На головну сторінку   Всі книги

Властивості кривих байдужості. Карта байдужості. Гранична норма заміщення

Через будь-яку точку на графіку можна провести криву байдужості, яка буде показувати набори товарів, що володіють однаковою сукупною корисністю для споживача.

Може бути побудована "карта байдужості" споживача, в якій кожна крива байдужості буде виражати різну величину сукупної корисності різних наборів товарів.

Крива байдужість, розташована вище первинною кривою, має для споживача велику сукупну корисність (мал. 3.5).

Крива байдужість має низхідний вигляд, оскільки для збереження рівня сукупної корисності набору зменшення кількості одного товару повинне бути компенсоване зростанням споживання іншого товару.

Крива байдужість не може перетинатися, оскільки кожна з них відповідає певному рівню сукупної корисності. Якби вони перетиналися, то в точці їх перетину існувало б два рівні сукупної корисності для кожної кривої байдужості (мал. 3.4).

5. Крива байдужість є опуклою по відношенню на початок координат, притому нахил кривих меншає при русі вниз вдовж відповідних кривих.

Так, на мал. 3.3 при переході від точки А до точки В, від В до З і т. д. споживач кожний раз отримує приріст 1 одиниці товару X, але кількість товару У, яке він втрачає, кожний раз меншає від 7 одиниць при переході від А до В до 1 одиниці при переході від D до Е. Речь йде про зменшувану граничну норму заміщення.

Граничною нормою заміщення (marginal rate of substitution - MRS) одного товару іншим називається кількість одного товару, якою споживач готів пожертвувати, щоб отримати додаткову одиницю іншого товару (при колишній величині сукупної корисності набору, що змінився ):

MRSXY = - АУ/АХ,

де MRSXY - гранична норма заміщення товару Y товаром X; АУ- втрата товару У, АХ - приріст товару

Графічно гранична норма заміщення характеризується коефіцієнтом кута нахилу кривої байдужості у відповідній точці.

Розглянемо зменшення граничної норми заміщення в прикладі, що використовується нами в табл. 3.5.

Таблиця 3.5 Перехід від одного набору до іншому AY АХ MRSXY від А до В -1 1 7/1=7 від В до З -3 1 3/1=3 від З до D -2 1 2/1=2 від D до Е -1 1 1/1 = 1

З аналізу таблиці слідує: чим більше одиниць товару X придбавається, тим менше гранична корисність додаткової одиниці товару, що придбавається X; чим менше одиниць товару Y залишається у споживача, тим більше їх гранична корисність, що і знаходить відображення в колонці значень MRS. MRS в будь-якій точці кривій байдужості рівна тангенсу кута нахилу кривої в цій точці (тільки з позитивним значенням).

Існують два особливих випадки конфігурації кривих байдужості, пов'язаних з існуванням взаємозамінних (суб-ститутов) і взаимодополняемих (комплементарних) товарів (мал. 3.6 а, б).

При довершеній взаємозамінності (мал. 3.6 а) два товари виступають як один товар, і гранична норма заміщення є постійною. При жорсткій взаимодополняемости (мал. 3.6 би) зростання кількості одного товару без відповідного зростання кількості іншого товару не веде до зростання сукупної корисності набору. При таких умовах гранична норма заміщення рівна нулю. Розділ 3. S.W.I.F.T. як міжнародна система. Стандартизація форм:  Розділ 3. S.W.I.F.T. як міжнародна система. Стандартизація форм фінансових повідомлень: Діючі в цей час електронні системи обробки банківських операцій можна розділити на системи фінансових повідомлень і системи розрахунків. У рамках перших здійснюються тільки оперативна пересилка і зберігання міжбанківських документів.
НЕ ЗВ'ЯЗУЮЧІ СЕБЕ ФОРМАЛЬНІСТЮ, ЛЮБ'ЯЗНІ, ЖОРСТКІ, НЕГНУЧКІ:  НЕ ЗВ'ЯЗУЮЧІ СЕБЕ ФОРМАЛЬНІСТЮ, ЛЮБ'ЯЗНІ, ЖОРСТКІ, НЕГНУЧКІ ГОСПОДАРІ: Фактично перед кожною діловою поїздкою для «Чейза» протягом всієї моєї 35-літньої кар'єри я затверджував зазделегідь складений графік зустрічей. У разі поїздки в Китай все було інакше. На момент прибуття в Пекін у нас не було уявлення ні про
3.3 ЗВ'ЯЗОК МАРКЕТИНГУ З ІНШИМИ ОТДЕЛАМИПРЕДПРИЯТИЯ:  3.3 ЗВ'ЯЗОК МАРКЕТИНГУ З ІНШИМИ ОТДЕЛАМИПРЕДПРИЯТИЯ: Узагальнена схема, що характеризує місце і роль маркетингових служб підприємства, представлена на мал. 18. Ця схема не є оргструктурой управління, в ній не представлені конкретні структурні ланки підприємства, а вказані тільки найважливіші з
ЗВ'ЯЗКИ ВИРОБНИЧІ: встановлені виробничі відносини між юридичними особами в:  ЗВ'ЯЗКИ ВИРОБНИЧІ: встановлені виробничі відносини між юридичними особами в процесі виробництва, розподілу і споживання сукупних продуктів матеріального виробництва (постачання засобів виробництва, надання послуг і т. п.).
Зв'язки з громадськістю (PR): Велике значення в системі просування має служба зв'язків з:  Зв'язки з громадськістю (PR): Велике значення в системі просування має служба зв'язків з громадськістю. Виникнення цього виду діяльності іноді відносять навіть до часів Древньої Греції і Рима, але всі відмічають збільшене значення громадської думки саме в ХХв. Спочатку
Зв'язок з іншими дисциплінами: Курс маркетингу базується на категоріях і виведенні:  Зв'язок з іншими дисциплінами: Курс маркетингу базується на категоріях і виведенні економічної (теорії «Економікс»), на теоретичних передумовах і положеннях, розглянутих в курсах «Мікроекономіка», «Статистика ринку», тісно пов'язаний з курсами теорії бізнесу, комерції
Властивості векторних задач лінійного програмування (ВЗЛП) з:  Властивості векторних задач лінійного програмування (ВЗЛП) з незалежними критеріями: При рішенні ВЗМП по одному q е Q критерію в точці оптимуму Xхq, q е Q величини всіх інших критеріїв k е K, а отже, і відносних оцінок, рівні нулю.fk(Xxq) = 0, Xk(Xxq) = 0, Vk е K, q * У точці оптимуму Xq пріоритет q-го