На головну сторінку   Всі книги

29. Свобода торгівлі і політика протекціонізму

У міжнародних економічних відносинах склалися дві протилежні політики держави: протекціонізм і вільна торгівля.

Протекціонізм - це політика держави, направлена на захист вітчизняних виробників від зарубіжних конкурентів.

Суть даної політики складається в тому, що необхідно стримувати ввезення в державу висококонкурентних іноземних товарів і протегувати експорту товарів свого виробництва в інші країни.

У даній політиці держава використовує наступні інструменти: митні збори, нетарифні бар'єри і підтримку експорту.

Митні збори - це податки на імпорт, підвищуючі ціни на дані товари, що імпортуються і що утрудняють їх збут в даній країні.

Існує два основних типи тарифів: фіскальні тарифи і протекціоністські.

Фіскальні тарифи використовуються державою для збільшення грошових коштів.

Протекціоністські тарифи використовуються для захисту національної промисловості від іноземної конкуренції. Вони роблять іноземну продукцію більш дорогою, ніж вітчизняну і тим самим вимушують людей припинити купувати іноземні товари.

Нетарифні бар'єри - це обмежувальні або заборонні заходи на імпорт (квоти, ліцензування або навіть прямі заборони на імпорт).

Квота - це обмеження кількості товарів певного найменування, яке можна ввозити в країну. Квоти знижують іноземну конкуренцію на внутрішньому ринку в певній галузі. Ліцензування допускає імпорт товарів тільки по спеціальних дозволах (ліцензіям) державних органів.

Заборони повністю закривають ввезення в країну певних товарів, обгрунтовуючи це тим, що продукція, що імпортується не відповідає національним стандартам якості товарів.

Підтримка експорту - це заходи сприяння держави по просуванню за межу продукції національного виробництва.

Це можуть бути виплати субсидій, надання податкових пільг, кредитів з низьким відсотком річних, юридична і політична підтримка.

Інша протекціоністська міра - продаж національних товарів хорошої якості по високих цінах з одночасною виплатою дотацій вітчизняним покупцям цієї продукції.

Позитивні риси протекціонізму:

1) захист національного виробництва від демпінгового продажу;

2) заборона імпорту і урівноваження торгового балансу;

3) захист нових галузей національної економіки;

4) торгові бар'єри стимулюють власне виробництво.

Але є і негативні риси протекціонізму, до таких відносяться:

1) зростання цін і зменшення вибору товарів;

2) падіння ефективності виробництва;

3) відмова від переваг міжнародного розподілу праці;

4) підрив можливостей експорту.

Вільна торгівля (фритредерство) - це вільний рух товарів і послуг між країнами без торгових бар'єрів.

Позитивні сторони вільної торгівлі:

1) стимулювання конкуренції, обмеження монополізму;

2) підвищення ефективності виробництва, зниження ціни;

3) збільшення вибору товарів для споживачів;

4) повноцінне використання переваг міжнародного розподілу праці;

5) зростання співпраці народів і країн.

Більшість держав поєднують в своїй політиці межі протекціонізму і фритредерства, відбувається лібералізація світової торгівлі. Це означає, що всі країни більш широко і взаємовигідно торгують один з одним, поступово звільняючись від торгових бар'єрів і встановлюючи природний режим найбільшого сприяючого у взаємній торгівлі. Зведений бухгалтерський баланс: При складанні зведеного бухгалтерського балансу потрібно мати на увазі,:  Зведений бухгалтерський баланс: При складанні зведеного бухгалтерського балансу потрібно мати на увазі, що рядок 470 «нерозподілений прибуток звітного року» балансу заповнюють тільки після перерахунку даних звіту про прибутки і збитки* Приклад. У бухгалтерському балансі дочірньої
Зведений баланс: формується шляхом з'єднання окремих заключних балансів. При:  Зведений баланс: формується шляхом з'єднання окремих заключних балансів. При цьому постатейні показники по макету складання одного і іншого балансів підсумовуються і зводяться в особливій колонці у вигляді загального підсумку активу і загального підсумку пасиву. Такий баланс
Зведені баланси: являють собою сукупність однопродуктових балансів,:  Зведені баланси: являють собою сукупність однопродуктових балансів, об'єднаних по певній ознаці (галузева приналежність, технологічне призначення продукції, взаємозамінність продукції і інш.). При розробці зведених балансів однопродуктовие
Зведена бухгалтерська звітність: - це система показників, що відображають фінансові положення на:  Зведена бухгалтерська звітність: - це система показників, що відображають фінансові положення на звітну дату і фінансові результати за звітний період групи взаємопов'язаних організацій.
2.3. Вільні роздрібні ціни: Вони формуються виходячи з вільної відпускної ціни з ПДВ і снабжен:  2.3. Вільні роздрібні ціни: Вони формуються виходячи з вільної відпускної ціни з ПДВ і забезпечений- ческо-збутової і торгової надбавки (див. тему 2, мал. 2.1).
ВІЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ: Сучасна форма міжнародних економічних зв'язків - створення в:  ВІЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ: Сучасна форма міжнародних економічних зв'язків - створення в країнах вільних економічних зон. Вільна економічна зона (СЕЗ) - це обмежений район тієї або інакшої країни з особливо сприятливими умовами для вільного
4. Вільне використання твору, що постійно знаходиться в:  4. Вільне використання твору, що постійно знаходиться в місці, відкритому для вільного відвідування (ст. 1276 ГК РФ): Згідно з ст. 1276 ГК РФ допускається без згоди автора або інакшого правообладателя і без виплати винагороди відтворення, повідомлення в ефір або по кабелю фотографічного твору, твору архітектури або твору зображального