згода на участь в понаднормових роботах з письмової згоди працівника була відображена і в старій редакції Трудового кодексу, але в новій редакції уточнений дуже істотний момент: при проведенні робіт, необхідних для запобігання катастроф,
СВЕКРУХА НЕ ВИЖЕНЕ: А - Недавно в автокатастрофе загинув чоловік (дочки п'ять років). Жили в:  СВЕКРУХА НЕ ВИЖЕНЕ: А - Недавно в автокатастрофе загинув чоловік (дочки п'ять років). Жили в квартирі (куплена до браку) з його матір'ю (вони рівні власники). Прописана з дочкою була у моїх батьків. Тепер свекруха виганяє мене, говорить, що я не маю ніякого права на
ЗВЕДЕННЯ ПРО АВТОРА: ТУРКОВСКАЯ МАРИНА БОРИСІВНА - КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТ:  ЗВЕДЕННЯ ПРО АВТОРА: ТУРКОВСКАЯ МАРИНА БОРИСІВНА - КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ ФАКУЛЬТЕТУ ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ ПІВДЕННО-УРАЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. У 1976 РОЦІ ЗАКІНЧИЛА ЧЕЛЯБИНСКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ПО
Відомості об авторах:: Фархутдінов Інсур Забірович, кандидат юридичних наук, старший:  Відомості об авторах:: Фархутдінов Інсур Забірович, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Центра міжнародно-правових досліджень Інституту держави і права Російської академії наук, член Російської асоціації міжнародного права; автор книг і
Суть столипинской реформи: перебувала в ліквідації селянської общини і створенні шара:  Суть столипинской реформи: перебувала в ліквідації селянської общини і створенні шара селян-власників, ведучій товарне господарство. При формуванні шара селян-підприємців уряд розраховував на те, що розпад общини приведе до поступової концентрації