На головну сторінку   Всі книги

3. Зведення законів Юстініана

Мета періоду: відновити єдність Рим имп. На досягнення мети б направлена політика в обл зак-ва. Задача: створити зведення имп законів і робіт клас юр-в для примен-ия в nw підлогу і ек усл-х. Так би створене зведення зак-в Юст, кіт був зборами существовавш до того источ-в, але багаторазове преобразов-х, обобщеннх.

Для виконавши кодиф-і призначалися особливі комісії, активно участвов юристи Трібоніан, Феофіл. Весь матеріал / на 50 книг, кіт крім 30, 31, 32 розпад-ця на титули. 1 книга - введення. Зі 2-46 -sys претор права, але зі значить изм і доп. 47, 48 присвячені кримінальному праву і проц (до РЧП відношення не має - публічне), 49 - обтиснув, фин і воен праву, 50 - муниц праву і персон доп, т. е. источн РЧП були 2-46. Всі збори - назва дигеста, т. е. збори юр. матер-ла, кіт би опубл в 533 р. Місця з диг-ов цитуються слід обр: вказівка у вигляді букви Д., потім № книги (45.), вказівка № титулу (2.), № фрагмента (123.), після № параграфа (4.). На ряду з дигестами разрабат-сь інституції і б опубл в 533 р. По иституц дб вивчати право студенти. Инстит-м би відданий статус імператорської Конст-і. Инст / на: Введ, Книга 1 «особи» (правий полож осіб), 2 кн - «речі», 3 і 4 (до 17 відділу) - наз «позови», в кінці кн 4 - публичн право, до частн отнош не має. 5 кн - права на речі, наслед і обязат право. Спосіб цитиров Інст: І., № книги, № титулу, цифрового обознач пар. 534 р. опубл nw кодекс Юст, отменивш старий код. Кодекс сост з 12 книг, / на титули. Код - зведення важнейш имп Конст-й. Починаючи від Адріана і до Юстініана. Для цит употреб-сь: Ц., № книги, № титулу, № конст. Конст располож в межах титулу в хрон порядку. Конст видані після кодексу «репетита» з 535 по 565 р.- назив Новелами (168), ті nw закони. Больш-у відноситься до публ права. до гос. управ - до церк влаштую. Недо містять і гр.-прав опред-ия, з обл цьому і наслед права (приватне право). ТЕ до сірок 6 в. з'явилося закінчать збори, состоящ з цих частин. Сам Юст назвав свою кодиф - храмом рим юстиції, а пізнє среднев юр привласнили назву «корпус юрис цивилис» зведення гражд права. Зв'язки між задачами: Задачі реального проекту пов'язані між собою у часі. Наприклад,:  Зв'язки між задачами: Задачі реального проекту пов'язані між собою у часі. Наприклад, деякі задачі можуть виконуватися одночасно, інші не можуть бути початі доти, поки не завершитися деяка попередня задача. Тому після того, як складений список
Зв'язок фіскальної і монетарної політики: www.kowaldesian.com/budqet/Поточний дефіцит або позитивне сальдо:  Зв'язок фіскальної і монетарної політики: www.kowaldesian.com/budqet/Поточний дефіцит або позитивне сальдо федерального бюджету починаючи з 1970 року. Напряму витрат федерального бюджета.www.brillia.com/debt clock/Поточний стан державного боргу. Фіскальна політика включає
Зв'язок з іншими дисциплінами: Курс маркетингу базується на категоріях і виведенні:  Зв'язок з іншими дисциплінами: Курс маркетингу базується на категоріях і виведенні економічної (теорії «Економікс»), на теоретичних передумовах і положеннях, розглянутих в курсах «Мікроекономіка», «Статистика ринку», тісно пов'язаний з курсами теорії бізнесу, комерції
Святе суспільство - це суспільство, засноване на святих цінностях.:  Святе суспільство - це суспільство, засноване на святих цінностях.: Вища мета - відчуття щастя, щастя особистого і загального. Життя повинне бути схоже на казку. Напрям руху - розвиток душі і свідомість всього суспільства. Умова розвитку - постійне зменшення всіх видів насилля. Досить поклонятися ідолам - будь
Властивості цінного паперу: Трьома основними властивостями, що визначають якість цінного паперу,:  Властивості цінного паперу: Трьома основними властивостями, що визначають якість цінного паперу, є: ліквідність; ризикованість; здатність приносити дохід. При цьому чому більше ліквідність, тим менше прибутковість; чим більше ризик, тим більше прибутковість. Ліквідність
Властивості рангових систем стимулювання.: Одним з типових рішень [2] є використання рангових систем:  Властивості рангових систем стимулювання.: Одним з типових рішень [2] є використання рангових систем стимулювання, в яких або безліч можливих результатів діяльності розбивається на рівні відрізки («відстані» між нормативами однакові), або на рівні відрізки
ВЛАСТИВОСТІ КОЕФІЦІЄНТІВ РЕГРЕСІЇ І ПЕРЕВІРКА ГІПОТЕЗ:  ВЛАСТИВОСТІ КОЕФІЦІЄНТІВ РЕГРЕСІЇ І ПЕРЕВІРКА ГІПОТЕЗ: За допомогою регресного аналізу ми можемо дістати оцінки параметрів залежності. Однак вони є лише оцінками. Тому виникає питання про те, наскільки вони надійні. Дамо спочатку загальну відповідь, вивчивши умови несмещенности і чинники,