На головну сторінку   Всі книги

1. Суть і поняття грошово-кредитної політики

Грошовий обіг - рух коштів в готівковій і безготівковій формах, які обслуговують кругообіг товарів, нетоварні платежі і розрахунки в народному господарстві.

Суб'єктами грошово-кредитної політики є:

- банківська система (Національний Банк України і комерційні банки);

- урядові структури (Міністерство фінансів, казначейства).

Головним елементом економічної системи будь-якої країни є грошова система, під якою розуміють форми організації грошового обігу в державі, які здалися історично і закріплені в національному законодавстві.

Основною метою проведення грошово-кредитної політики держави є реалізація системи способів в сферах державного звертання і кредиту, направлені на регулювання економічного збільшення, стимулювання інфляції, забезпечення зайнятості і вирівнювання платіжного балансу.

Грошово-кредитна політика - комплекс взаємопов'язаних, скоординованих на досягненні конкретних цілей, методів регулювання грошового ринку, які здійснює держава через свій Центральний банк. Часто її називають монетарною або грошовою політикою.

У економічній літературі є декілька трактування грошово-кредитної політики. Деякі автори відносять до неї будь-які методи держави, які торкаються грошової сфери, включаючи і ті, які здійснюються без участі Центрального банку. Ці методи направлені на зміни рівня оподаткування, структури бюджетних податків і інш.

На Україні головним суб'єктом грошово-кредитної політики є Національний Банк України, також в розробці грошово-кредитній політиці беруть участь і інші органи державного регулювання економіки - Міністерство фінансів, Міністерство економіки, безпосередній уряд, Верховна Рада, органи виконавчої і законодавчої влади, які визначають основні макроекономічні показники, що є орієнтиром в формуванні цілей грошово-кредитної політики (розмір ВВП, бюджетного дефіциту, платіжний і торговий баланси, рівень зайнятості і інш.).

Верховна Рада регулярно слухає звіт очолюючого НБУ і отримує інформацію банку про стан грошово- кредитного ринку України.

Головна роль в розробці і реалізації монетарної політики належить НБУ.

У 20-30 роках 20 віку грошово-кредитна політика була зосереджена на внутрішніх господарських проблемах окремих країн.

У основу реалізації грошово-кредитної політики багатьох країн був встановлений принцип «компенсаційного регулювання», який базується на об'єднанні протилежних комплексних методів, які використовуються на різних фазах економічного циклу. Це політика грошово-кредитної реструктуризації (політика «дорогих грошей»), яка полягає в обмеженні кредитних операцій, зменшенні грошової маси в звертанні, і політика грошово-кредитної експансії (політика «дешевих грошей») - засновується на використанні тих же способів, але протилежного напряму (зменшення процентних ставок, стимулювання кредитних операцій, зменшення норм обов'язкового резервування, купівля Центральним банком у комерційних банків державних цінних паперів).

Особливості грошово-кредитної політики в Україні.

1. Забезпечення стабільності національної грошової одиниці є головним рушійним чинником розвитку економіки, тому стабільність банківської системи і грошові ринки - головні причини розвитку грошово-кредитної політики.

2. Грошово-кредитна політика повинна бути направлена на збільшення монетарної бази, т. е. кредитна емісія повинна збільшуватися на 10-20%.

3. Фіскальна політика має вирішальний вплив на економіку країни, тому повинна бути забезпечена максимальна цінова стабілізація шляхом різних методів і механізмів державного регулювання.

4. Використання методів монетарної політики збільшення саморегулируемой економіки поліпшує виробничу структуру, а соціальні питання вирішуються сприятливо. СВОБОДА ТОРГІВЛІ: - принцип зовнішньоторгівельної політики, що передбачає свободу:  СВОБОДА ТОРГІВЛІ: - принцип зовнішньоторгівельної політики, що передбачає свободу підприємців, фірм в прийнятті і здійсненні рішень по ведінню зовнішньої торгівлі.
Розділ 2. Свобода і смерть: Милосердя починається з спогаду про в'язнів. З уявного:  Розділ 2. Свобода і смерть: Милосердя починається з спогаду про в'язнів. З уявного сопереживания ним в їх стражданнях. По суті, вся ця книга є таке сопереживание, є уявне «ходіння по муках» і подорож по безоднях нашого «правосуддя». Всякий, хто прочитав її
СВІФТ.: Обмін сполученнями між вітчизняними і закордонними банками:  СВІФТ.: Обмін сполученнями між вітчизняними і закордонними банками проводиться частіше за все через міжнародну систему передачі даних СВІФТ - Компанія міжнародного міжбанківського фінансового зв'язку. СВІФТ являє собою систему передачі повідомлень по
СВІДЧЕННЯ «ЗА» І «ПРОТИ»: При докладному розгляді окремих компонентів цієї моделі:  СВІДЧЕННЯ «ЗА» І «ПРОТИ»: При докладному розгляді окремих компонентів цієї моделі необхідно звернути особливу увагу на три аспекти кожного такого компонента. По-перше, потрібно проаналізувати те, яким чином еволюціонували власні погляди Мальтуса на ту або
Згортання непу і формування командної економіки (орая половина:  Згортання непу і формування командної економіки (друга половина 20-х років).: 1925 р. став переломним в економічній історії нашої країни. Це передусім пов'язано з рішенням про необхідність індустріалізації, основна задача якої перебувала в перетворенні країни, що ввозить машини і обладнання, в країну, виробляючу їх. У
СВЕРХДЛИТЕЛЬНИЙ ПЕРІОД: гіпотетичний період часу в теорії пропозиції, який:  СВЕРХДЛИТЕЛЬНИЙ ПЕРІОД: гіпотетичний період часу в теорії пропозиції, який передбачає можливість зміни (вдосконалення) діючих технологічних процесів виробництва продукції на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу.
Зведення про автора: Сафонов Володимир Миколайович - доцент кафедри державного права:  Зведення про автора: Сафонов Володимир Миколайович - доцент кафедри державного права Регіонального відкритого соціального інституту (м. Курськ). Друкувався в «Американському ежегоднике», в ряді центральних научнихжурналов по юридичній і історичній проблематиці,